Tải bản đầy đủ

Quản lý cửa hàng bán xe

Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

Mục lục
Mục lục..........................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................2
Chương I : Khảo Sát Hệ Thống..................................................................3
I – Khảo Sát Hệ Thống............................................................................3
1.Thực trạng của hệ thống....................................................................3
2.Cơ cấu tổ chức....................................................................................5
3.Quy trình xử lý...................................................................................5
4. Mô hình tiến trình nghiệp vụ...........................................................7
1.Mục tiêu, phạm vi của dự án....................................................................7
II – Xác lập hồ sơ dự án...........................................................................8
1.Mục tiêu phạm vi của dự án..............................................................8
2 Phát biểu ý tưởng và cân nhắc tính khả thi ...................................9
3.Lập trù kế hoạch triển khai dự án..................................................10
Chương II.Phân Tích Hệ Thống Về Mặt Chức Năng.............................13
I.Xây dựng mô hình phân cấp chức năng............................................13
1.Lý do xây dựng mô hình phân rã chức năng.................................13

2.Sơ đồ phân rã chức năng.................................................................13
II - Xây dựng mô hình luồng dữ liệu....................................................14
1.Lý xây dựng mô hình luồng dữ liệu................................................14
2.Mô hình luồng dữ liệu mức ngữ cảnh.............................................14
3.Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh..........................................................17
4.Mô hình luồng dữ liệu mức dưới đỉnh............................................18
Chương III- Phân tích hệ thống về mặt dữ liệu.......................................23
I.Lý do phân tích hệ thống về mặt dữ liệu...........................................23
II.Mã hoá tên gọi....................................................................................24
III- Xây dựng cơ sở dữ liệu....................................................................24
1.Bảng csdl...........................................................................................24
2.Mô hình liên kết................................................................................30
Chương IV:Một số Form chức năng chính của hệ thống.......................31
1.Form Main...........................................................................................31
2.Form thông tin nhân viên...................................................................32
3.Form thông tin nhà cung cấp.............................................................33
4.Form nhập hàng..................................................................................34
5.Form chi tiết nhập...............................................................................35
6.Form bán hàng....................................................................................36
7.Form chi tiết bán.................................................................................38
Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

LỜI MỞ ĐẦU
Một đất nước được coi là phát triển khi đất nước đó có một nền khinh tế vững
mạnh và hiệu quả .Xét ở phạm vi một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện
nay thì quá trình bán hàng có vai trò rất lớn,quyết định sự tồn tại và phát triển của
doanh nghiệp .
Trong những năm gần đây,sự chuyển hướng đổi mới của cơ chế thị trường nền
kinh tế nước ta có nhiều biến động .Hoạt động kinh doanh nói chung hầu hết các
doanh nghiệp đều đổi mới, bước đầu đã hoà nhập với nền kinh tế khu vực và cả
thế giới. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp thương mại nói riêng vấn đề tiêu thụ
là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tiêu thụ hàng hoá, là một nghệ
thuật kinh doanh của từng doanh nghiệp. Mỗi nhà doanh nghiệp phải biết nắm bắt

được một nguồn cung ứng hàng hoá và sự biến động của nó, phải năng động, thích
hợp, mềm dẻo…
Và trong quá trình kinh doanh phát triển của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp
thì một lượng lớn các thông tin về giao dịch (mua bán, trao đổi) các loại hàng hoá
giữa các bên liên quan như nhà cung cấp, nhà buôn bán và khách hàng đều cần
được quản lí, theo dõi hàng ngày. Quy mô và số lượng của giao dịch càng lớn,
càng nhiều người thì số lượng thông tin càng nhiều, càng quan trọng và phức tạp.
Chính vì thế sẽ mất nhiều thời gian, công sức để quản lí để dẫn đến những sai sót
đáng tiếc khi quản lí, khai thác và xử lí các thông tin trên.
Với một thực trạng như vậy thì việc ứng dụng tin học vào công tác quản lí sẽ
làm cho quá trình tác nghiệp đạt được những hiệu quả lớn, nhanh chóng và chính
xác hơn.
Chính vì nhũng lý do trên nhóm 4 đã áp dụng kiến thức của mình có để xây
dựng lên trương trình Quản lý cửa hàng bán xe dưới sự hướng dẫn của thầy Tô
Hải Thiên. Tuy trương trình chưa thực sự hoàn thiện nhưng nhóm vẫn mong nó có
thể là nền tảng cho các hệ thống quản lý chuyên nghiệp sau này.Để lầm được điều
Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

