Tải bản đầy đủ

Thương mại điện tử SLIDE

Xây dựng dự án
thương mại điện tử
Chuyên ngành QTKD
Đại học Tây Bắc


Các nội dung chính
Hình thành một doanh nghiệp trực tuyến
mới
 Xây dựng website kinh doanh
 Lưu trú website và đăng ký trên miền
 Tạo, phân phối và quản lý nội dung
 Thiết kế website
 Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ TMĐTHình thành một doanh nghiệp trực
tuyến mới
Các vấn đề cơ bản cần xác định khi hình
thành DN mới hoặc xây dựng thêm một dự

án trực tuyến
Xác định nhu cầu của khách hàng (cá nhân
hoặc tổ chức) trên thị trường
 Xác định và kiểm tra các cơ hội kinh doanh
 Xác định khả năng của chủ doanh nghiệp để
thỏa mãn nhu cầu khách hàngHình thành một doanh nghiệp trực
tuyến mới
Lập kế hoạch kinh doanh trực tuyến
 Kế hoạch kinh doanh
Một kế hoạch kinh doanh được chuẩn bị bằng tài liệu
viết tay mô tả một cách thực tế về mục đích và các mục
tiêu kinh doanh, cùng các bước, các nguồn lực và chi
phí cần thiết để đạt được mục đích đóTình huống kinh doanh

Một tài liệu được sử dụng để điều chỉnh các khoản đầu
tư nội bộ, các nguồn lực của tổ chức trong từng ứng
dụng hoặc từng dự án cụ thể


Hình thành một doanh nghiệp trực
tuyến mới
Nguồn vốn ban đầu cho một DN kinh
doanh trực tuyến mới
 Người bỏ vốn (cho người khác)
Các cá nhân giàu có sẵn sàng bỏ tiền túi và chia sẻ kinh
nghiệm ở giai đoạn phát triển đầu tiên của DNNhà tài trợ

Một công ty, trường đại học hoặc một tổ chức phi lợi

nhuận hỗ trợ cho DN trong giai đoạn đầu phát triển


Xây dựng thêm mô hình TMĐT hoặc cải
cách DN theo mô hình kinh doanh điện tử
Các mô hình TMĐT có thể lựa chọn thêm
đối với một DN đang tồn tại
 Cửa hàng ảo
 Cổng nối
 Mua sắm điện tử (thực hiện các hoạt
động MRO)
 Đấu giá hoặc đấu thầu
 Các dự án khởi nghiệp khác


Xây dựng thêm mô hình TMĐT hoặc cải
cách DN theo mô hình kinh doanh điện tử
Các vấn đề đặt ra khi quyết định cải cách
DN theo hướng kinh doanh điện tử
 Đổi mới tổ chức là gì?
 Cách thức để đổi mới tổ chức theo
hướng kinh doanh điện tử
 Các công cụ và phần mềm cần thiết để
đổi mới DN thành DN kinh doanh điện tử


Sơ đồ Các giai đoạn trở thành
doanh nghiệp điện tử


Xây dựng website kinh doanh
Phân loại website
 Website cung cấp thông tin
Một website đơn giản cung cấp thông tin vê DN
và các sản phẩm, dịch vụ mà DN cung cấp
 Website tương tác
Một website cung cấp các công cụ và cơ hội để
khách hàng và DN có thể giao tiếp và chia sẻ
thông tin


Xây dựng website kinh doanh
Các website thu hút
Website có đặc điểm thu hút và tương tác với
người sử dụng thông qua việc cung cấp các dịch
vụ như trò chơi, câu đố, các diễn đàn tranh
luận…
 Website giao dịch
Một website bán sản phẩm và dịch vụ
 Website hợp tác
Một website cho phép các đối tác kinh doanh
hợp tác với nhauXây dựng website kinh doanh
Các bước xây dựng website
 Bước 1: Lựa chọn hình thức lưu trú web
 Bước 2: Đăng ký tên miền
 Bước 3: Tạo và quản lý nội dung
 Bước 4: Thiết kế website
 Bước 5: Xây dựng và kiểm tra website
 Bước 6: Quảng bá và xúc tiến website


Lưu trú website và đăng ký trên miền
Lựa chọn dịch vụ lưu trú Web
 Dịch vụ thiết kế và lưu trú
Nhà cung cấp dịch vụ lưu trú Web bao gồm
không gian đĩa, khuôn mẫu thiết kế trang web và
các dịch vụ khác giúp cho các DN nhỏ có thể
nhanh chóng xây dựng website với chi phí thấp
 ISP hosting service
Dịch vụ lưu trú Web cung cấp một website độc
lập cho các DN vừa và nhỏ (bao gồm không gian
lưu trú, các dịch vụ thông kê đơn giản, phần
mềm cổng thanh toán thẻ tín dụng…)


