Tải bản đầy đủ

BC t10 và kế hoạch tháng 11

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
***

Mậu Duệ, ngày 24 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO THỰC HIỆN HĐNGLL VÀ HOẠT ĐỘNG
HƯỚNG NGHIỆP THÁNG 10
Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động
hướng nghiệp năm học 2014 - 2015, sau đây tôi xin báo cáo về tình hình thực hiện
hoạt động NGLL và hoạt động hướng nghiệp tháng 10 như sau:
I. Nội dung, yêu cầu.
Các lớp thực hiện hoạt động NGLL và hướng nghiệp theo chủ đề.
- Chủ đề HĐNGLL tháng 10 : Tình bạn, tình yêu và gia đình.
- Chủ đề hướng nghiệp tháng 10:
+ Khối 10: Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.
+ Khối 11: Nghề dạy học và nghề y.
+ Khối 12: Những điều kiện để thành đạt trong nghề.
II. Tình hình thực hiện.
- Các lớp đã thực hiện theo đúng kế hoạch và khung chương trình của Đoàn
trường đã niêm yết.

- Giáo viên lên lớp đã soạn giáo án tương đối đầy đủ, nội dung phong phú, sát
thực.
- Học sinh tham gia học tập tương đối đầy đủ và nhiệt tình.
Người báo cáo
P.Bí thư
Đã kí

Vi Thị Luận


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
***

Mậu Duệ, ngày 25 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ HƯỚNG NGHIỆP
THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 11 / 2014
1. Hoạt động ngoài giờ lên lớp
TT

Nội dung

Chủ đề tháng 10:
Thanh niên với truyền
thống hiếu học và tôn sư
trọng đạo.
Khối 10 & 11B1,
Nt
11B2
Khối 12 & 11B3,
Nt
11B4.

Thời gian thực hiện
14h00

Ghi chú
02 tiết


Thứ 6, ngày 14/11
Thứ 7, ngày 15/11

2. Hoạt động hướng nghiệp
Các lớp thực hiện hoạt động hướng nghiệp sau tiết học với HĐNGLL theo chủ
đề .
3. Yêu cầu:
- Các đ/c GV lên lớp có giáo án đúng quy định, có kiểm duyệt của chuyên môn
nhà trường, thực hiện đúng thời gian quy định. Lưu ý nội dung tích hợp ( nếu có).
- Các lớp có tiết học trùng với chuyên môn nhà trường, đề nghị báo lại để điểu
chỉnh cho phù hợp.
PHÊ DUYỆT CỦA BGH
P. Hiệu trưởng

T/M. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
P. Bí thư
Đã kí

Nguyễn Thị Loan

Vi Thị LuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×