Tải bản đầy đủ

KH VN 20 11

BCH HUYỆN ĐOÀN YÊN MINH
BCH TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
***
Số: 05/KHVN – ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Mậu Duệ, ngày 31 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014
I. Mục đích, ý nghĩa:
- Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11/1982 – 20/11/2014,
- Tạo không khí vui tươi phấn khởi trong ĐVTN toàn trường thiết thực chào
mừng ngày nhà giáo Việt Nam với truyền thống “tôn sư trọng đạo”
- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong nhà
trường, đồng thời tuyển chọn những ĐVTN có năng khiếu văn hóa văn nghệ thể
dục thể thao.
II. Nội dung, thể loại:
1. Nội dung:
- Các tiết mục về chủ đề mái trường, thầy cô, các tác phẩm ca ngợi về truyền

thống tốt đẹp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Các tiết mục ca ngợi về quê hương, đất nước, ca ngợi về Đảng về chủ tịch
Hồ Chí Minh.
2. Thể loại:
- Hát( đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca).
- Múa
- Các thể loại khác( Nhảy: Aerobic, Hip hop), Kịch và Thời trang.
3. Nội dung đăng ký bắt buộc:
- Mỗi chi đoàn phải ký 02 tiết mục: 01 múa, 01 hát
- Ngoài ra các chi đăng ký thêm 01 thể loại khác, BTC trao giải thêm cho
các tiết đó và cộng điểm thưởng để tính giải toàn đoàn.
4. Thời gian nhận danh sách các tiết mục:
- Hết tiết 1 - thứ 2 ngày 10 tháng 11 năm 2014 tại Văn phòng đoàn( Đ/c Vi
Thị Luận).
- Nhạc beat gửi qua địa chỉ email: bandung0783@gmail.com( trước ngày 12
tháng 11 năm 2014).
III. Đối tượng, Quy mô:
- ĐVTN trong nhà trường( mỗi chi đoàn thành một đội văn nghệ tham gia,
không liên kết với các chi đoàn khác).
- Quy mô cấp trường.
IV. Thời gian và địa điểm hội thi:
- Thời gian: 13h. 30 ngày 18 tháng 11 năm 2014.
- Địa điểm: Sân nhà trường.
- Lớp trực tuần chuẩn bị công tác khánh tiết trước thoi gian hội diễn văn
nghệ 30 phút.
- Thời gian có sự thay đổi BTC thông báo đến các chi đoàn trước thời điểm.
- BTC không tiến hành sơ loại sơ loại các tiết mục.


V. Cơ cấu giải thưởng:
TT
1
2
3
4

Thể loại
Đơn ca
Song ca, tam ca
Tốp ca

Múa
Erobic, Hip Hop
Kịch và thời trang
Tổng cộng

Giải nhất
100.000đ
100.000đ
100.000đ
400.000đ
250.000đ
250.000đ
1.200.000
đ

Cơ cấu giải
Giải nhì
Giải ba
KK
60.000đ
50.000đ
60.000đ
50.000đ
60.000đ
50.000đ
(150.000) x2 100.000 x 2 (50.000đ) x 3
480.000đ
350.000đ
150.000đ

VI. Thành phần BTC:
1. Bàn Văn Dũng – Trưởng ban
2. Vi Thị Luận – uv(Dẫn chương trình, lập danh sách tiết mục, niêm yết, thông
báo, xây dựng thể lệ chi tiết hội diễn)
3. Lưu An Thuyên – uv( chuẩn bị bảng biểu chấm theo kế hoạch)
4. Mai Thảo Loan – uv( tổng hợp giải thưởng, thảo Quyết định khen thưởng)
5. Dương Minh Tiến(Dẫn chương trình, chỉ đạo công tác khánh tiết, phân công
công tác tiếp nước)
6. Lù Thị Dần(nhận tổng hợp giải thưởng)
7. Dương Văn Nhã( phụ trách tăng âm loa đài)
VII. Thành phần Ban Giám khảo:
1. Bàn văn Dũng
2. Nguyễn Thị Hiệp
3. Hoàng Văn Tưởng
VIII. Tổ chức luyện tập:
- Các chi đoàn bố trí phương tiện, địa điểm tổ chức luyện tập đảm bảo giờ
học chuyên môn.
- Trong quá trình tổ chức luyện tập đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật
tự, đảm thời gian hợp lý tránh ảnh hưởng tới công việc học tập
VIII. Đề xuất kiến nghị:
- Kính mong chi bộ, BGH cho nghỉ hoạt động chuyên chiều ngày 19 tháng
11 năm 2014.
- Kính mong chi bộ Đảng hỗ trợ kinh phí( có bản dụ trù kinh phí kèm theo).
PHÊ DUYỆT CỦA CHI BỘ ĐẢNG
TM. BTV ĐOÀN ĐOÀN
BÍ THƯ

Bàn Văn Dũngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×