đó nhóm mong được sự góp ý chân thành của thầy và các bạn.Nhóm em xin chân
thành cảm ơn

Chương I : Khảo Sát Hệ Thống
I – Khảo Sát Hệ Thống
1.Thực trạng của hệ thống
Để thực hiện dự án được tiến hành khảo sát tại một số cửa hàng bán xe đạp
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để tìm hiểu thông tin, qui trình hoạt động. Ngoài ra,
dự còn được tìm hiểu và tham khảo thông tin trên mạng của một số cửa hàng khác
để có thể hoàn chỉnh hơn những đặc tả cho mô hình quản lý này.
Mục đích khảo sát hiện tại:
 Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ
thống
 Tìm hiểu các chức năng ,nhiệm vụ và cung cách hoạt động của hệ
thống .
 Chỉ ra các chỗ hợp lý của hệ thống cần được thừa kế và những chỗ
bất hợp lý của hệ thống cần được khắc phục thay đổi để hệ thống
được hoàn thiện hơn và đáp ứng được yêu cầu công việc đặt ra
Nội dung khảo sát :
Khảo sát hệ thống của cửa hàng có một số bộ phận sau đây:
QL nhập xuất: Quản lý về việc nhập hàng, xuất hàng và kiểm tra số
lượng hàng trong kho.

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

QL bán hàng: Quản lý về việc bán hàng, với công việc chính là nhận
yêu cầu từ khách hàng và ,chuyển yêu cầu của khách hàng..
QL tài chính: Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình
hình thu, chi và quản lý tài chính xuất hoá đơn.
QL bộ phận kỹ thuật:thực hiện sửa chữa hoặc giải đáp mọi
thắc mắc của khách hàng về mặt kỹ thuật,kiểm tra chát lượng sản
phẩm nhập vào.
Ta thấy việc quản lý bán xe đạp của hầu hết các cửa hàng đều có những ưu, nhược
điểm như sau:
Ưu điểm:
• Cơ cấu quản lý khá hơp lý và mang lại hiểu quả cao nêu thực
hiện công việc một cách tuần tự và chinh xác.
• Công việc xuất, nhập, sửa chữa làm thủ công.Nên làm được mọi
lúc( ngay cả khi mất diện), giúp cho người làm kế toán xác định
luồng số liệu một cách trực quan hơn, người khác có thể xem
được hệ thống sổ sách mà không phải học trình tự vì đó là
phương pháp cơ bản và phổ thông.
Nhược điểm:
• Công việc xuất, nhập, sửa chữa đều làm thủ công dÉn đến viÖc
lưu trữ thông tin bằng sổ sách trở nên khó khăn và cồng kềnh,
gây khó khăn cho công tác quản lý.
• Ghi chép lặp lại nhiều lần cho một nghiệp vụ vì phải vào nhiều
sổ sách có liên quan nên mất nhiều thời gian, sai sót mất nhiều
thời gian để tìm kiếm và nếu có cũng rất lâu và dễ bị thất thoát
tài liệu .

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

2.Cơ cấu tổ chức

Giám Đốc

Bộ phận
nhập xuất

Bộ phận
bán hàng

Bộ phận tài
chính

Bộ phận
kỹ thuật

3.Quy trình xử lý

Khi có khách hàng đến mua xe nhân viên bán hàng sẽ giới thiệu các loại
xe mà cửa hàng có. Khách hàng sẽ đi xem 1 lượt các hàng mẫu được trưng
bày và chọn cho mình một chiếc xe ưng ý. Tiếp đến nhân viên bán hàng sẽ
đưa một phiếu mua hàng cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng điền
thông tin cá nhân vào phiếu mua hàng. Sauk hi điền đầy đử thông tin vào
phiếu mua hàng khách hàng nộp phiếu mua hàng cho nhân viên bán
hàng.Khi khách hàng nộp lại phiếu mua hàng nhân viên bán hàng sẽ nhận
phiếu mua hàng và chuyển phiếu mua hàng kèm theo yêu cầu xuất xe cho bộ
phận nhập xuất.Sau đó,bộ phận xuất nhập sẽ kiểm tra trên hệ thống máy tính
quản lý xe trong kho xem còn loại xe khách hàng yêu cầu hay không
Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

