Tải bản đầy đủ

báo cáo VB quản lý bán sách

Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

MỤC LỤC
Mục lục……………………………………………………………………..2
Lồi mở đầu………….……………………………………………………....3
Phân I:giới thiệu sơ lược về hệ thống……………………………………..4
I.1. Sơ lược về hệ thống…………………………………………………...............4
I.2. Giới thiệu bài toán…………………………………………………………..…4
I.3.Mục dích yêu cầu………………………………………………………….4
Phân II:Phân tích tóm tắt hệ thống……………………………………….5
II.1 Biểu dồ phân cấp chức năng………………………………………………….5
II.2 Mô hình tiến trình nghiệp vụ………………………………………………….5
II.3 Biểu đồ phân rã chức năng……………………………………………..........7
II.4 Mô hình phân rã mức ngữ cảnh (mức 0)……………………………….…..8
II.5 Mô hình luồng dữ liệu logic mức dưới đỉnh (mức 2)…………………..….9
II.6 mô hình thực thể liên kết……………………………………………..………12

II.7 Mô hình quan hệ………………………………………………..…………….14
II.8 Xây dựng cơ sở dữ liệu(bảng CSDL)…………………...………………….15
Phần III: Thiết kế hệ thống………………………………………………17

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

1
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

Lời Mở Đầu
Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, đây
là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hoá sang hình thái
vốn tiền tệ hoặc vốn trong thanh toán. Vì vậy, đẩy nhanh quá trình bán hàng
đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay
của vốn, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong xu thế thương mại hóa, toàn
cầu hóa hiện này, khối lượng thông tin cần xử lý ngày càng nhiều và đòi hỏi
phải đáp ứng nhanh chóng, kịp thời cho nhu cầu quản lý. Do vậy, công nghệ tin
học đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lí nói chung, quản lí bán
hàng nói riêng
Trong cuộc sống hàng ngày Quản lý là một công việc không thể thiếu.
Trong mọi lĩnh vực đều cần đến một hệ thống quản lý thật chặt chẽ. Có rất nhiều
những hệ thống quản lý đã được ứng dụng trong thực tế như: quản lý thư viện,
quản lý tuyển sinh;quản lý khách sạn… Trong lĩnh vực quản lý, việc xử lý các
thông tin nhận được là một vấn đề phức tạp vì lượng thông tin ngày càng
lớn,càng đa dạng, đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên và liên tục. Để giúp người
quản lý có thể hoàn thành tốt công việc của mình mang lại hiệu quả cao trong
công việc thì cần đến sự trợ giúp của khoa học công nghệ. Các phần mềm quản
lý thông tin.
Bài toán quản lý các thông tin dạng không có cấu trúc như các dạng văn

bản, hình ảnh, … luôn luôn là một bài toán rất phức tạp đòi hỏi phải lập trình hệ
thống quản lý thật chặt chẽ. Đề tài mà nhóm em làm và nghiên cứu đó là:”quản
lý bán sách”. Đề tài đã giải quyết tốt vấn đề theo dõi, lưu trữ và báo cáo các dữ
liệu không có cấu trúc, nhập và lưu trữ thông tin của thiết bị và tai khản sử dụng
của giảng viên được thực hiện chính xác,không nhầm lẫn.Đặc biệt không có sự
trùng nhau giữa các thiết bị và tài khoản sử dụng có thông tin giống nhau, và có
tính cập nhật thông tin nhanh và cao.
Mặc dù rất cố gắng để hoàn thiện công việc, xong vì thời gian có hạn và
kinh nghiệm, kiến thức còn hạn chế nên đề tài này còn nhiều thiếu sót. Em rất
mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và bè bạn để đề tài ngày càng
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

2
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

PHẦN I: GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ HỆ THỐNG.
I.1. Sơ lược về hệ thống.
Hệ thống quản lý bán sách viết lập trình bằng phần mềm ứng dụng Microsoft
Visual Studio 2008 có đầy đủ các chức năng sau:
Phần mềm quản lý mọi thông tin, tình trạng về các loại sách mà cửa
hang bán
Phần mềm có tính năng cập nhật, sửa chữa thông tin các thiết bị cũ và
mới.
-

thiết lập các hóa đơn.

-

Tìm kiếm các loại sách.

