Tải bản đầy đủ

Biện pháp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH bao bì liên hoàn phát

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHOÁ LUẬN
TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Biện pháp đẩy mạnh hoạt động
nhập khẩu của Công ty TNHH
Bao Bì Liên Hoàn Phát
Sinh viên: Nguyễn Thị Huấn
Lớp: Kinh tế ngoại thương - K13C
GVHD: TS. Nguyễn Thái Sơn

1


TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Xu thế quốc tế hoá

Sự phát triển kinh
tế trong nước


Hiệu quả KDNK
của Công ty
2


KẾT CẤU
Chương 1: Tổng quan về hoạt động nhập khẩu

Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu
của Công ty TNHH Bao Bì Liên Hoàn Phát
giai đoạn 2013 - 2015
Chương 3: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động
nhập khẩu của Công ty TNHH Bao Bì
Liên Hoàn Phát trong thời gian tới


TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
Khái niệm nhập khẩu
Đặc điểm cơ bản của hoạt động
nhập khẩu
Các hình thức nhập khẩu
Nội dung hoạt động nhập khẩu
Các chỉ tiêu đánh giá kết quả,
hiệu quả kinh doanh nhập khẩu
4


Khái niệm NK:
Nhập khẩu của doanh nghiệp là hoạt động mua hàng
hóa và dịch vụ từ nước ngoài phục vụ cho nhu cầu
trong nước hoặc tái xuất nhằm phục vụ mục đích thu lợi
nhuận. Hay nhập khẩu là việc mua hàng hóa từ các tổ
chức kinh tế, các công ty nước ngoài và tiến hành tiêu
thụ hàng hóa nhập khẩu tại thị trường nội địa hoặc tái
xuất khẩu với mục đích thu lợi nhuận và nối liền sản
xuất với tiêu dùng.
Đặc điểm CB của NK
-Thị trường NK rất đa dạng
-Đầu vào, đầu ra rất đa dạng, phu thuộc vào điều kiện

kinh doanh của công ty, khả năng thích nghi và đáp ứng
cầu thị trường cũng như- biến dộng của nguồn cung
ứng.
-Nhiều phương thức thanh toán, việc sd PTTT do 2 bên
5


- Chịu sự chi phối của nhiều hệ thống luật pháp, thủ tục.
- Việc trao đổi thông tin giữa các bên phải được tiến hành
nhanh chóng thông qua các phương tiện công nghệ thông tin
hiện đại.
- Phương thức vận chuyển: Hàng hoá vận chuyển qua biên
giới quốc gia, có khối lượng lớn và được vận chuyển qua
đường biển, đường hàng không, đường sắt và vận chuyển vào
đường nội bộ bằng các xe có trọng tải lớn. Do đó đòi hỏi chi
phí vận chuyển lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả KD của DN.
Các hình thức nhập khẩu:
- NK trực tiếp
- NK liên doanh
- NK uỷ thác
- NK gia công
- NK hàng đổi hàng


Nội dung của hoạt động nhập khẩu:
Nghiên cứu thị trường nhập khẩu
Lựa chọn phương thức giao dịch nhập khẩu
- GD trực tiếp
- GD qua trung gian
- Mua bán đối lưu
- Đấu thầu quốc tế
- GD tại sở giao dịch hàng hoá
- GD tại hội chợ triển lãm
Kí kết HĐ nhập khẩu:
Những điều khoản cơ bản của một hợp đồng ngoại thương
- Tên hàng
- Phẩm chất
- Số lượng

- Bao bì
- Cơ sở giao hàng
- Giá cả

- Giao hàng
- Thanh toán
- Khiếu nại


Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu:
Doanh nghiệp nhập khẩu cần tiến hành các khâu sau:
- Xin giấy phép nhập khẩu.
- Mở L/C (nếu cần).
- Thuê tàu hoặc lưu cước phí.
- Mua bảo hiểm.
- Làm thủ tục hải quan.
- Nhận hàng tại tàu chở hàng.
- Kiểm tra hàng hoá.
- Giao hàng cho đơn vị đặt hàng nhập khẩu.
- Làm thủ tục thanh toán.
- Khiếu nại (nếu có).