Nếu còn các bộ phận xuất nhập sẽ gửi phiếu xuất xe kèm theo xe cho bộ
phận bán hàng .Sau khi nhận được xe từ bộ phận nhập xuất nhân viên bán
hàng sẽ phải gửi phiếu báo cho nhân viên bộ phận tài chính và yêu cầu
khách hàng và yêu cầu khách hàng đến bộ phận tài chính thanh toán chi phí.
Sau khi khi nhận được phiếu báo nhân viên kế toán sẽ đối chiếu đơn gia và
thanh toán cho khách hàng ,xuất hóa đơn cho khách hàng
Trường hợp sau khi nhân viên bộ phận nhập xuất kiểm tra xong mà thấy
trong kho không còn loại xe khách hàng yêu cầu thì sẽ trả phiếu yêu cầu lại
cho khách hàng. Sau đó nhân viên bộ phận nhập xuất phải liên lạc với nhà
cung cấp yêu cầu nhập xe ,khi nhận được yêu cầu nhập xe bộ phận nhập
xuất ,nhà cung cấp sẽ cung cấp những loại xe mà bộ phận nhập xuất yêu cầu.
Sauk hi nhận được xe từ phía nhà cung cấp nhân viên bộ phận nhập xuất sẽ
gửi phiếu kiểm tra cho bộ phận kỹ thuật yêu cầu nhân viên bộ phận kỹ thuật
kiểm tra chất lượng xe nhập vào rồi điền thông tin vào phiếu kiểm tra và
chuyển phiếu kiểm tra lại cho bộ phận nhập xuất
Với khách hàng đến sửa xe đang trong thời gian bảo hành ,khách hàng mang
theo phiếu bảo hành nộp cho nhân viên kỹ thuật ,nhân viên bán hàng sẽ
chuyển phiếu bảo hành kèm theo xe của khách hàng cho bộ phận kỹ thuật
.nhân viên bọ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra xe và sửa xe cho khách hàng,
sau đó trả lại xe cho khách hàng
Với khách hàng có nhu cầu sửa xe không còn trong thời gian bảo hành nhân
viên bán hàng sẽ đưa một phiếu khai cho khách hàng yêu cầu khách hàng
điền thông tin cá nhân,sau đó nộp lại cho nhân viên bán hàng .nhân viên bán
hàng sẽ chuyển phiếu khai kèm theo xe của khách hàng cho bộ phận kỹ
thuật.nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra xe và sửa chữa xe sau đó trả lại
xe cho khách hàng.Tiếp đến nhân viên kỹ thuật sẽ phải chuyển phiếu báo
Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

cho bộ phận tài chính yêu cầu thanh toán cho khách hàng .khi đi nhận lại xe
khách hàng phải đến thanh toán chi phí sửa chữa cho nhân viên tài chính
.Sau khi khách hàng thanh toán xong nhân viên tài chính sẽ xuất hóa đơn