Lưu trú website và đăng ký trên miền
Dịch vụ lưu trú Web thuần túy
Các công ty cung cấp dịch vụ lưu trú website với
mọi mức độ và chức năng nhằm phục vụ mọi
loại hình DN bao gồm:
 Lưu trú chia sẻ
Nhiều khách hàng cùng chia sẻ việc sử dụng
một máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ. Máy chủ
dùng chung hoàn toàn sẽ do nhà cung cấp dịch
vụ quản lý, khách hàng chỉ có thể quản lý tài
khoản cá nhân và bảo trì website


Lưu trú website và đăng ký trên miền
Thuê địa điểm, đường truyền
(Collocated hosting)
Khách hàng của gói dịch vụ hosting này
hoàn toàn chủ động trang bị một máy chủ
đáp ứng đúng theo yêu cầu riêng Nhà
cung cấp dịch vụ chỉ đóng vai trò tiếp nhận
máy chủ từ khách hàng, sắp xếp vị trí đặt
máy chủ, cung cấp năng lượng hoạt động
và kết nối máy chủ vào hệ thống mạngLưu trú website và đăng ký trên miền
Lựa chọn dịch vụ lưu trú Web
 Tự lưu trú
Khi một DN có đầy đủ các điều kiện về
phần cứng, phần mềm, nhân lực và các
dịch vụ truyền thông cần thiết có thể tự
mình xây dựng, cài đặt và quản lý website
của mình.


Lưu trú website và đăng ký trên miền
Đăng ký tên miền
 Tên miền
Một địa chỉ trên cơ sở tên gọi xác định một
máy phục vụ được kết nối Internet
 Nhà cung cấp dịch vụ tên miền
Một doanh nghiệp có chức năng quản lý
và cấp tên miền cho các tổ chức, doanh
nghiệp và cá nhân


Tạo, phân phối và quản lý nội dung
Nội dung
Văn bản, âm thanh, hình ảnh và các đoạn
phim cấu thành một trang web
 Nội dung web động
Nội dung được cập nhật thường xuyên
 Nội dung thông tin thương mại
Tập hợp thông tin và làm cho chúng luôn
sẵn dùng và có thể truy cập miễn phí diện
rộng trên WebSơ đồ Chu kỳ sống của việc phân
phối nội dung số hóa


Tạo, phân phối và quản lý nội dung
Xây dựng nội dung website
 Bán xen lẫn (cross-selling), Đưa ra các sản
phẩm dịch vụ tương tự nhằm thúc đẩy hoạt
động bán hàng
 Bán nâng cấp (up-selling), Đưa ra phiên bản
nâng cấp của sản phẩm để đẩy mạnh bán
hàng và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp
 Các nội dung xúc tiến (như phiếu thưởng,
giảm giá, chiết khấu)
 Các nội dung bình luận (như lời bình luận,
nhận xét hoặc lời khuyên của các chuyên gia)


Tạo, phân phối và quản lý nội dung
Tạo nội dung
 Nội thường được tạo bởi chủ nhân các website hoặc
các chuyên gia phát triển web theo mục đích của chủ
website
Mua nội dung
 Nội dung có được từ các nguồn bên ngoài nên sẽ là
các nội dung bổ sung, không phải là các nội dung gốc
 Các DN có thể mua nội dung từ một nhà cung cấp nội
dung (thường liên quan tới các nội dung số hóa)
Dịch nội dung từ các ngôn ngữ khác
 Vấn đề cơ bản đặt ra đó là tốc độ và chi phí dịch nội
dung


Sơ đồ chuỗi cung ứng cung cấp nội
dung


Tạo, phân phối và quản lý nội dung
Các nhà cung cấp nội dung chuyên nghiệp
- akamai.com
- sandpiper.net
- mirrorimage.com
- nytimes.com
- cnn.com


Tạo, phân phối và quản lý nội dung
Quản lý nội dung
 Quá trình thêm, bớt sửa chỉnh và loại bỏ nội
dung trên một website để đảm bảo nội dung
thông tin luôn cập nhật, chính xác, hấp dẫn và
tin cậy
Quá trình quản lý nội dung
 Kiểm tra nội dung
 Đánh giá chất lượng nội dung
 Giải quyết khó khăn trong việc quản lý nội
dung
 Loại bỏ nội dung
 Sử dụng phần mềm quản lý nội dung


Thiết kế website
Cấu trúc thông tin
Cách thức tổ chức một site, đánh dấu, xác định
vị trí các trang web của nó để người sử dụng dễ
dàng tìm kiếm thông tin duyệt xem các nội dung
của toàn bộ Website
 Mức độ liên kết của website
Việc liên kết tới một ví trí bất kỳ trên website từ
bất cứ một trang web nào trên website đó (ngoài
trang chủ của nó) hoặc thông qua các công cụ
tìm kiếm hay từ các liên kết bên ngoài websiteSơ đồ minh hoạ cấu trúc của một
website theo lớp


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×