Tải bản đầy đủ

BC THÁNG 3

BCH ĐOÀN HUYỆN YÊN MINH
BCH TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
***
Số: 02/ BC – ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Mậu Duệ, ngày 25 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO
Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 3
I. Kết quả công tác tháng 3/ 2016:
1. Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn – Hội.
- BCH Đoàn trường đã mở lớp cảm tình đoàn cho các thanh niên ưu tú trong
dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/193126/3/2016. Số lượng thanh niên ưu tú được kết nạp đợt này là 32 đ/c.
- Số lượng Chi đoàn: 13.
- Tổng số đoàn viên tính từ đầu năm học tính đến ngày 25/3/2016: 220 Đoàn
viên.
2. Công tác lao động, vệ sinh:
- Về lớp trực tuần : nhìn chung các lớp trực tuần đã hoàn thành các nhiệm
vụ lao động do Ban lao động phân công: quét sân trường, tưới cây, vệ sinh phòng
học và một số phòng chức năng... tuy nhiên nhiều em học sinh vẫn chưa thực sự tự

giác , còn để nhắc nhở nhiều, tham gia trực tuần muộn...
3. Công tác tuyên truyền – giáo dục tư tưởng:
- Thực hiện công văn của Tỉnh đoàn Hà Giang và huyện Đoàn về việc triển
khai chương trình “ Khi tôi 18”, BCH Đoàn trường triển khai kế hoạch về cuộc thi
tới toàn thể các chi đoàn khối lớp 12 theo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 26/3. Tuy
nhiên kế hoạch chưa thực hiện được do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ
quan.
- Tổ chức ôn lại lịch sử, truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với phong trào hành động cách mạng của Đoàn,
những tấm gương đoàn viên qua các thời kỳ; xác định trách nhiệm vụ rèn luyện,
phấn đấu của người đoàn viên hiện nay bằng hình thức tuyên truyền, học tập trong
giờ sinh hoạt chi đoàn.

1


4. Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 – 26/3/2016), Huyện Đoàn Yên Minh tổ chức Chương trình hội trại với
một số nội dung như sau:
- Thi đấu bóng chuyền : Đoàn trường THPT Mậu Duệ thành lập một đội bóng
nam gồm 07 đồng chí đã tập luyện và tham gia thi đấu. Kết quả đội bóng nhà
trường giảnh giải tư toàn đoàn.
- Hội thi trại đẹp: Huyện Đoàn Yên Minh tổ chức Chương trình hội trại với
27 trại sinh tham gia. Nhờ sự định hướng, chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà
trường, Đoàn trường THPT Mậu Duệ đã tham gia hội thi và đạt giải ba toàn đoàn,
giải mô hình cổng trại ý tưởng.
5. Hoạt động của Ban cờ đỏ và thanh niên xung kích
- Nhiệm vụ: Đội TNXK thực hiện các nhiệm vụ: kiểm tra hoạt động học tập
và giữ vệ sinh nề nếp của học sinh trong trường và khu ký túc; theo dõi, ghi diễn
biến nề nếp và các vi phạm khác trong các giờ đổi tiết, xử lí các tình huống vi
phạm của học sinh. Đội cờ đỏ trực và chấm điểm thi đua hàng tuần.
- Kết quả thực hiện: công tác trực đầu giờ diễn ra đều đặn tuy nhiên phần
trực giữa giờ của hai đội chưa được thường xuyên, tự giác. Qua theo dõi nhận thấy:
tình trạng nghỉ học tự do của các em học sinh diễn ra rất thường xuyên, đặc biệt là
học sinh trọ học và học sinh tại khu lưu trú, nhiều học sinh khối lớp 12 bỏ tiết
thường xuyên, bỏ ôn thi tốt nghiệp, tham gia các hoạt động chung còn hời hợt.
II. Kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên trong tháng 04/2016
– Duy trì các hoạt động nề nếp.
– Thực hiện Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề tháng 4.
– Tổ chức cuộc thi Khi tôi 18. Nội dung thi theo kế hoạch tháng 3 đã đề ra.

– Làm báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên tháng 1/2016.
Trên đây là báo cáo của hoạt động Đoàn thanh niên tháng 3 -2016 và kế
hoạch hoạt động tháng 4 năm 2016 ../.

2


Nơi nhận:
- Chi bộ(b/c),Bgh
- Lưu Vp Đoàn.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bí Thư
(Đã ký)

Vi Thị Luận

3x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×