Y/c muasửa chữa

BỘ PHẬN
BÁN HÀNG

Yêu cầu
xuất

BỘ PHẬN
NHẬP XUẤT

phiếu
xuất

-NhËp hµng
-Xuất hµng
-Kiểm tra hµng
trong kho

-Tiếp
nhận
yêu cầu của
khách hàng
-Chuyển yêu
cầu của khách
hàng

BỘ PHẬN KỸ
THUẬT

BỘ PHẬN
TÀI CHÍNH

phiếu
báo

-Sửa chữa
-Giải đáp thắc
mắc kĩ thuật
-Kiểm tra hµng
nhập vào

Báo cáo

phiếu trả
lời+hàng

Thanh toán

4. Mô hình tiến trình nghiệp vụ
-Thống kê
-Xuất hoá đơn
-Tổng hợp thu
chi
-Quản lý tài
chính

phiếu kiểm tra

phiếu
bảo
hành,
phiếu
khai

phiếu báo

Thanh toán

Hoá đơn

NHÀ
CUNG
CẤP

Yêu cầu
nhập

trả lời phiếu
kiểm tra

KHÁC
H
HÀNG

Cung cấp
hàng

phiếu hang mua hàng

cho khách hàng

1.Mục tiêu, phạm vi của dự án
a.Mục tiêu.

Báo cáo

Để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của

Yêu cầu báo
một sốcáobộ người

dân cửa hàng

bán xe đạp đang ngày một hoàn thiện hệ thống
quản lý để phục vụ khách hàng
GIÁM
ĐỐC
một cách tốt nhất.Với những kiến thức được
học trong môn phân tích và thiết kế
Yêu cầu báo cáo

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang

Phiếu báo

MÔ HÌNH TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

hệ thống thông tin phân tích, thiết kế hệ thống quản lý mua bán xe đạp để quản lí
được chặt chẽ, các thông tin quan trọng phải được lưu trữ cẩn thận như: các
thông tin về nhà cung cấp, khách hàng,phiếu nhập hàng, nhân sự của cửa hàng,
… Chính vì những lý do này, cần có một hệ thống để giúp quản lí thực sự hiệu
quả hơn, tránh được nhiều sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
b.Phạm vi:


Dự án được thực hiện theo phạm vi yêu cầu của môn phân tích thiết

kế hệ thống thông tin và những mục tiêu nêu trên.


Dự án chỉ thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết để thiết kế mô hình và

tổ chức dữ liệu chưa tiến hành thực hiện lập trình, phần này thuộc về một phạm
vi khác để phát triển thành một ứng dụng hoàn chỉnh.


Do phạm vi và khả năng nên dự án chỉ khảo sát và phân tích việc

quản lý cửa hàng mua bán xe đạp có mô hình vừa và nhỏ. Tuy nhiên chúng ta
vẫn có thể mở rộng mô hình này cho hệ thống có qui mô lớn.
Một cửa hàng mua bán xe đạp do quản lý bằng phương pháp thủ công nên gặp
khó khăn, phức tạp trong việc quản lý bán hàng. Họ muốn xây dựng phần mềm
quản lý việc bán hàng để công việc được tiện lợi và nhanh chóng hơn nhưng vẫn
dựa trên những hoạt động của hệ thống cũ.

II – Xác lập hồ sơ dự án
1.Mục tiêu phạm vi của dự án
a.Mục tiêu.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của một số bộ người dân cửa hàng
bán xe đạp đang ngày một hoàn thiện hệ thống quản lý để phục vụ khách hàng
một cách tốt nhất.Với những kiến thức được học trong môn phân tích và thiết kế
hệ thống thông tin phân tích, thiết kế hệ thống quản lý mua bán xe đạp để quản lí
được chặt chẽ, các thông tin quan trọng phải được lưu trữ cẩn thận như: các
Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

thông tin về nhà cung cấp, khách hàng,phiếu nhập hàng, nhân sự của cửa hàng,
… Chính vì những lý do này, cần có một hệ thống để giúp quản lí thực sự hiệu
quả hơn, tránh được nhiều sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
b.Phạm vi:


Dự án được thực hiện theo phạm vi yêu cầu của môn phân tích thiết

kế hệ thống thông tin và những mục tiêu nêu trên.


Dự án chỉ thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết để thiết kế mô hình và

tổ chức dữ liệu chưa tiến hành thực hiện lập trình, phần này thuộc về một phạm
vi khác để phát triển thành một ứng dụng hoàn chỉnh.


