Tải bản đầy đủ

Lịch thi đấu Euro 2016

Lịch thi đấu VCK Euro 2016
Ngày
10/06
11/06

12/06

13/06

14/06

15/06

16/06

17/06

18/06

19/06
20/06


21/06

22/06

Ngày/giờ
1

A

11/06 02:00

2

A

11/06 20:00

Albania LIVE Thụy Sỹ

VTV6 & VTV6 HD

3

B

11/06 23:00

Wales LIVE Slovakia

VTV6 & VTV6 HD

4

B

12/06 02:00

5


D

12/06 20:00

6

C

12/06 23:00

7

C

13/06 02:00

8

D

13/06 20:00

Tây Ban Nha

-

CH Séc

VTV6 & VTV6 HD

9

E

13/06 23:00

CH Ailen

-

Thụy Điển

VTV6 & VTV6 HD

10 E

14/06 02:00

Bỉ

-

Ý

VTV3 & VTV3 HD

11

F

14/06 23:00

Áo

-

Hungary

VTV6 & VTV6 HD

12

F

15/06 02:00

Bồ Đào Nha

-

Iceland

VTV3 & VTV3 HD

13 B

15/06 20:00

Nga

-

Slovakia

VTV6 & VTV6 HD

14 A

15/06 23:00

Romania

-

Thụy Sỹ

VTV6 & VTV6 HD

15 A

16/06 02:00

Pháp

-

Albania

VTV3 & VTV3 HD

16 B

16/06 20:00

Anh

-

Wales

VTV6 & VTV6 HD

17 C

16/06 23:00

Ukraine

-

Bắc Ailen

VTV6 & VTV6 HD

18 C

17/06 02:00

Đức

-

Ba Lan

VTV3 & VTV3 HD

19 E

17/06 20:00

Ý

-

Thụy Điển

VTV6 & VTV6 HD

20 D

17/06 23:00

CH Séc

-

Croatia

VTV6 & VTV6 HD

21 D

18/06 02:00

Tây Ban Nha

-

Thổ Nhĩ Kỳ

VTV3 & VTV3 HD

22 E

18/06 20:00

Bỉ

-

CH Ailen

VTV6 & VTV6 HD

23

F

18/06 23:00

Iceland

-

Hungary

VTV6 & VTV6 HD

24

F

19/06 02:00

Bồ Đào Nha

-

Áo

VTV3 & VTV3 HD

25 A

20/06 02:00

Romania

-

Albania

VTV6 & VTV6 HD

26 A

20/06 02:00

Thụy Sỹ

-

Pháp

VTV3 & VTV3 HD

28 B

21/06 02:00

Slovakia

-

Anh

VTV3 & VTV3 HD

27 B

21/06 02:00

Nga

-

Wales

VTV6 & VTV6 HD

29 C

21/06 23:00

Ukraine

-

Ba Lan

VTV3 & VTV3 HD

30 C

21/06 23:00

Bắc Ailen

-

Đức

VTV6 & VTV6 HD

32 D

22/06 02:00

Croatia

-

Tây Ban Nha

VTV3 & VTV3 HD

31 D

22/06 02:00

CH Séc

-

Thổ Nhĩ Kỳ

VTV6 & VTV6 HD

33

F

22/06 23:00

Iceland

-

Áo

VTV6 & VTV6 HD

34

F

22/06 23:00

Hungary

-

Bồ Đào Nha

VTV3 & VTV3 HD

36 E

23/06 02:00

Thụy Điển

-

Bỉ

VTV3 & VTV3 HD

35 E

23/06 02:00

Ý

-

CH Ailen

VTV6 & VTV6 HD

23/06

Pháp LIVE Romania

Anh LIVE Nga
Thổ Nhĩ Kỳ LIVE Croatia

VTV3 & VTV3 HD

VTV3 & VTV3 HD
VTV6 & VTV6 HD

Ba Lan LIVE Bắc Ailen

VTV6 & VTV6 HD

Đức LIVE Ukraine

VTV3 & VTV3 HD

Nghỉ thi đấu

24/06
25/06

Trận đấu

37 1/8

25/06 20:00

Nhì bảng A

-

Nhì bảng C

VTV6 & VTV6 HD

38 1/8

25/06 23:00

Nhất bảng B

-

Ba bảng A/C/D

VTV6 & VTV6 HD

39 1/8

26/06 02:00

Nhất bảng D

-

Ba bảng B/E/F

VTV3 & VTV3 HD


26/06

27/06

40 1/8

26/06 20:00

Nhất bảng A

-

Ba bảng C/D/E

VTV6 & VTV6 HD

41 1/8

26/06 23:00

Nhất bảng C

-

Ba bảng A/B/F

VTV6 & VTV6 HD

42 1/8

27/06 02:00

Nhất bảng F

-

Nhì bảng E

VTV3 & VTV3 HD

43 1/8

27/06 23:00

Nhất bảng E

-

Nhì bảng D

VTV6 & VTV6 HD

44 1/8

28/06 02:00

Nhì bảng B

-

Nhì bảng F

VTV3 & VTV3 HD

28/06

Nghỉ thi đấu

29/06
30/06

45 TK

01/07 02:00

Thắng trận 37

-

Thắng trận 39

VTV3 & VTV3 HD

01/07

46 TK

02/07 02:00

Thắng trận 38

-

Thắng trận 42

VTV3 & VTV3 HD

02/07

47 TK

03/07 02:00

Thắng trận 41

-

Thắng trận 43

VTV3 & VTV3 HD

03/07

48 TK

04/07 02:00

Thắng trận 40

-

Thắng trận 44

VTV3 & VTV3 HD

04/07

Nghỉ thi đấu

05/07
06/07

49 BK

07/07 02:00

Thắng trận 45

-

Thắng trận 46

VTV3 & VTV3 HD

07/07

50 BK

08/07 02:00

Thắng trận 47

-

Thắng trận 48

VTV3 & VTV3 HD

-

Thắng trận 50

08/07

Nghỉ thi đấu

09/07
10/07

51 CK

11/07 02:00

Thắng trận 49x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×