Tải bản đầy đủ

bài giảng về quản trị Marketing

Chương I. Khái niệm về quản trị Marketing
I. Các khái niệm:

-

Quản trị marketing là quá trình lập kế hoạch, và thực
hiện kế hoạch đó (định giá, khuyến mãi và phân phối
hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng) để tạo ra sự trao đổi với
các nhóm mục tiêu, làm thỏa mãn những mục tiêu khách
hàng và tổ chức (hiệp hội Marketing Mỹ)
Trong xu thế cạnh tranh hiện nay, để thực hiện tốt những
nhiệm vụ trên, nhà tiếp thị cần:
Phân tích kĩ, chính xác thị trường mục tiêu
Lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu
Thực hiện các chiến lược marketing mix nhằm thỏa mãn
nhu cầu của khách hàng, trong đó yếu tố chất lượng SP
đóng vai trò rất quan trọng


II. Công việc của nhà quản trị Marketing:
a. Hoạch định:

- Lập kế hoạch nghiên cứu
- Lựa chọn thị trường mục tiêu
- Hoạch định chiến lược Marketing
- Quyết định danh mục SP
- Lập chương trình phát triển SP
- Xây dựng các chính sách định giá
- Lập chương trình chiêu thị
- Xây dựng các kênh phân phối
Đang làm việc,
- Kế hoạch đào tạo nhân viên Marketing
xin đừng phiền
b. Tổ chức:
- Tổ chức các chương trình nghiên cứu Marketing


-

Quyết định cơ cấu tổ chức của bộ phận Marketing
Phân trách nhiệm cho mỗi bộ phận
Tổ chức mạng lưới và địa điểm bán hàng
Thiết lập quan hệ với chính quyền, các cơ quan truyền
thông và công chúng
- Tổ chức mạng lưới kho và vận chuyển
- Tổ chức các chương trình, sự kiện để quảng bá
- Quyết định thay đổi giá, SP, hoạt động khuyến mãi
c. Lãnh đạo
- Thương lượng, đàm phán với các đối tác
- Kích thích động viên nhân viên và các trung gian tiêu thụ
d. Kiểm tra:
- Kiểm tra ngân sách


- So sánh chi phí với ngân sách
- Đánh giá hiệu quả quảng bá, khuyến mãi
- Kiểm tra, điều chỉnh giá
- Kiểm soát hệ thống phân phối
III. Các khía cạnh chủ yếu của chất lượng:
• Sự hoàn hảo
• Những chi tiết
• Độ tin cậy

• Sự thoải mái
• Độ bền
• Khả năng phục vụ
• Tính thẩm mỹ
• Mức độ chất lượng được mọi người công nhận
IV. Định hướng thị trường:


- Định hướng khách hàng
- Định hướng theo đối thủ cạnh tranh
- Sự phối hợp liên kết các chức năng
- Trọng tâm dài hạn
- Khả năng tạo lợi nhuận
V. Tiến hóa của các quan điểm Marketing:
a. Quan điểm trọng SX
b. Quan điểm trọng SP
c. Quan điểm trọng bán hàng
d. Quan điểm trọng Marketing-mix
e. Quan điểm tiếp thị XH
VI. Các cấp quản trị Marketing:
- Cấp cao
- Cấp trung gian


SO D O TO CH U C
HO I DO N G Q UAN TRI
T O N G G IA M D O C
P TG D
SAN XUAT

PTG D
K IN H D O A N H

P H O N G M A R K E T IN G

PTG D
T A I C H IN H -T C

PHONG BAN HANG

Môi trường

Xã hội

Công nghệ

Kinh tế

Cạnh tranh

Chính trị Pháp luật


VII. Tiến trình hoạch định Marketing
• Phân tích tình huống
• Thiết lập các mục tiêu
• Xây dựng các chiến lược và chương trình tiếp thị
• Xây dựng kế hoạch hành động, phối hợp và kiểm soát
VIII. Các mục tiêu của hệ thống Marketing:
• Tối đa hóa sự tiêu thụ
• Tối đa hóa sự thỏa mãn của người tiêu thụ
• Tối đa hóa sự lựa chọn
• Tối đa hóa chất lượng cuộc sốngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×