Do phạm vi và khả năng nên dự án chỉ khảo sát và phân tích việc

quản lý cửa hàng mua bán xe đạp có mô hình vừa và nhỏ. Tuy nhiên chúng ta
vẫn có thể mở rộng mô hình này cho hệ thống có qui mô lớn.
Một cửa hàng mua bán xe đạp do quản lý bằng phương pháp thủ công nên gặp
khó khăn, phức tạp trong việc quản lý bán hàng. Họ muốn xây dựng phần mềm
quản lý việc bán hàng để công việc được tiện lợi và nhanh chóng hơn nhưng vẫn
dựa trên những hoạt động của hệ thống cũ.
2 Phát biểu ý tưởng và cân nhắc tính khả thi
a. Phát biểu ý tưởng cho hệ thống mới
Giải pháp 1: trang bị cho mỗi bộ phận một máy tính kết nối với máy tính chủ để
tiện cho việc báo cáo công việc ,thiết lập một website bán hàng để tiện cho việc
giao dịch với khách hàng
Giải pháp 2 : trang bị cho các bộ phận máy tính để tiện cho việc tính toán và thiết
kế các máy tính đã được kết nối với máy chủ do giám đốc quản lý giúp cho việc
báo cáo trở lên linh hoạt hơn.
b. Cân nhắc tính khả thi
Giải pháp 1 : việc trang bị một số mày tính cho hệ thống giúp cho việc quản lý trở
lên linh hoạt hơn nhưng vì cửa hàng có quy mô nhỏ nên việc trang bị một hệ thống
máy tính là lãng phí và không cần thiết .Ví dụ như bộ phận kỹ thuật công việc
Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

chính là sửa chữa nên không cần thiết phải trang bị máy tính .Việc thiết lập một
website cũng không được khả thi vì khi khách hàng mua hàng qua website của cửa
hàng sẽ phải giao cho khách hàng mà chi phí một chiếc xe cũng không lớn vì chi
phí vận chuyển
b.Cân nhắc tính khả thi:
Giải pháp 1:việc trang bị một số máy tính cho hệ thống giúp cho việc quản lý
trở lên linh hoạt hơn nhưng với một cửa hàng có quy mô không lớn lắm thì việc
trang bị một hệ thống máy tính là lãng phí và không cần thiết ví dụ như bộ phận
bảo hành công việc chính là sửa chữa nên không cần thiết phải trang bị một máy
tính,việc thành lập một website cũng kkhông được khả thi vì khi khách hàng đặt
hàng qua Website của cửa hàng sẽ phải giao xe cho khách hàng mà chi phí một
chiếc xe đạp không lớn lắm cộng với chi phí vận chuyển thì lợi nhuận thu về
tương đối thấp,trường hợp khách hàng ở ngoài tỉnh thì không có lợi nhuận,hơn
nữa lượng khách hàng có nhu cầu sử dụng không lớn lắm.Hơn nữa chi phí thiết
lập một website cũng lớn
Giải pháp 2:việc thực hiện nắp đặt hai máy tính cho bộ phận tài chính và bộ
phận kiểm hàng là khá hợp lý vì hai bộ phận thực hiện công việc giao dịch và tính
toán rất nhiều vì máy tính có thể hỗ trợ họ trong quá trình tính toán ,việc lắp đặt
một máy chủ cho giám đốc giúp cho việc báo cáo trở lên linh hoạt hơn nhân viên
không phải gặp trực tiếp giám đốc để báo cáo giúp tiết kiệm thời gian.Hơn nữa với
giải pháp này có thể tiết kiệm được chi phí trang bị máy tính cho một số bộ phân
không cần thiết như bộ phận bảo hành.Nói chung giải pháp số 2 khả thi hơn giải
pháp 1 nó phù hợp với những cửa hàng có quy mô vừa và nhỏ.
3.Lập trù kế hoạch triển khai dự án
a.Dự trù thiết bị
Theo cân nhắc tính khả thi ở phần trên giải pháp 2 là khả thi hơn cả để đáp ứng
được tiêu trí yêu cầu thì phải trang bị hai máy tính cho bộ phận tài chính và bộ
Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

