Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG SINH HỌC 11 - BÀI 40 THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

BÀI GIẢNG SINH HỌC 11
(Bài 40, SH 11 – CB)

GVHD: Trương Thị Mỹ Hạnh
GSTT: Nguyễn Minh Nhựt


BÀI 40

NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Xem phim về sự sinh trưởng và phát triển ở người
2. Xem phim về sự sinh trưởng và phát triển ở bướm tằm
3. Xem phim về sự sinh trưởng và phát triển ở châu chấu


BÀI 40

HÌNH
BẮT
1. Xem phim về ĐUỔI
sự sinh trưởng

và phát
triểnCHỮ
ở người

Thể lệ trò chơi:
Mỗi đội sẽ cử ra một thành viên ghi lại tất cả những gì mà
đội mình quan sát được sau khi xem đoạn phim. Thời gian trò
chơi này là 1 phút. Mỗi đáp án đúng sẽ được 1 điểm


BÀI 40
1. Xem phim về sự sinh trưởng và phát triển ở người

Sự phát triển thai nhi người.


BÀI 40
1. Xem phim về sự sinh trưởng và phát triển ở người

Trả lời câu hỏi tự luận!!!!

BẮT
HẾT
GIỜ
ĐẦU

40
30
20
10
60
50

Mỗi đội sẽ chọn 1câu hỏi, trả lời đúng được 10
điểm, trả lời sai không có điểm. Người trả lời do GV chỉ
định.

Câu 1
Câu 2

Gói 11
Câu

Câu hỏi: Hãy cho biết sự sinh trưởng và
phát triển ở người là kiểu sinh trưởng và
phát triển nào? Tại sao?
Đáp án: Sự sinh trưởng và phát triển ở
người là kiểu sinh trưởng và phát triển
không qua biến thái. Vì không có sự thay
đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo sinh lý
từ khi sinh ra đến khi trưởng thành


Câu 2
Câu hỏi: Sự sinh trưởng và phát triển ở người gồm
mấy giai đoạn? Vẽ sơ đồ?
Đáp án: Sinh trưởng và phát triển ở người gồm 2 giai đoạn:
+ Giai đoạn phôi thai
+ Giai đoạn sau sinh

Sơ đồ sinh trưởng và phát triển ở người


BÀI 40

HỌA SĨ THI TÀI

2. Xem phim về sự sinh trưởng và phát triển ở bướm tằm
Thể lệ trò chơi:
Mỗi đội sẽ cử ra 2 thành viên để vẽ sơ đồ phát triển ở
bướm (hình ảnh kèm theo chú thích). Thời gian hoàn thành là
3 phút. Đội nào vẽ nhanh, đúng và đẹp hơn sẽ là đội chiến
thắng và giành 20 điểm


BÀI 40
2. Xem phim về sự sinh trưởng và phát triển ở bướm tằm

Sự sinh trưởng và phát triển của bướm tằm.


BẮT
ĐẦU

123

Sơ đồ sinh trưởng và phát triển của bướm


BÀI 40
2. Xem phim về sự sinh trưởng và phát triển ở bướm tằm

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Hai đội sẽ trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm
Mỗi đội cử ra một bạn để giơ tay giành quyền trả
lời. Chỉ được giơ tay sau khi GV kết thúc câu hỏi
bằng từ Hết. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm


Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1

Sự sinh trưởng và phát triển ở bướm là
kiểu sinh trưởng và phát triển nào?
a) Biến thái hoàn toàn

b) Biến thái không hoàn toàn

c) Không qua biến thái

Đúng


Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 2

Phát triển qua biến thái hoàn toàn
là kiểu phát triển của loài nào sau đây ?
a) Châu chấu

b) Heo (lợn)

c) Ếch

Đúng


Câu hỏi trắc nghiệm
Muỗi trưởng thành

trứng
Ấu trùng
Ấu trùng

Câu 3 Sơ đồ sinh trưởng và phát triển của muỗi là

kiểu sinh trưởng và phát triển nào?
a) Biến thái hoàn toàn

c) Không qua biến thái

b) Biến thái không hoàn toàn d) Cả a, b, c điều sai


BÀI 40

NHANH TAY, LẸ MẮT

3. Xem phim về sự sinh trưởng và phát triển ở châu chấu
Thể lệ trò chơi:
Mỗi đội sẽ cử ra hai bạn để sắp xếp hoàn chỉnh sơ đồ
phát triển của châu chấu. Thời gian hoàn thành là 2 phút.
Đội nào sắp xếp đúng và nhanh hơn sẽ dành 20 điểm


BÀI 40
3. Xem phim về sự sinh trưởng và phát triển ở châu chấu

Sự sinh trưởng và phát triển ở châu chấu.


BẮT
HẾT
ĐẦU
GIỜ

12

1
6

2
7
5

3

4
Sắp xếp cho hoàn chỉnh, chú thích tên từng hình ảnh???????
( bắt đầu từ trứng)


1
2
6
5
3
4
7
Sơ đồ sinh trưởng và phát triển của châu chấu


chơi
Cũng cố - Trò
Kiểm
tra đánh giá

Tra từ điển ngược

Thể lệ trò chơi:
Mỗi đội cử ra hai bạn tham dự trò chơi
Một bạn có nhiệm vụ diễn đạt câu trả lời đã có trong đáp án
Bạn còn lại dự đoán từ diễn đạt
Thời gian của trò chơi là 1 phút
Đội nào diễn đạt được nhiều từ hợp lệ hơn sẽ là đội chiến thắng

Chú ý: người diễn đạt, không được lặp lại các từ đã có trong
đáp án, không sử dụng tiếng nước ngoài, từ láy, các từ hán
việt, các từ trùng nghĩa với các từ có trong đáp án


Cũng cố - Kiểm tra đánh giá
Đội 1

Sinh trưởng
Biến thái hoàn toàn
Ấu trùng
Hợp tử
Ếch

BẮT
HẾT
ĐẦU
GIỜ

60
30
15


Cũng cố - Kiểm tra đánh giá
Đội 2
Phát triển
Biến thái không hoàn toàn
Trứng
Phôi thai
Bướm

BẮT
HẾT
ĐẦU
GIỜ

60
30
15


Hướng dẫn học sinh học ở nhà

 Về nhà mỗi em viết một bài thu hoạch
theo mẫu phiếu của GV(phụ lục)
 Soạn bài mới, Bài 41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×