Tải bản đầy đủ

Slide bảo vệ luận cương cao học phân tích các nhân tố tác động ý định mua sách trực tuyến

ĐỀ CƯƠNG

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN
Ý ĐỊNH MUA SÁCH IN TRỰC TUYẾN CỦA
NGƯỜI TIÊU DÙNG TP.HCM

Sinh viên thực hiện: PHÍ VĂN ANH
Giảng viên hướng dẫn: VS. TSKH. NGUYỄN VĂN ĐÁNG


NỘI DUNG TRÌNH BÀY


Lý do thực hiện đề tàiMục tiêu nghiên cứu
Phương pháp, phạm vi, đối tượng nghiên cứuKết cấu luận vănCơ sở lý thuyếtMô hình nghiên cứu & các giả thuyết nghiên
cứu


LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI


Internet & thiết bị di động ngày càng phổ biến (smartphone, tablet)Xu hướng mua sắm, tiêu dùng mới: mua sắm qua mạng (83%), [ACNielsen,
2008]Thị trường TMĐT ở Việt Nam đang phát triển [Báo cáo TMĐT 2013]. Người
tiêu dùng (NTD) quen dần với việc mua sắm qua mạngRất nhiều các nghiên cứu trong & ngoài nước về đề tài «Hành vi mua sắm
qua mạng», nhưng hầu hết chưa cụ thể ở một ngành hàng riêng lẻ nào.Ngành sách in chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam, mặc dù chiếm tỷ lệ 26%
trong số sản phẩm NTD chọn mua tại Việt Nam [Báo cáo TMĐT 2013], và

67% ở thế giới [Walker Sand’s Future Retail Study].


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU


Xây dựng thang đo các nhân tốXây dựng mô hình nghiên cứuKiểm định các giả thuyết về mối quan hệ giữa các
nhân tố với ý định mua sách in trực tuyếnĐề xuất các khuyến nghị quản trị

4 mục tiêu chính


PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP,
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU


Đối tượng khảo sát: Ý định mua sách in trực tuyếnĐối tượng lấy dữ liệu: người tiêu dùng đã, hoặc chưa mua
sách in trực tuyến tại TP.HCM, tuổi từ 18 – 50Phạm vi khảo sát: Thành phố Hồ Chí MinhPhương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu sơ bộ: phương pháp định tính (nhóm tập trung) +
phương pháp định lượng (phỏng vấn qua điện thoại, thư điện tử)Nghiên cứu chính thức: phương pháp định lượng (bảng hỏi)

Thời gian nghiên cứu: 06/2014 – 10/2014


KẾT CẤU LUẬN VĂN


CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦUCHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT & MÔ HÌNH NGHIÊN CỨUCHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUCHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUCHƯƠNG 5. KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ


CƠ SỞ LÝ THUYẾT


THUYẾT HÀNH ĐỘNG HỢP LÝ
THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH
Ajzen (1999)

MÔ HÌNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ (TAM)
Ajzen (1999)

Đặng (2010), Hoàng (2011), Moon (2008)

THUYẾT NHẬN THỨC RỦI RO


Hoàng (2011), …


MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤTx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×