phận quản lý kho đồng thời trang bị một máy chủ cho giám đốc kết nối với hai
máy kia để việc báo cáo trở lên linh hoạt hơn.
b.Dự trù về nhân công triển khai dự án
Dự kiến ban đầu đội ngũ thực hiện dự án gồm 6 nhóm chính:nhóm nghiên cứu,
nhóm phân tích, nhóm thiết kế,nhóm lập trình,nhóm vận hành và bảo trì,nhóm
quản lý chung.Dự kiến về hân lực có thể tóm lược trong bảng sau:
Thời lượng
STT Giai đoạn

thực

1
2
3
4
5

hiện(tháng)
Nghiên cứu
1/2
Phân tích
1
Thiết kế
3/2
Lập trình
5/2
Vận hành
1

6

và bảo trì
Quản lý

7

Số người

Quy mô thực

thực hiện
2
2
3
5
4

hiện(tháng)
1
2
4
12
4

2

14

chung

Xuyên suốt
toàn dự án

c.Lược đồ công việc

.

Ghi chú

Khởi động dự án

Nghiên cứu hệ thống cũ
Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

Phân tích quy trinh nghiệp
vụ,yêu cầu người sử dụng

Thiết kế

Lập trình

Thử nghiệm

Tổng kết

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

Chương II.Phân Tích Hệ Thống Về Mặt Chức Năng
I.Xây dựng mô hình phân cấp chức năng
1.Lý do xây dựng mô hình phân rã chức năng
Mô hình phân rã chức năng biểu diễn được sự phân rã có thứ bậc, mỗi công việc
được chia ra thành những công việc con giúp cho quá trình làm việc với hệ thống
được dễ dàng hơn.

2.Sơ đồ phân rã chức năng

Hệ Thống Quản Lý Cửa Hàng Bán Xe Đạp

Bán Hàng

Tiếp nhận
yêu cầu
của khách
hàng

Chuyển
yêu cầu
của khách
hàng

Quản lý
kho

Tổng hợp
tài chính

Nhập hàng

Thống kê

Xuất hàng

Tổng hợp
thu chi

Kiểm tra
hàng trong
kho

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang

Quản lý
tài chính
Xuất hóa
đơn

Bảo hành

Sửa chữa
xe

Giải đáp
thắc mắc
cho khách
hàng
Kiểm tra
chất lượng
xe nhập
vào


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

II - Xây dựng mô hình luồng dữ liệu
1.Lý xây dựng mô hình luồng dữ liệu
Mô hình luồng dữ liệu mô tả được sự chuyển dịch thông tin tù chức năng này
sang chức năng khác,nó chỉ ra được thông tin cần có sẵn trước khi thực hiện một
hành động hay một tiến trình nào đó.
2.Mô hình luồng dữ liệu mức ngữ cảnh
a.Mô tả sự hoạt động của mô hình luồng dữ liệu
Khi có khách hàng đến mua xe khách hàng sẽ gửi yêu cầu mua đến hệ thống
sau khi nhận được yêu cầu từ phía khách hàng hệ thống làm việc và cuối cùng khi
hoàn tất công việc khách hàng sẽ thanh toán và hệ thống sẽ trao lại hóa đơn mua
hàng cho khách hàng.Về phía nhà cung cấp khi có yêu cầu mua từ hệ thống nhà
cung cấp sẽ trả lời bằng việc cung cấp hàng cho cửa hàng.Khi có yêu cầu báo cáo
từ phía giám đốc hệ thống sẽ gửi lại bản báo cáo cho giám đốc thông qua hệ thống
máy tính đã được trang bị.
b.Mô hình
Thanh toán
Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

