Tải bản đầy đủ

Kế hoạch sử dụng thiết bị môn Vật lí THPT

S GD&T QUNG NINH
TRNG THPT HI ễNG

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc
Tiờn Yờn, ngy 10 thỏng 9 nm 2013

K HOCH S DNG THIT B DY HC MễN VT L
Nm hc 2013 - 2014
I. Khi lp 11

Tit

Ni dung (tờn u bi)

Tờn thit b

Ngun ng ký s dng
1. TB
2. TB
ca nh t lm

trng

1

Điện tích. Định luật Cu -lông.

Điện nghiệm

2

Điện nghiệm

6

Thuyết electron. Định luật bảo toàn
điện tích
Điện trờng và cờng độ điện trờng. Đờng sức điện
Công của lực điện trờng

7

Điện thế. Hiệu điện thế.

Tĩnh điện kế, một số tụ điện, bộ ắcqui

9

Tụ điện

Một số loại tụ điện

11-12

Dòng điện không đổi. Nguồn điện

14-15

Điện năng. Công suất điện

16-17


Định luật Ôm đối với toàn mạch

19

Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép
các nguồn điện thành bộ
Phơng pháp giải một số bài toán về
toàn mạch

3- 4

20

X
X

Một số dụng cụ quan sát các đờng sức
điện

X

X

X
X

Một số pin, vônkế

3. ng
dng
CNTT

X


22-23
25
26-27
29-30
34-35
36-37

Thực hành: Xác định suất điện động
Chuẩn bị cho mỗi nhóm HS
và điện trở trong của một pin điện hoá Vônkế, Ampe kế, một số pin, điện
trở, bang đèn1,5v -2A, dây nối.
Dòng điện trong kim loại
Bộ TNCM sự phụ thuộc điện trở kim
loại vào nhiệt độ
Dòng điện trong chất điện phân .
Bộ TNCM sự tạo thành dòng điện
trong chất điện phân
Dòng điện trong chất khí
Bộ TNCM sự tạo thành dòng điện
trong chất khí
Dòng điện trong chất bán dẫn
Một số linh kiện bán dẫn
Chuẩn bị 4 bộ TN gồm:
Nguồn điện, điốt bán dẫn, tranzito,
dây nối, A, V, bảng ghép mạch.

38

Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh
lu của điốt bán dẫn và đặc tính
khuếch đại của tranzito
Từ trờng

39

Lực từ. Cảm ứng từ

TN lực từ tác dụng lên dòng điện, T2
giữa các dòng điện.

40

Từ trờng của dòng điện chạy trong
các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Một số mạch điện có dạng đặc biệt,
dụng cụ để quan sát hình dạng đờng
sức từ

X
X

x

X
X

x
X

X

42

Lực Lo-ren-xơ

44-45

Từ thông. Cảm ứng điện từ

47

Suất điện động cảm ứng

48

Tự cảm

Bộ TN về hiện tợng tự cảm khi đóng
ngắt mạch điện

51

Khúc xạ ánh sáng

Tấm thủy tinh, nớc, nguồn sáng.

53

Phản xạ toàn phần

Tấm kính, nguồn sáng,.

55

Lăng kính

56-57

Thấu kính mỏng

Lăng kính, nguồn sáng, khe hẹp tạo
tia sáng, trục quang học..
Một số tháu kính hội tụ và phân kì,
nguồn sáng

59-60

mắt

X
X

X
Máy chiếu quan sát hí nghiệm ảo về
hiện tơng cảm ứng điện từ

X

X
X
X

X
X


62

KÝnh lóp

Mét sè kÝnh lóp

63

KÝnh hiÓn vi

Mét sè kÝnh hiÓn vi

67

KÝnh thiªn v¨n

69-70

Thùc hµnh: X¸c ®Þnh tiªu cù cña
thÊu kÝnh ph©n k×

X
X
X

Bé thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh tiªu cù cña
thÊu kÝnh.

