Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng OME2000

CODE050900

OME – 2000
THIẾT BỊ ĐO MÀU CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tái bản lần thứ 2

ĐỌC KỸ VÀ LƯU GIỮ HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI
SỬ DỤNG


PHẦN 1. CHUẨN BỊ ĐO
1. Cài đặt máy in

Kiểm tra chắc chắn rằng có đủ giấy trong cuộn bên trong máy in và được đặt đúng
cách.
2. Bật nguồn
 Cắm dây nguồn của máy OME-2000 vào ổ cắm
 Hệ thống sẽ tự chẩn đoán tình trạng thiết bị trước khi khởi động

 Sau khi quá trình tự chẩn đoán kết thúc, sẽ có thông báo hiển thị như hình dưới
trên màn hình và đèn LED trên nút S-ADJ bắt đầu nháy sáng

3. Làm ấm (ổn định) hệ thống

Để hệ thống tự làm ấm và ổn định trong ít nhất 5 phút để đạt được kết quả đo
chính xác nhất

PHẦN 2. ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ CHUẨN
1. Nhấn nút S-ADJ
2. Bộ rung điện tử sẽ phát ra tiếng “beep” trong quá trình đo. Khi không còn phát ra

âm thanh, màn hình sẽ hiển thị như hình dưới và khi đó quá trình điều chỉnh giá trị
chuẩn đã hoàn thành

PHẦN 3. TIẾN HÀNH ĐO
1. Phương pháp ASTM
1.1.
Chọn mục để hiển thị hoặc in ra

Thực hiện theo các bước dưới đây:
 Thiết lập dữ liệu hiển thị


 Nhấn nút SHIFT và phím “0” để hiển thị ra menu như

hình dưới

Hình 5.1
 Nhấm phím “1” để chọn, màn hình hiển thị như hình dưới

Hình 5.2
 Tại Menu này, nhấn phím “1” để chọn ASTM
 Thiết lập dữ liệu in ra
 Nếu màn hình đang không hiển thị như Hình 5.1, nhấn

SHIFT và phím “0” để hiển thị Menu
 Nhấm phím “2” để lựa chọn dữ liệu in ra, và màn hình sẽ
hiển thị như hình sau


1.2.

Hình 5.3
 Nhấn phím “1” và phím “0” để chọn số 10 trên Menu
 Sau đó nhấn phím ENTER để quay trở lại màn hình
“Measured Data”
Đo ASTM
Đặt mẫu cần đo vào trong ô vuông nhỏ sau đó đặt vào buồng mẫu. Đóng
chặt nắp rồi nhấn nút START.
Khi nhấn nút START, dữ liệu đo sẽ được hiển thị như Hình 5.4 và cả dữ
liệu in ra được hiển thị như Hình 5.5


Hình 5.4

1.3.

Hình 5.5
Hiệu chỉnh đường cong làm việc
Giá trị màu ASTM hiển thị trên đường cong làm việc được lấy bằng
cách chuyển đổi từ tổng giá trị mật độ màu đo được của các mẫu
Khi cần tạo một đường cong chuẩn mới, cần phải thực hiện các bước
sau:
 Đo mỗi mẫu theo tiêu chuẩn ASTM và in ra tổng giá trị Ʃ D
 Nhấn nút SHIFT và phím “7” để hiển thị Menu như Hình 5.6

Hình 5.6x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×