Tải bản đầy đủ

Kế hoạch y tế trường học năm học 2016

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN TIÊN YÊN

CỘNG HÒA Õ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH &THCS ĐẠI THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

---------------------

Đại Thành, ngày 20
2015

tháng 10 năm


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ
NĂM HỌC 2015-2016
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ

Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học.;
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015-2016 của trường TH&THCS Đại Thành.
- Căn cứ tình hình thực tế công tác y tế của trường.


- Nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sức khỏe tốt để học tập, bộ phận y tế trường
TH&THCS Đại Thành xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động y tế năm học 20152016 như sau :
I/ MỤC TIÊU :
- Nâng cao thể chất học sinh trong nhà trường.
- Nâng cao nhận thức của học sinh trong vệ sinh các nhân, vệ sinh môi trường, an
toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh răng miệng.


- Phòng chống về tai nạn thương tích trong trường học.
- Giảm thiểu nguy cơ các bệnh truyền nhiễm, gây dịch trong trường học .
II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
- Về đội ngũ CB-GV-NV: 24 người
- Về học sinh : Tổng số học sinh : 171hs/12 lớp.
* Thuận lợi :


- Được sự quan tâm của Phòng giáo dục và Ban giám hiệu nhà trường, phòng y tế
được trang bị thiết bị y tế và các loại thuốc thiết yếu phục vụ công tác sơ cứu tại
trường.
- Có sự phối hợp và sự quan tâm của y tế địa phương
- Nhân viên y tế có trình độ chuyên môn..
*Khó khăn:


- Nhà trường không có nhân viên y tế. Phân công nhân viên hành chính, thư viện
kiêm nghiệm, không có chuyên môn sơ cấp cứu.
- Các công cụ phục vụ cho công tác truyền thông giáo dục sức khỏe còn thiếu
III.NỘI DUNG
1. Trong năm học nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch
khám, theo dõi và quản lý sức khỏe cho học sinh trong năm học.
2.Thu thập số liệu báo cáo, chăm sóc, quản lý sức khỏe học sinh.


IV/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG :
1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe cho học sinh :

- Phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh 1 lần/năm
(đầu năm học), mỗi học sinh có một sổ khám sức khỏe định kỳ.


- Tổng hợp sức khỏe, phân loại sức khỏe thông báo cho phụ huynh biết tình hình
sức khỏe của từng học sinh, những học sinh có vấn đề về sức khỏe hướng dẫn gia
đình đưa học sinh đi khám và điều trị.
- Kết hợp với trạm y tế tổ chức triển khai các chương trình y tế đưa vào
học.

trường

- Thực hiện sơ cấp cứu, xử lý ban đầu các bệnh thông thường, thông báo cho phụ
huynh biết và chuyễn bệnh nhân đến cơ sở y tế trong trường hợp khi cần thiết.


- Quản lý hồ sơ sức khỏe của học sinh.
2. Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh:
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh.
- Có nội dung tuyên truyền các dịnh bệnh và các bệnh thông thường.
- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe trong buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp.
- Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh tại phòng y tế
trường.


- Có bảng tin truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các tháng hành động do ngành giáo dục,
ngành y tế và các ban ngành địa phương phát động.
3. Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm:
- Phối hợp với trạm y tế và các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp phòng
chống dịch bệnh kịp thời khi có dịch xảy ra, phát hiện bệnh truyền nhiễm sớm, cách


ly kịp thời và đúng đắn, báo động dập tắt nhanh. Sát trùng tẩy uế những nơi nghi ngờ
theo hướng dẫn của cơ quan vệ sinh phòng dịch.
4. Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường học :
- Thành lập ban y tế trường học.
- Thực hiệc các qui định về việc đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích
trong nhà trường.
- Báo cáo tình hình tai nạn thương tích của học sinh theo qui định.


