Tải bản đầy đủ

Slide quản trị đa văn hóa tìm hiểu phong cách lãnh đạo của nhân vật điển hình mà bạn biết phân tích phong cách lãnh đạo đó

Chào mừng cô và các bạn đến với bài
thuyết trình của
Nhóm 3
Đề tài: Tìm hiểu
phong cách lãnh
đạo của nhân vật
điển hình mà bạn
biết. Phân tích
phong cách lãnh
đạo đó.


NHÂN VẬT ĐIỂN HÌNH

Hồ Chí Minh
Trương
Gia
Bình

Adolf
HitlerSteven Paul Jobs
(24/2/1955 5/10/2011)

- Ông từng là tổng giám đốc điều hành
của xưởng phim hoạt hình Pixar; trở
thành thành viên trong ban giám đốc
của công ty Walt Disney năm 2006,
sau khi Disney mua lại Pixar.
- Cuối những năm 1970- dòng máy
tính cá nhân -Apple II.
- Năm 1986, ông mua lại bộ phận đồ
họa vi tính của công ty Lucasfilm, sau
đó tách ra thành hãng phim hoạt hình
Pixar.
- Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Steve
Jobs tuyên bố từ chức tổng giám đốc
điều hành của Apple.
- Năm 1984, Jobs rút khỏi Apple và
sáng lập NeXT
- Ngày 5 tháng 10, 2011, Apple chịu
mất đi một nhà lãnh đạo tài ba Steve
Jobs đã qua đời ở tuổi 56.


Môi ờMôi trường lãnh đạo

Văn hóa kinh
doanh trong
công ty

Văn hóa
quốc gia

• Kiểm tra gắt gao
• Phủ một bóng đen bí
mật
• Luật im lặng
• Một nền văn hóa non

trẻ nhưng sức sống
mạnh mẽ
• Một nền văn hóa đa
dạng của nhiều chủng
tộc.


PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐỘC ĐOÁN
Khao khát hoàn
hảo và yêu
thích sáng tạo

Quyết đoán và
mạnh mẽ với các
quyết định

Không quan tâm
đến người khác
nghĩ gì về mình

Khả năng
thuyết phục
Tính cách nóng
nảy


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×