Tải bản đầy đủ

dao ham va nguyen ham

1. Bảng các công thức Đạo hàm
Bam gồm cả định nghĩa Công thức, đạo hàm các hàm số sơ cập, đạo hàm lượng giác, đạo
hàm cấp cao2. Bảng công thức nguyên hàm
Gồm định nghĩa về nguyên hàm, bạn cứ hiểu nguyên hàm là ngược lại với đạo hàm

x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×