Tải bản đầy đủ

Giáo trình trồng và chăm sóc rau hữu cơ mđ03 trồng rau hữu cơ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
RAU HỮU CƠ
MÃ SỐ: MĐ03
NGHỀ: TRỒNG RAU HỮU CƠ
Trình độ: Sơ cấp nghề

Hà Nội, Năm 2013


2
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được
phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MÃ TÀI LIỆU: MĐ 033
LỜI GIỚI THIỆU
Phát triển chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nhằm đáp ứng nhu cầu đào
tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2009 – 2015 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, là nhu cầu cấp thiết của các cơ sở đào tạo nghề.
Đối tượng người học là lao động nông thôn, đa dạng về tuổi tác trình độ văn hoá và
kinh nghiệm sản xuất. Vì vậy, chương trình dạy nghề cần kết hợp một cách khoa
học giữa việc cung cấp những kiến thức lý thuyết với kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
Trong đó, chú trọng phương pháp đào tạo nhằm xây dựng năng lực và các kỹ năng
thực hiện công việc của nghề theo phương châm đào tạo dựa trên năng lực thực
hiện.
Sau khi tiến hành hội thảo DACUM dưới sự hướng dẫn của các tư vấn trong
và ngoài nước cùng với sự tham gia của các chủ trang trại, công ty và các nhà trồng
rau, chúng tôi đã xây dựng sơ đồ DACUM, thực hiện bước phân tích nghề và soạn
thảo chương trình đào tạo nghề trồng kỹ thuật trồng rau hữu cơ cấp độ công nhân
lành nghề. Chương trình được kết cấu thành 6 mô đun và sắp xếp theo trật tự lô gíc
nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu về kỹ thuật
trồng rau hữu cơ.
Chương trình đào tạo nghề “Trồng rau hữu cơ” cùng với bộ giáo trình được
biên soạn đã tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề, đã cập nhật những
tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất rau hữu cơ tại các địa phương
trong cả nước, do đó có thể coi là cẩm nang cho người đã, đang và sẽ trồng rau hữu
cơ.
Bộ giáo trình gồm 6 quyển:
1) Giáo trình mô đun Chuẩn bị trước gieo trồng
2) Giáo trình mô đun Sản xuất cây giống
3) Giáo trình mô đun Trồng và chăm sóc rau hữu cơ
4) Giáo trình mô đun Quản lý dịch hại
5) Giáo trình mô đun Thu hoạch và bảo quản sản phẩm
6) Giáo trình mô đun Tiêu thụ sản phẩm rau hữu cơ
Để hoàn thiện bộ giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn
của Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội. Sự hợp tác, giúp đỡ nhóm rau hữu cơ – xóm Mòng
huyện Lương sơn, Trại sản xuất rau hữu cơ trường cao đẳng nông nghiệp và PTNT
Bắc Bộ. Đồng thời chúng tôi cũng nhận được các ý kiến đóng góp của các nhà
khoa học, cán bộ kỹ thuật của các Viện, Trường, cơ sở sản xuất rau hữu cơ, Ban
Giám Hiệu và các thầy cô giáo Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn Bắc Bộ. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ
Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục dạy nghề, Ban lãnh đạo các Viện, Trường, các cơ4
sở sản xuất, các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các thầy cô giáo đã tham gia đóng
góp nhiều ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành bộ giáo trình này.
Giáo trình “Trồng và chăm sóc rau hữu cơ” giới thiệu khái quát về kỹ thuật
trồng một số loại rau chính ra ruộng sản xuất với các xử lý hạt giống, gieo hạt,
trồng cây đúng khoảng cách, mật độ, bón phân, tưới nước, làm cỏ, làm giàn cho các
giai đoạn sinh trưởng của cây rau, luân canh và xen canh.
Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, chúng tôi
mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật,
các đồng nghiệp để giáo trình hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Tham gia biên soạn
1.
2.
3.
4.

