Tải bản đầy đủ

Tư vấn về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tư vấn về chế độ bảo hiểm bắt buộc
1. Em làm việc tại 1 công ty và có tham gia Bảo hiểm bắt buộc. 5 tháng nữa thì em
sinh con, vậy em được hưởng chế độ Bảo hiểm gì?
2. Em làm việc tại 1 công ty và tham gia Bảo hiểm bắt buộc 3 năm liên tiếp, rồi em sinh
con: Em xác định chính xác là em được hưởng chế độ thai sản 6 tháng.Vậy:
- Nếu công ty quyết định cho nghỉ việc ngay lúc em xin nghỉ sinh thì em có được hưởng
1 lúc 2 chế độ: chế độ thất nghiệp và chế độ thai sản không? Nếu được, em giải quyết
chế độ BHTN trước, rồi tự cá nhân giải quyết chế độ thai sản sau có được không?
- Nếu em nghỉ sinh sau 2 tháng công ty quyết định cho em nghi việc luôn, thì tự cá nhân
em giải quyết chế độ thai sản hay bắt buộc phải công ty thực hiện thủ tục hưởng chê độ
thai sản cho em và cũng như trên em có được hưỏng 2 chế độ Thất nghiệp và Thai sản
không?
3. Em cũng làm việc tại công ty va tham gia Bảo hiểm bắt buộc được 3 năm, hiện tại
em vẫn đang làm việc và đang có bầu nhưng mang sau mỗi lần khám thai Bác sĩ ghi
rõ : 01 thai... + U nang buồng trứng
Vậy theo luật do trường hợp em có bệnh lý nên có phải mỗi lần khám thai em dược
hưởng 2 ngày lương không? Em đọc bộ luật lao động có ghi rõ như thế nhưng công ty
không biết và đã ghi nhận chế độ khám thai của em chỉ được 5 ngày bình thường, chứ
không phải đươc nhân lên gấp đôi.
Vậy bây giờ công ty phát hiện ra trường hợp của em và làm thêm 1 lần nữa về chế độ
khám thai này để ghi nhận đúng luật được hưởng 10 ngày khám thai với trường hợp

bệnh lý có được không?.
Em mong được anh chi giải đáp sớm, em chân thành cảm ơn!
Người gửi: Trần Thị Thanh

Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin
được trả lời như sau:
1. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động
bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Bạn có nói rằng trong thời gian làm việc tại
công ty bạn có tham gia bảo hiểm bắt buộc tuy nhiên bạn không cung cấp thông tin cụ
thể là bạn đã tham gia được bao lâu nên tôi không thể xác định được chính xác những
chế độ mà bạn được hưởng khi sinh con.
Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định:
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;
d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.


2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ
đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Như vậy tính đến thời điểm bạn sinh con trong khoảng thời gian 12 tháng nếu bạn đã tham gia
bảo hiểm được trên 6 tháng thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật
bảo hiểm xã hội gồm:
- Nghỉ thai sản 6 tháng
- Được nhận trợ cấp 1 lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con
- Tiền hưởng chế độ thai sản bằng 100% bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề
trước khi nghỉ thai sản
Ngoài ra theo quy định tại điều 21 của luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi bổ sung
năm 2015 Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:
a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;..."
bạn sẽ được chi trả 80% các chi phí khi sinh con tại các cơ sở y tế.
2. Bộ luật lao động năm 2012 quy định:
Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động
"...3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật này..."
Điều 155. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ
"...3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi,

trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành
vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm
dứt hoạt động..."
Theo đó thì công ty không được phép cho bạn nghỉ việc khi bạn xin nghỉ sinh con, làm
như vậy là trái quy định của pháp luật trừ trường hợp bạn cũng đồng ý với quyết định
đó. Trường hợp bạn đồng ý nghỉ việc thì bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi
bạn làm đủ hồ sơ đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp với cơ quan có thẩm quyền vì bạn
đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điều 81 Luật bảo hiểm xã
hội.
"Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng
trước khi thất nghiệp;
2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;
3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại
khoản 2 Điều này."
Nhưng bạn lưu ý rằng phải đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời gian 3
tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Luật không có quy định là không được
hưởn đồng thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp và chế độ thai sản do đó bạn vẫn được
hưởng chế độ thai sản bình thường vì bạn đủ điều kiện như trên đã nói.


Trường hợp thứ hai, vì bạn đang trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi nên công
ty cũng không được phép chấm dứt hợp đồng lao động với bạn và công ty vẫn phải có
nghĩa vụ làm thủ tục cho bạn hưởng chế độ thai sản.
3. Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định:
"Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một
ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường
thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không
kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần"
Như vậy trường hợp của bạn bạn sẽ được nghỉ khám thai 10 ngày. Công ty có thể làm
lai hồ sơ để bạn được hưởng chế độ thai sản đúng luật.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×