I.2. Giới thiệu bài toán
Bài toán đặt ra là phải thiết lập được một chương trình quản lý việc mua bán
sách bằng Microsoft Visual Studio 2008
- Tìm kiếm, tra cứu mất rất nhiều thời gian.Do vậy, yêu cầu đặt ra phải có
một hệ thống mới, ứng dụng tin học vào quá trình quản lý nhằm loại bỏ
tất cả những nhược điểm trên của hệ thống cũ , đồng thời có những tính
năng vượt trội so với hệ thống cũ.
I.3. Mục địch yêu cầu.
- Mục đích:Tạo ra một phần mềm quản lý bán sách thay cho việc
thống kê bằng sổ sách.
Loại bỏ việc quản lý thô sơ trên sổ sách, giấy tờ như trước đây.
- Yêu cầu:Đáp ứng được tất cả yêu cầu của bài toán

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

3
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

PHẦN II: PHÂN TÍCH TÓM TẮT HỆ THỐNG.
1.Mô hình tiến trình nghiệp vụ

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

4
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

BP đặt hàng
Giao dịch + đơn hàng

- tiếp nhận

Phiếu đặt hàng

đơn đặt hàng
- theo dõi
thực hiên đơn
đặt hàng
- in ds đặt
hàng

Tt phản hồi

Bản ghi trả tiền

Khách
hàng

BP đối chiếu,
kiểm tra

Ds đặt hàng
Xác nhận

Tài
vụ

Ds nhận hàng

BP vận chuyển
và giao hàng
-nhận hàng và
phiếu giao
hàng
-lưu trữ tt
phiếu giao
-in ds giao
hàng
-chuyển hàng
hàng

-lập phiếu xuất
hàng
-tiếp nhận hóa
đơn
-kiểm tra chi tiết
hóa đơn

Hóa đơn

Phiếu đặt hàng

Công ty
cung cấp

Hàng + phiếu giao hàng

2.Biểu đồ phân cấp chức năng

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

5
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

QL mua và bán hàng

QL bán hàng

QL tài chính

Cập nhật
TT khách
hàng

Thanh
toán tiền

Lập đơn
dặt hàng

Báo cáo
thống kê

Báo cáo
bán hàng

Lập bảng
thu chi

QL nhập hàng

QL kho hàng

Cập nhật
yêu cầu

Cập nhật
hàng
xuất,nhập
,tồn

Cập nhật
TT
đơnhàng
Chọn nhà
cung cấp

Lập phiếu
xuất nhập

Báo cáo
nhập hàng

Báo cáo
xuất,
nhập, tồn

Miêu tả chi tiết chức năng:
• Cập nhật thông tin khách hàng: Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ khách
hàng, bộ phận bán hàng sẽ kiểm tra thông tin hàng .
• Lập đơn đặt hàng: Sau khi kiểm tra thông tin, bọ phận bán hàng sẽ
thành lập đơn đặt hàng và đưa cho khách.
• Báo cáo bán hàng.
• Thanh toán tiền: Kiểm tra tiền của khách khi khách hàng thanh toán
tiền. Cửa hang sẽ căn cứ vào phiếu nhập để làm hoá đơn thanh toán
cho nhà cung cấp.
• Báo cáo thống kê.
• Lập bảng thu chi: Dựa vào sổ chi tiết doanh thu bán hàng, sau một
tháng hoặc khi có yêu cầu của ban giám đốc, bộ phận kế toán sẽ tiến
hành lập báo cáo doanh thu bán hàng
• Cập nhật yêu cầu: Cập nhật yêu cầu tứ bộ phận bán hàng và bộ phận
tài chính về thông tin khách hàng.
• Cập nhật thông tin đơn hàng: kiểm tra thông tin khách va hàng của
công ti.
• Chọn nhà cung cấp: Sau khi cập nhật yêu cầu, chọn nhà cung cấp sao
cho phù hợp với yêu cầu của khách.
-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

6
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

• Báo cáo nhập hàng: lập báo cáo nhập hàng
• Cập nhật hàng xuất,nhập,tồn: Sau mỗi lần giao hàng, bộ phận này sẽ
kiểm tra số hàng còn trong kho.
• Lập phiếu xuất nhập: Kiểm tra và lập phiếu xuất nhập.
• Báo cáo xuất, nhập, tồn: Dựa vào sổ chi tiết hàng hóa, sau một tháng
hoặc khi có yêu cầu của ban giám đốc, sẽ tiến hành lập báo cáo nhập xuất
tồn hàng hóa

3.Mô hình luồng dữ liệu Logic mức ngữ cảnh (mức 0)

Sơ Đồ Mức Ngữ Cảnh
Yêu cầu loại sách cần mua

Thông tin sử dụng hiện tại của thiết bị

Thiết lập hồ sơ sách mua

Người
Mua
sách

Lập hóa đơn
thanh toán
Thanh toán
Nhận sách

Thiết lập hóa đơn

Hệ
Thống
Quản
Lý bán
sách

Gửi yêu cầu loại sách mua
Nhận yêu cầu

Quản

Hệ
thống
sách

Gửi yêu cầu

4.Mô hình luồng dữ liệu Logic mức dưới đỉnh
Chức năng quản lý thiết bị kho nhà trường:
-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