Phạm Thanh Hải (Chủ biên )
Trần Thị Thanh Bình
Đồng Văn Quang
Phùng Trung Hiếu


MỤC LỤC
ĐỀ MỤC

TRANG

Bài 1: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RAU BẮP CẢI HỮU CƠ ................................... 2
1. Luân canh ............................................................................................................ 2
2. Thời vụ ................................................................................................................ 3
3. Mật độ, khoảng cách ........................................................................................... 4
4. Trồng rau, trồng xen ............................................................................................ 4
4.1 Trồng rau ........................................................................................................... 4
4.2 Trồng xen .......................................................................................................... 7
5. Lượng phân bón cho cây bắp cải ......................................................................... 8
5.1 Nhu cầu dinh dưỡng: lượng phân, thời gian bón ................................................ 9
5.2. Lượng phân bón lót cho cây bắp cải ............................................................... 10
5.3. Các bước thực hiện bón phân chuồng cho cây bắp cải .................................... 11
6. Chăm sóc ........................................................................................................... 13
6.1. Giai đoạn hồi xanh ......................................................................................... 13
6.2. Giai đoạn hồi xanh – trải lá ............................................................................. 15
6.4. Giai đoạn cuốn – thu hoạch ............................................................................ 19
Bài 2: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RAU DƯA CHUỘT HỮU CƠ ........................ 21
1. Luân canh .......................................................................................................... 22
2. Thời vụ .............................................................................................................. 23
3. Mật độ, khoảng cách ......................................................................................... 23
4. Trồng rau, trồng xen .......................................................................................... 23
4.1 Trồng dưa chuột .............................................................................................. 23
4.2. Trồng xen ....................................................................................................... 30
5. Lượng phân bón ................................................................................................ 31
5.1. Lượng phân bón lót cho cây dưa chuột ........................................................... 31
5.2. Lượng phân bón thúc cho cây dưa chuột ........................................................ 31
5.3. Các bước thực hiện bón .................................................................................. 32
6. Chăm sóc ........................................................................................................... 34
6.1. Giai đoạn cây con: .......................................................................................... 34
6.2. Giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng: ................................................................ 35
6.3: Giai đoạn ra hoa: ............................................................................................ 40
6.4 Giai đoạn quả: ................................................................................................. 41
Bài 3: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC ĐẬU CÔ VE HỮU CƠ..................................... 45
1. Luân canh .......................................................................................................... 46
2. Thời vụ .............................................................................................................. 46
3. Mật độ, khoảng cách ......................................................................................... 46
4. Trồng rau, trồng xen .......................................................................................... 47
4.1 Trồng đậu cô ve ............................................................................................... 47


2
4.2 Trồng xen ........................................................................................................ 50
5. Lượng phân bón ................................................................................................ 51
5.1. Lượng phân bón lót ........................................................................................ 51
5.2. Liều lượng bón phân thúc cho cây đậu cô ve: ................................................. 51
5.3. Các bước khi thực hiện bón phân thúc cho cây đậu cô ve ............................... 52
6. Chăm sóc ........................................................................................................... 54
6.1. Giai đoạn nảy mầm và hình thành lá thật: ....................................................... 55
6.2 Giai đoạn sinh cành và phát triển thân lá nhanh: .............................................. 56
6.3: Giai đoạn ra hoa và hình thành quả ................................................................ 60
6.4. Giai đoạn quả đầy và chín .............................................................................. 62
6.5. Giai đoạn thu hoạch: ....................................................................................... 63
Bài 4: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÀ CHUA HỮU CƠ ........................................ 66
1. Luân canh .......................................................................................................... 67
2. Thời vụ .............................................................................................................. 68
3. Mật độ, khoảng cách ......................................................................................... 68
4. Trồng cà chua, trồng xen ................................................................................... 69
4.1 Trồng cà chua .................................................................................................. 69
4.2 Trồng xen ........................................................................................................ 74
5. Lượng phân bón ................................................................................................ 75
5.1. Lượng phân bón lót cho cây cà chua ............................................................... 75
5.2. Lượng phân bón thúc cho cây cà chua: ........................................................... 76
5.3. Các bước bón phân cho cây cà chua ............................................................... 77
6. Chăm sóc ........................................................................................................... 78
6.1. Giai đoạn cây con ........................................................................................... 79
6.2. Giai đoạn ra hoa ............................................................................................. 84
6.3. Giai đoạn quả ................................................................................................. 90
6.4. Giai đoạn thu hoạch ........................................................................................ 91
HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN ............................................................... 95
5.1. Bài 1: Trồng và chăm sóc bắp cải hữu cơ ....................................................... 96
5.2. Bài 2: Trồng và chăm sóc dưa chuột hữu cơ ................................................... 96
5.3. Bài 3: Trồng và chăm sóc đậu cô ve hữu cơ.................................................... 96
5.4. Bài 4: Trồng và chăm sóc cà chua hữu cơ....................................................... 96


1
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RAU HỮU

Mã mô đun: MĐ 03
Giới thiệu mô đun:
Mô đun trồng và chăm sóc rau hữu cơ cung cấp cho học viên: Các công
thức luân canh, xen canh khi trồng cây rau. Biết được các kiến thức cơ bản, xác
định được thời vụ trồng, xử lý hạt giống trước khi trồng, lượng phân và thời điểm
bón phân hữu cơ cho cây rau và các công việc chăm sóc cho từng thời điểm sinh
trưởng của cây rau.