Khách
hàng

Y/c mua

GVHD:Tô Hải Thiên

Hệ thống quản
lý cửa hàng
bán xe đạp

Trả lời
Báo cáo

Yêu cầu

Hóa đơn

Y/c mua

Giám đốc

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang

Nhà cung
cấp


Quản lý cửa hàng bán xe

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang

GVHD:Tô Hải Thiên


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

3.Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
Trả lời

Khách hàng

Yêu cầu mua

Phiếu báo

Phiếu mua hàng

Bảo
hành

Bán
hàng
Phiếu khai,khiếu nại

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang

Trả lời

Phiếu kiểm tra

Thanh toán

Hóa đơn

hành

Phiếu bảo

Yêu
cầu
xuất


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

Phiếu
báo
Phiếu
xuất

Hàng

Tổng hợp
tài chính

Phiếu báo

Yêu cầu mua

Hóa đơn
Giám đốc

Cung cấp
hàng

Yêu cầu

Báo cáo

Quản lý
nhập
xuất

Nhà cung cấp

Thanh toán

Báo cáo
Yêu cầu

4.Mô hình luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
a.Mô hình luồng dữ liệu của chức năng bán hàng

Khách
hàngThị Ánh
Nhóm SVTH:Nguyễn
Ngô Thị Hồng Trang
Tiếp nhận
Nguyễn Thị Trang

yêu cầu của
khách hàng

Bảo hành
Chuyển
yêu cầu của
khách hàng


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

Phiếu
Phiếu

khai,

mua

khiếu

hàng

nại

Phiếu mua hàngY/c bảo hành

khai

Phiếu mua hàng
Phiếu báo,khiếu nại Yêu cầu xuất

Tổng hợp
tài chớnh

Phiếu báo

Quản lý kho

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang

Phiếu


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

b.Mô hình luồng dữ liệu của chức năng bảo hành
Quản lý
kho

Sửa
chữa

Y/c kiểm tra

Kiểm tra chất
lượng sản
phẩm nhập
vào

Y/c sửa chữa

Y/c kiểm tra

Giải đáp thắc
mắc kĩ thuật
Thông báo

Phiếu mua hàng,
phiếu khai

Bán hàng

Trả lời
Khách
hàng

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

c.Mô hình luồng dữ liệu của chức năng tổng hợp tài chính

Quản lý kho

Bảo hành

Phiếu

Bán hàng

Phiếu báo

báo
Thống

Phiếu báoTổng hợp
thu chiCung
cấp

DS mặt hàng

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Quản
Nguyễn
ThịlýTrang
tài chính
Giám đốc

Xuất
hóa đơn


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

Báo thu,chi

Yêu cầu
thanh toán

Nhà cung cấp

Thanh
toán
Phiếu thanh toán

Thanh
toán
Báo

Y/c

cáo

báo cáo

Hóa
đơn
Khách hàng

Báo cáo
Yêu cầu

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

GVHD:Tô Hải Thiên

d.Mô hình luồng dữ liệu của chức năng quản lý kho

Giám đốc

Nhà cung
cấp

Y/c nhập
Y/c

Nhập
hàng

cáo
Kiểm tra
hàng trong
kho

Cung
cấp

Yêu

hàng

Hàng
cầu

xuất

Hàng

Phiếu
xuất

Phiếu kiểm tra

DS mặt hàng

Thanh
toán

Y/c xuất
Xuất hàng

Xuất xe

Bán hàng

Chương III-Thanh
Phân tích hệ thống về mặt dữ liệu
toán

Tổng hợp

Khách

I.Lý do phân
tích hệ thống về hàng
mặt dữ liệu
tài chính

Y/c mua

Việc phân tích hệ thống về mặt dữ liệu sẽ làm rõ được cách thức sử dụng dữ liệu
đặc biệt là cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu trong hệ thống.Hơn nữa, phân tích hệ
thống về mặt dữ liệu đưa ra được lược đồ,khái niệm về dữ liệu là cơ sở dữ liệu để
thiết kế cơ sở vật lý sau này.
Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang


Quản lý cửa hàng bán xe

II.Mã hoá tên gọi
Khách hàng =KH
Sản phẩm = SP
Nhà cung cấp = NCC

III- Xây dựng cơ sở dữ liệu
1.Bảng csdl
a.Bảng nhân viên

b.Bảng nhà cung cấp

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang

GVHD:Tô Hải Thiên


Quản lý cửa hàng bán xe

Nhóm SVTH:Nguyễn Thị Ánh
Ngô Thị Hồng Trang
Nguyễn Thị Trang

GVHD:Tô Hải Thiên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×