Các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả KDNK:
a/ Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh
- CT doanh thu và lợi nhuận: TP=TR-TC
- CT mức doanh lợi trên doanh số bán: P1=100
- CT mức doanh lợi trên vốn kinh doanh: P2’=
- CT mức doanh lợi trên chi phí KD: P3’= x100
- Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu:
TSNTNK=
b/ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu
 Hiệu quả tổng hợp tuyệt đối: LN=DT-CP (nhập khẩu)
 Hiệu quả tổng hợp tương đối: LN/Vốn, LN/DT, LN/CP
 Các chỉ tiêu hiệu quả bộ phận:


- Hiệu quả sử dụng về vốn: LN/VCĐ, LN/VLĐ, DT/VLĐ,
DT/Vốn
- Hiệu quả về sd lao động NK: LN/LĐ, DT/LĐ
 Các chỉ tiêu biểu hiện Hiệu quả KT-XH
- Các CT tác động vào việc phát triển kinh tế
- Các CT tác động vào việc phát triển xã hội
- Các CT tác động đến môi trường sinh thái và tốc độ đô thị
hoá


Giới thiệu về Công ty TNHH Bao Bì Liên Hoàn Phát:
- Trụ sở: Đại Hoàng, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng.
- Thành lập ngày 30/05/2006, với vốn điều lệ 19,5 tỷ đồng.
-Giám đốc: NGUYỄN VĂN HỢI
- Một số chức năng chính:
+ Trực tiếp xuất khẩu các sản phẩm bao bì và các sản phẩm
hàng hóa khác
+ Trực tiếp nhập khẩu vật tư-, nguyên liệu, máy móc
+ Tổ chức sản xuất gia công và liên doanh liên kết sản xuất
các loại bao bì hàng hóa khác cho XK và tiêu dùng trong nước
+ Nhận ủy thác XNKvà thực hiện các dịch vụ bao bì theo yêu
cầu của khách hàng và ngoài nư-ớcThực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại CT:
Danh mục hàng hoá và thị trường nhập khẩu:
a/ Hàng hoá nhập khẩu
- Nhóm các mặt hàng NK chính:
+ Nhựa các loại:hạt PE, DPE, hạt PE, MCCP Thái lan,
BOPP Hàn Quốc, Metalizet Indonexia...
+ Giấy các loại: bột giấy, giấy lề, giấy các loại...
+ Hoá chất và vật tư- làm mút nguyên liệu làm mút, dây
thép lò xo Trung Quốc
+ Các hàng hoá khác: bánh kẹo, keo dán Hàn Quốc, chất
ổn định Nhật, máy đào( Nhật)
- Bổ sung những ngành nghề kinh doanh:
+ Máy móc, thiết bị phụ tùng, vật tư-, phương tiện vận tải,
máy móc, thiết bị xây dựng và vật liệu xây dựng
+Kinh doanh thức ăn gia súc, hàng tiêu dùng.


b/ Thị trường nhập khẩu
- Ngoài các thị trường từ những bạn hàng truyền thống
như-: Hồng Kông, Đài Loan, Nhật, Austraylia, Hàn
Quốc,...
- Công ty còn mở rộng ra các thị trường mới như:Trung
Quốc, Thụy Điển, Thái Lan,...Việc giao dịch với các thị
trường này không những giúp Công ty tăng doanh số, kim
ngạch xuất nhập khẩu, mà còn giúp Công ty nhập khẩu
được những mặt hàng kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu ngày
càng phát triển của ngành bao bì.
Sản xuất và thiêu thị hàng nhập khẩu:
a/ Về sản xuất
Kim ngạch nhập khẩu của công ty:
13


Năm

Đơn vị: USD
Kim ngạch nhập khẩu

2013

3866469

2014

4290000

2015

6356379
Đơn vị: USD

Kim ngạch nhập khẩu
8000000
6000000
4000000
2000000
0

2013

2014

2015


Các hình thức nhập khẩu chính của công ty:
Đơn vị: USD
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

