Tải bản đầy đủ

Gió phơn khô nóng vào mùa hè ở Băc Trung Bộ

Gió mùa Tây Nam hoạt động thổi mạnh từ vịnh Thái Lan qua vùng lục địa rộng lớn đến dãy Trường Sơn
thì bị trút hết mua xuống dãy Tây Trường Sơn, nhưng vẫn tiếp tục vượt qua dãy núi để thổi sang vùng
này. Lúc này do không còn hơi nước nên gió mùa Tây Nam gây ra thời tiết khô nóng, gió mùa Tây Nam
khô nóng thường bắt đầu từ hạ tuần tháng 4 đến trung tuần tháng 9, thổi mạnh nhất vào tháng 6 và
tháng 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×