X

II. Khối lớp 12

Tiết

Nội dung (tên đầu bài)

Tên thiết bị

Nguồn đăng ký sử dụng
1. TB
của nhà
trường

Bài 2. Con lắc lò xo
3
4
7

Lò xo, vật nặng, dụng cụ vẽ đồ
thị dđđh
Sợi dây, quả nặng

Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động duy trì.

x

10-11

Bài 6. Thực hành: Xác định chu kỳ dao
động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và
gia tốc trọng trường
Bài 7. Sóng cơ. Phương trình sóng

12-13
Bài 8. Giao thoa sóng
14
Bài 9. Sóng dừng
15

Hình vẽ SGK
Bộ thí nghiệm thực hành: gồm
giá thí nghiệm dùng treo con lắc,
con lắc đơn, con lắc lò xo, đồng
hồ đo thời gian hiện số, cổng
quang điện, nguồn
Bộ thí nghiệm biểu diễn gồm:
các dụng cụ tạo sóng nước
Bộ thiết bị hiện tương giao thoa,
nguồn điện.
Bộ thí nghiệm biểu diễn gồm:
Máy phát âm tần, cần rung, lò
xo, sợi dây, đế ba chân, thanh

Nguỗn điện, đỗ
thị dao động bị
hỏng

x

Bài 12. Tổng hợp dao động
8

3. Ứng
dụng
CNTT

x

Bài 3. Con lắc đơn.
Bộ TN biểu diễn: con lắc lò xo,
các con lắc đơn, bộ rung

2. TB
tự làm

x

x

x
x
x

Nguỗn điện, đỗ
thị dao động bị
hỏng


thép...
Bài 10. Đặc trưng vật lý của âm
17
Bài 13. Mạch RLC
24
28

29

Bài 16. Truyền tải điện năng và máy biến
áp.

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều.
Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha

Âm thoa (2 cái): 440Hz, 520 Hz,
dao động kí
Hộp thí nghiệm về mạch điện
xoay chiều với các linh kiện
Máy biến áp, 4 đồng hồ đa năng
hiện số, điện trở 220K, dây tải
Mô hình máy phát điện xoay
chiều một pha, ba pha ; bảng
mạch máy phát điện xoay chiều
ba pha, bộ dây nối ; đồng hồ đa
năng hiện số
Mô hình động cơ ba pha ; bảng

x
x
x

x

x

32
Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch
điện xoay chiều R, L, C nối tiếp.
34-35
Bài 20. Mạch dao động
36
Bài 24. Sự tán sắc ánh sáng
41
Bài 25. Giao thoa ánh sáng
42
Bài 26. Các loại quang phổ
44
Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
45

Bảng lắp ráp mạch điện, 2 đồng
hồ đa năng hiện số, bộ nguồn,
điện trở 270, tụ 4, cuộn cảm,
compa, thước đo góc.
Nguồn điện, Mạch LC, dao động

Bảng từ, bộ nguồn, dây nối, màn
ảnh, giá TN, lăng kính.
Giá quang học, khe hẹp, đèn
laze, bộ nguồn, dây nối, màn
chắn
Một số hình ảnh về quang phổ
Máy quang phổ
Bảng từ, đèn laze, bộ nguồn, dây
nối, màn chắn, lăng kính, pin
nhiệt điện, điện kế nhạy.

x
x
x

x
x
x

Bài 28. Tia X
46
Bài 29. Thực hành Đo bước sóng ánh sáng
48-49
51

Bài 30. Hiện tượng quang điện ngoài. Các
định luật quang điện

Thí nghiệm phát ra tia X
Giá quang học, khe hẹp, đèn
laze, bộ nguồn, dây nối, màn
chắn
Bộ thí nghiệm biểu diễn về tế
bào quang điện, bộ nguồn điện, 2

x
x
x


điện kế biểu diễn
Bài 31. Hiện tượng quang điện trong
53

Hình vẽ SGK
Màn ảnh, giá 3 chân, lăng kính,
đèn laze nhỏ

Bài 34. Sơ lược về Laze
57
Bài 35. Tính chất và cấu tạo của hạt nhân
58

x

Hình vẽ SGK

x

Hình vẽ SGK

x

Bài 41.Cấu tạo của vũ trụ
69

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Ngọc Tuấn

x

Hình vẽ SGK
Bài 38. Phản ứng phân hạch

64

x

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Lê Văn Thắng

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Đinh Văn Hoàngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×