NK trực tiếp
NK uỷ thác

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015


b/ Về tiêu thụ
Doanh thu từ hoạt động NK (2013-2015):
Đơn vị: Triệu đồng
Năm

2013

2014

2015

Doanh thu

152,6

164,43

175,61
175.61

164.43
152.6

2013

2014

2015


Lợi nhuận từ hoạt động NK (2013-2015)
Đơn vị: Triệu đồng
Năm

Lợi nhuận

2013

57.265

2014

65.275

2015

75.602
Lợi nhuận

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Lợi nhuận

2013

2014

2015


2.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh NK của công ty
a/ Đánh giá chung
- DT và LN đều tăng qua các năm nhưng đều thấp và chậm
b/ Những tồn tại
- Vốn thấp và mmtb còn lạc hậu so với các DN khác trong
ngành khi mà sự tiến bộ KHKT đang phát triển
- Thiếu sự chủ động trong tìm kiếm nguồn hàng, KH và thị
trường mới
- Năng lực chuyên môn của một số nhân viên còn chưa tốt
c/ Những nguyên nhân
- Nguyên nhân chủ quan:hình thức NK chưa đa dạng,
chưa khai thác triệt để mặt hàng đem lại hiệu quả cao,
cùng như chưa tận dụng hết nguồn lực của công ty
- Nguyên nhân khách quan: giá cả biến động, cạnh tranh
TT, cơ chế thủ tục NK còn phiền hà


BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ LIÊN HOÀN PHÁT
TRONG THỜI GIAN TỚI.

Mục tiêu và phương hướng

Cách thức thực hiện


Mục tiêu và phương hướng:
a/ Mục tiêu
- Phát huy thế mạnh và mọi nguồn lực sẵn có đưa công ty
phát triển ổn định, bền vững, tạo vị thế trên thị trường.
- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao
động
- Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương
mại, dịch vụ và các lĩnh vực KD khác nhằm tối đa hoá
LN, cải thiện đk việc làm, nâng cao thu nhập cho lao
động, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững
b/ Phương hướng
- Khai thác triệt để và sd hợp lý có hiệu quả các nguồn
lực, duy trì sự ổn định trong hoạt động của công ty
- Nghiên cứu để phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh
tranh. Đầu tư, đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sp.


- Duy trì mạng lưới KH cũ, phát triển mạng lưới KH mới.
- Phát riển nguồn nhân lực.
- Tạo dựng nền tài chính lành mạnh,ngân cao uy tín công ty
và gia tăng khả năng huy động vốn để đầu tư phát triển sxKD.
Cách thức thực hiện:
Giải pháp về thị trường:
a/ Thị trường trong nước
Am hiểu các chính sách, tình hình cạnh tranh, xác định khả
năng tiêu thụ hàng hoá trên thị trường từ đó đưa ra những
chiến lược phù hợp và hiệu quả
b/ Thị trường nước ngoài
-Nắm vững cách thông lệ, tập quán thương quốc tế cũng như
các chính sách của nước đối tác.
- Cần có thông tin về tình hình biến động kinh tế, chính trị;
đồng thời hiểu rõ nhu cầu và tình hình thị trường nước đó.


Đổi mới hình thức kinh doanh:
- Đẩy mạnh xuất khẩu để tăng ngoại tệ cho nhập khẩu
- Năng động tìm kiếm thị trường và bạn hàng
- Tăng cường hoạt động tiếp thị nâng cao uy tín công ty
Xác định quy mô nhập khẩu:
STT

Tên mặt hàng

ĐVT

2016

2017

2018

1.000 USD

4.500

5.000

5.700

- Giấy bao bì các loại

Tấn

2.600

3.000

3.600

- Hạt nhựa các loại

Tấn

4.600

4.900

4.900

- Hàng hoá khác

1.000USD

800

1.000

1.500

Hàng khai thác

Tr. đồng

18.000

20.000

23.000

I

Hàng nhập khẩu

1

Trị giá

2

Mặt hàng


Đàm phán, ký kết hợp đồng:
- Ngay từ khâu chọn đối tác KD tìm hiểu rõ đối tác về mọi
mặt
- Hiểu được tầm quan trọng của khâu này , đồng thời nắm
rõ và đáp ứng được những quy tắc, nghệ thuật khi đàm
phán, ký kết HĐ
- Đặc biệt chú ý đến nội dung cũng như các điều khoản
trong HĐ khi ký kết
Thực hiện hợp đồng:
- Nhanh chóng thực hiện các thủ tục Hải quan NK
- Áp dụng linh hoạt các phương thức thanh toán
Các biện pháp khác:
- Đào tạo đội ngũ cán bộ cá trình độ chuyên môn giỏi
- Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
- …


Thank you!


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Biện pháp đẩy mạnh hoạt động
nhập khẩu của Công ty TNHH
Bao Bì Liên Hoàn Phát
Sinh viên: Nguyễn Thị Huấn
Lớp: Kinh tế ngoại thương - K13C
GVHD: TS. Nguyễn Thái Sơn

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×