Tải bản đầy đủ

Toàn cầu hóa và hội nhập

PGS.TS Vũ Hải Quân

vhquan@hcmus.edu.vn

• PGS.TS Vũ Hải Quân: tốt nghiệp TS ngành Khoa học
Máy tính, trường ĐH Trento, Italy năm 2004; Postdoc tại
trường ĐH Leuven, Vương quốc Bỉ từ 2005-2006.
• Đã xuất bản 25 bài báo quốc tế; tham gia 09 đề tài nghiên
cứu khoa học cấp Nhà nước, ĐHQG-HCM, Sở KH&CN
TP.HCM, NCCB, NAFOSTED.
• Là tác giả của 2 công trình đăng ký GPHI thành công; Đạt
02 giải thưởng Nhân tài Đất Việt; Phát triển thành công
phần mềm “tiếng nói phương nam” cho người khiếm thị.
• Hiện là Phó Hiệu trưởng, kiêm GĐ PTN AILab, TT ITEC,
trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM


EXPERIENTIAL LEARNING APPROACH
FOR INTERNATIONAL JOINT PROGRAMS:
TWO CASE STUDIES AT THE UNIVERSITY
OF SCIENCE, VNU-HCM

PGS.TS Vũ Hải Quân
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Ngày 08/06/2014


Short Bio
vhquan@hcmus.edu.vn

PGS.TS Vũ Hải Quân: tốt nghiệp TS ngành Khoa
học Máy tính, trường ĐH Trento, Italy năm 2004;
Postdoc tại trường ĐH Leuven, Vương quốc Bỉ từ
2005-2006.
Đã xuất bản 25 bài báo quốc tế; tham gia 09 đề tài
nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, ĐHQG-HCM,
Sở KH&CN TP.HCM, NCCB, NAFOSTED.
Là tác giả của 2 công trình đăng ký GPHI thành
công; Đạt 02 giải thưởng Nhân tài Đất Việt; Phát
triển thành công phần mềm “tiếng nói phương nam”
cho người khiếm thị.
Hiện là Phó Hiệu trưởng, kiêm GĐ PTN AILab, TT
ITEC, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM


Nội dung

Thảo
luận

Giới
thiệu

Thí

nghiệm

Thách
thức
Giải
pháp


Nội dung

Thảo
luận

Giới
thiệu

Thí
nghiệm

Thách
thức
Giải
pháp


Giới thiệu – Toàn cầu hóa và hội nhập
Toàn cầu hóa và hội nhập
Cộng đồng kinh tế ASIAN 2015


Giới thiệu – Toàn cầu hóa trong giáo dục
Các mô hình đào tạo trực tuyến
Hệ thống đào tạo trực tuyến mở: KHAN, COURSERA


Giới thiệu – Toàn cầu hóa trong giáo dục
Các mô hình đào tạo trực tuyến:
Một hệ thống MOOC của chính phủ Trinidad and Tobago, 6/2014


Giới thiệu – Toàn cầu hóa trong giáo dục
Các mô hình liên kết đào tạo
Chương trình liên kết giữa 2 trường ĐH, cùng đào tạo và cấp bằng


Nội dung

Thảo
luận

Giới
thiệu

Thí
nghiệm

Thách
thức
Giải
pháp


Thách thức và kỳ vọng

Experiential learning

CHALLENGES

Rào cản

Nhận thức
Ngoại ngữ
Học phí
Đầu vào

GAP

Khác biệt :
• Văn hóa
• Nội dung
• Phương pháp
sư phạm

OBJECTIVES

Tri thức:

Kỹ năng:

đầy đủ +
tiên tiến

ngoại ngữ+
giao tiếp


Nội dung

Thảo
luận

Giới
thiệu

Thí
nghiệm

Thách
thức
Giải
pháp


Motivation
Học bằng trải nghiệm thực tiễn ở các trường ĐH trên thế giới


Motivation
Bài học thành công từ trường trung học Danville Bate
Bang Kentucky, Mỹ

2011:

• Nằm trong nhóm bị
theo dõi
• Điểm số thấp
• Nguy cơ bị đóng cửa

2014:

• Nhóm 25 trường mẫu

Experimental
learning +

Performance
based
Assessment


Các giải pháp: Học bằng trải nghiệm thực tiễn
Experiential learning


Các giải pháp: đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức
performance based assessment


Nội dung

Thảo
luận

Giới
thiệu

Thí
nghiệm

Thách
thức
Giải
pháp


Mô tả thí nghiệm

2 thí nghiệm về ‘Experiential Learning’

Khoa học quản lý

Công nghệ thông tin


Thí nghiệm
Bachelor of Science in Management with
an International Business major

 Bắt đầu từ năm 2011
 Mục tiêu: trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về kinh doanh
quốc tế trong môi trường cạnh tranh, năng động và hiện đại
 Giảng viên từ trường ĐH Keuka, Hoa Kỳ giảng dạy 1/3 tổng lượng
chương trình, theo phương pháp trải nghiệm thực tiễn
 Thời lượng chương trình: 4 năm
 Một học kỳ: 7 tuần, 45 giờ học trên lớp


Thí nghiệm
Bachelor of Computer and Information
Science

 Bắt đầu từ năm 2007
 Mục tiêu: trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực
cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
 Giảng viên từ trường Đại học Công nghệ Auckland (AUT), New
Zealand, giảng dạy trong 2 năm học cuối
 Thời lượng chương trình: 4 năm
 Sinh viên làm đồ án thực tiễn (Capstone project) trong năm học cuối


Thí nghiệm

Khoa học quản lý

Công nghệ thông tin


Học bằng trải nghiệm thực tiễn: quan sát


Học bằng trải nghiệm thực tiễn: phân công

Giúp đỡ
1 tổ chức
từ thiện

Mục đích
$300 lợi
nhuận
CEO

Accounting

Planning

Manufacturing

Marketing

Sales


Học bằng trải nghiệm thực tiễn: thực hiện


Học bằng trải nghiệm thực tiễn: kết quả


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×