Tải bản đầy đủ

CÁC TRƯỜNG hợp BẰNG NHAU của TAM GIÁC

Thầy giáo Hoàng Hùng THCS CVA – Hình Học cơ bản và nâng cao – 11/2015

Chủ đề:

CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

1


Thầy giáo Hoàng Hùng THCS CVA – Hình Học cơ bản và nâng cao – 11/2015
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH CẠNH CẠNH

2


Thầy giáo Hoàng Hùng THCS CVA – Hình Học cơ bản và nâng cao – 11/2015
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH GÓC CẠNH

3Thầy giáo Hoàng Hùng THCS CVA – Hình Học cơ bản và nâng cao – 11/2015

4


Thầy giáo Hoàng Hùng THCS CVA – Hình Học cơ bản và nâng cao – 11/2015

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU GÓC CẠNH GÓC
5


Thầy giáo Hoàng Hùng THCS CVA – Hình Học cơ bản và nâng cao – 11/2015

6


Thầy giáo Hoàng Hùng THCS CVA – Hình Học cơ bản và nâng cao – 11/2015

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG TAM GIÁC

7


Thầy giáo Hoàng Hùng THCS CVA – Hình Học cơ bản và nâng cao – 11/2015

8


Thầy giáo Hoàng Hùng THCS CVA – Hình Học cơ bản và nâng cao – 11/2015

9


Thầy giáo Hoàng Hùng THCS CVA – Hình Học cơ bản và nâng cao – 11/2015

10

Chúc các em thành công !
10Thầy giáo Hoàng Hùng THCS CVA – Hình Học cơ bản và nâng cao – 11/2015

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×