7
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

Sauk hi đã có quyết định nhập sách.bộ phận thu ngân sẽ đặt mua sách và giao
cho bộ phận kho sau đó bộ phận kho sẽ chuyển giao sách cho bộ phận bán hàng.
Mô hình quản lý kho sách

Ký Hợp Đồng
với nhà phân
phối sách

Đặt mua thiết bị

Bàn giao sách
Bộ Phận Quản
Lý kho sách

Tiếp nhận yêu cầu
danh sách các loại
sách

Bàn giao
sách

Bàn
Giao
Thiết
bị

Tiếp Nhận
danh sách
sách cần
mua thêm
Yêu cầu
mua thêm
sách

Nhận sách

Bộ Phận Quản
lý sách

Chức năng quản lý sách:
-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

8
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

Sau khi nhận sách từ kho sách của nhà sản xuất về cơ sở của mình. Bộ phận
quản lý sách của cơ sở có nhiệm vụ thống kê và lập hồ sơ số sách đã được nhập .
Sau đó sẽ đi bàn giao số sách đó cho bộ phận quản lý sách bảo vệ và sử dụng.

Mô hình chức năng quản lý hệ thống sách.

Bộ phận Danh sách hồ sơ sách
quản lý hệ
thống sách

Bàn
Giao
sách

Lập hồ sơ
sách cần
mua

Hồ sơ loại sách

Chuyển
danh sách

Bộ phận
quản lý
sách

Nhận sách

Sau khi nhận sách từ nhà sản xuất và phân phối xuống cơ sở buôn bán sách
sẽ kiểm tra và sử dụng sách. số sách đó sẽ được chuyển giao hoặc đưa đến
những cơ sở khác,cơ sở sẽ cấp cho khách hàng 1 tài khoản sử dụng đăng ký mua
sách. Sau đó tiếp nhận các yêu cầu mua sách của khách hàng và trả lời lại yêu
cầu của khách hàng. đồng thời thanh lý số sách bị hỏng về một số khác.

Mô hành chức năng quản lý sử dụng và buôn bán sách.
-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

9
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

Kho báo cáo

Thanh lý sách
cũ,hỏng

Nhận báo cáo định kì
Khoa
Yêu cầu

Lập báo cáo
tình trang
sách

Gửi báo cáo

Bộ phận
quản lý sử
dụng sách

Nhận báo cáo theo yêu cầu
Cập
Nhật

Gửi yêu cầu mua sách

Trả lời yc
Khách hàng

Cấp tài khoản

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

Nhận yêu
cầu mua
sách

Kiểm tra

Kiểm tra sách

Tài khoản
mua sách

10
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

II.8 Xây dựng cơ sở dữ liệu(bảng CSDL)
1.Danh sách các bảng:
Nhà cung ứng

Lưu thông tin nhà cung ứng

Phiếu thu
Hóa đơn bán
Khách hàng
Hóa đơn cung ứng
Sach
Nhân viên

Lưu thông tin phiếu thanh toán
Lưu thông tin hóa đơ bán hàng
Lưu thông tin khách hàng
Lưu hóa đơn cung ứng
Lưu hóa đơn mua sách
Lưu trữ hóa đơn và quản lý bán hàng

2.Mô tả chi tiết trong bảng dữ liệu
+ Thành phần nhà cung cấp:

+ Thành phần hóa đơn bán

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

11
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

+ thành phần khách hàng

+ thành phần hóa đơn cung cấp

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

12
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

+Thành phần sách

+ Thành phần nhân viên

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

13
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

PHẦN III.THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1.T hiết kế bảng dữ liệu
a.Bảng sách

b.Bảng nhân viên

c.Bảng nhà cung cấp

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

14
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

d.Bảng loại sách

e.Bảng khách hàng

f.Bảng hóa đơn NCC

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

15
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

g.Bảng hóa đơn bán

2.T ạo liên kết bảng

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

16
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

3.Một số giao diện chính
a.Form Chính

Form Đăng nhập

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

17
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

Form khách hàng

Form nhân viên

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

18
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

Form sách

Form loại sách

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

19
Quản lý bán sách


Trường CĐ Giao Thông Vận Tải
Khoa Công Nghệ Thông Tin

-------------------------------SV thực hiện:Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Duy Tân
Dương Thị Phượng
Lớp : 60CĐT2

GV hướng dẫn: Tô hải Thiên
Môn
: VB

20
Quản lý bán sáchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×