5. Phòng các bệnh thường gặp khác:
- Tuyên truyền phòng chống các bệnh tiêu chảy, ngộ độ thực phẩm, sởi, quai bị,
thủy đậu, sốt xuất huyết, chân tay miệng … giúp học sinh hiểu tác hại của bệnh và
cách phòng tránh.
6. Chăm sóc vệ sinh răng miệng:


- Hướng dẫn học sinh biết cách chăm sóc răng miệng, phát hiện học sinh sâu răng
qua kỳ khám sức khỏe đầu năm và có kế hoạch hướng dẫn cụ thể trên mô hình học
sinh biết cách chăm sóc răng miệng.
- Triển khai hội thi giáo dục nha học đường “ Nụ cười rạng rỡ tương lai tươi sáng”
tới toàn bộ giáo viên và học sinh do phòng GD&ĐT tổ chức.
7. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:


- Tuyên truyền đến học sinh ý thức không ăn quà vặt, không ăn thực phẩm không
rõ nguồn gốc.
- Tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh sử dụng thực phẩm an toàn trong dịp
tết.
8. Vệ sinh môi trường học tập:
- Có dụng cụ thu gom và xử lý rác theo qui định.


- Tuyên truyền đến học sinh về vệ sinh cá nhân, vệ sinh chế độ học và sinh hoạt,
vệ sinh trang phục học đường, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp.
V/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
- Kết hợp sinh hoạt dưới cờ tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, tuyên truyền phòng
chống bệnh cho học sinh bằng hình thức phát thanh măng non, nói chuyện dưới cờ
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh toàn trường.
- Sơ cứu, xử lý ban đầu các bệnh thông thường.


- Phối hợp y tế địa phương đưa các chương trình y tế vào trường học.
- Vệ sinh môi trường học tập.
- Tuyên truyền cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế.


VI/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ :
Kế hoạch bổ sung
Tháng/ năm

Nội dung công việc


- Xây dựng kế hoạch y tế cho năm học
8/2015

- Lên kế hoạch mua thuốc thiết yếu và dụng
cụ y tế phục vụ công tác sơ cấp cứu tại
trường cho học sinh.
- Tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài
lớp chuẩn bị cho năm học mới.


- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi học sinh bị
ốm đau, tai nạn.
- Tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh
tham gia BHYT qua buổi họp phụ huynh
đầu năm
- Kiểm tra nhắc nhở vệ sinh môi trường


trong và ngoài lớp.
9/2015

- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi học sinh bị
ốm đau, tai nạn
- Lên kế hoạch khám sức khỏe học sinh
gửi tram y tế, tổ chức khám sức khỏe theo
lịch của trạm y tế.
- Tổng hợp sức khỏe học sinh toàn


trường, phân loại sức khỏe, những học sinh
bị bệnh thông báo cho phụ huynh biết đưa
con em đến cơ sở y tế để điều trị.
- Tuyên truyền phòng bệnh cúm
A(H1N1, H5N1, H7N9).
- Tuyên truyền phòng bệnh đau mắt đỏ,
bệnh mắt học đường


- Tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài
lớp.
- Thăm điểm trường Khe Mươi theo lịch.
- Kiểm tra bếp ăn, thực phẩm ..cho học
sinh bán trú ăn ở tại trường.
- Đo cân nặng, chiều cao đầu năm.


- Kiểm tra nhắc nhở vệ sinh môi trường
trong và ngoài lớp.
10/2015

- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi học sinh bị
ốm đau, tai nạn.
- Kiểm tra bếp ăn, thực phẩm ..cho học
sinh bán trú ăn ở tại trường.
- Tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài


lớp, khu nội trú, nhà vệ sinh đảm bảo sạch
sẽ.
- Tuyên truyền phòng chống bệnh mùa
đông.
- Tuyên truyền vệ sinh cá nhân học đường
- Khám sức khoẻ đàu năm cho học sinh.


- Kiểm tra nhắc nhở vệ sinh môi trường
trong và ngoài lớp.
11/2015

- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi học sinh bị
ốm đau, tai nạn.
- Kiểm tra bếp ăn, thực phẩm ..cho học
sinh bán trú ăn ở tại trường.
- Tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×