Tải bản đầy đủ

Tư vấn thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm bị mất

Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị mất

Tôi bị mất sổ bảo hiểm xã hội trong quá trình chuyển nhà, nay tôi muốn làm thủ tục
cấp lại sổ BHXH, mong tư vấn giúp tôi thủ tục và quy định cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
thế nào?

Xin hỏi thêm công ty có dịch vụ xin cấp lại sổ BHXH nhanh không? Nếu có xin vui lòng
cung cấp thêm giúp tôi thông tin về dịch vụ và chi phí.
Xin cảm ơn.

Trả lời: Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thẩm quyền cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng
thuộc về cơ quan BHXH nơi đóng BHXH, công ty chúng tôi hiện nay chưa có dịch vụ nhanh
chóng để cấp sổ BHXH.

Bạn phải làm đơn đề nghị cấp lại sổ theo mẫu số 06/SBH, nêu rõ lý do bị mất và cam kết
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.
Hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

- Đơn trình báo mất sổ BHXH có xác nhận của cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc

chính quyền địa phương nơi cứ trú

- Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (theo mấu số 06/SBH) có xác nhận của chính quyền địa
phương nơi cư trú
- Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH của cơ quan BHXH liên quan


- Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư
trú
- Tờ khai cấp sổ ( nếu đã bị mất thì phải liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ
để sao y).

- Bản sao chứng minh thư nhân dân (có chứng thực).

Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Bạn nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH (đối với trường hợp đang đóng
BHXH tự nguyện) hoặc cơ quan BHXH nơi đóng BHXH cuối cùng trước khi dừng tham gia.
Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan
BHXH quản lý, nếu đủ diều kiện và xác định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 01
lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.

Thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ xin cấp lại sổ bảo
hiểm xã hội theo quy định cho cơ quan BHXH.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×