2
Bài 1: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RAU BẮP CẢI HỮU CƠ
Mã bài: MĐ03 – 01
Mục tiêu:
- Xác định được các thời vụ, các giai đoạn chăm sóc bắp cải;
- Trình bày được các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc rau bắp cải theo
hình thức hữu cơ;
- Thực hiện được các bước trong quy trình trồng và chăm sóc rau bắp cải theo hình
thức hữu cơ;
- Có ý thức tiết kiệm vật tư, vệ sinh an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
A. Giới thiệu về quy trình
- Hạt giống
CHUẨN BỊ

- Hố trồng
- Phân bón

TIẾN HÀNH
TRỒNG

- Xác định mật độ, khoảng cách
- Gieo hạt

CHĂM SÓC

- Tưới nước
- Làm cỏ
- Bón phân

Sơ đồ quy trình trồng và chăm sóc bắp cải
B. Các bước tiến hành
1. Luân canh
Ở những vùng khác nhau thì có các công thức luân canh cây trồng khác
nhau. Dưới đây là một số ví dụ về các công thức luân canh trên một số chân đất
khác nhau ở Việt Nam.
Bảng 4.1.1: Công thức luân canh cho cây cà chua
Chân đất

Công
thức

Cây trồng và thời gian


3

1

Bắp cải

Đậu cô ve

T7 - T11

T11 – T2

Đậu cô ve
Vùng
chuyên
rau

2

3

T11 – T3

bắp cải/cải
bao/su hào
T9 – T11

Bắp cải

ngô/khoai
tây/đậu
tương/thuốc


T12 – T3

su hào
T2 – T5

mướp
T5 – T7

Mướp
T3 – T5

su hào
T7 – T10

T3 – T6
Vùng
chuyên
bán
chuyên
canh

1

Lúa xuân - củ
đậu/một số loại
rau mùa hè
Đậu cô ve
ngắn ngày
T4 – T6
T1 – T4

lúa mùa
sớm

Càchua/bắp
cải

T6 – T10

T10 – T12

2. Thời vụ
Thời vụ trồng ( dương lịch)
T7

T10-T11-T12

T1-2

Hè thu

Đông xuân muộn
Đông xuân

Ở các tỉnh phía bắc có 3 vụ trồng bắp cải chủ yếu :
- Vụ sớm: gieo cuối tháng 7 đầu tháng 8, trồng cuối tháng 8 và tháng 9 để
thu hoạch vào tháng 11, tháng 12.
- Vụ chính: gieo tháng 9-10, trồng giữa tháng 10 đến hết tháng 11 để thu
hoạch vào tháng 1-2 năm sau.
- Vụ muộn: gieo tháng 11, trồng vào giữa tháng 12 để thu hoạch vào tháng
2- 3 năm sau.
Ở Tây nguyên, có thể gieo vụ 9-10 và vụ tháng 11


4
3. Mật độ, khoảng cách
- Mật đô, khoảng cách: Mật độ và khoảng cách trồng bắp cải thay đổi tuỳ
theo thời vụ.
- Trồng đúng mật độ (900 – 1200 cây/ sào Bắc bộ hay 25.000 – 33.000 cây/ha).
- Khoảng cách cây và hàng:
+ Vụ hè thu: Cây cách cây 35 cm – Hàng cách hàng 40 cm
+ Vụ đông xuân: Cây cách cây 40 cm – Hàng cách hàng 45 cm
4. Trồng rau, trồng xen
4.1 Trồng rau
Bước 1: Lên luống
- Vụ mưa làm luống cao:
+ Độ cao của luống: 20- 25 cm
+ Mặt luống: 1- 1,2 cm
+ Rãnh: 35 – 50 cm
- Vụ khô lên làm luống vừa phải:
+ Độ cao của luống: 15 – 20 cm
+ Mặt luống: 1 – 1,2 cm
+ Rãnh: 30 – 40 cm
Mặt luống 1 – 1,2 m
Độ cao 15 – 25 cm

Rãnh( 30- 40 cm)

Hình 3.1.1: Kích thước luống trồng bắp cải
Bước 2: San phẳng mặt luống


5
- Tạo cho mặt luống
được phẳng để tránh
đọng nước khi trời
mưa
- Tạo điều kiện tốt
cho cây sinh trưởng
phát triển tốt

Hình 3.1.2: San phẳng mặt luống trồng rau
Bước 3: Cuốc hố, rạch hàng
Cuốc hố: Cuốc các hố để
trồng theo khoảng cách
đã định
- Khoảng cách hố
+ Vụ hè thu: 35 – 40 cm
+ Vụ đông xuân: 40 – 45
cm

Hình 3.1.3: Cuốc hố trồng rau
- Rạch hàng:
+ Rạch hàng trên luống,
rạch 2 hàng trên một luống
+ Khoảng cách hàng
Hàng cách hàng 40 – 45 cm

Hình 3.1.4: Rạch hàng trồng rau


6
Bước 4: Bón lót:
- Dùng phân chuồng hoai
mục bón lót cho cây bắp
cải trước khi gieo trồng
- Lượng bón: 7 tấn/sào Bắc Bộ

15

Lưu ý:
- Đất trồng rau tốt nhất
phải được để ải 5- 7
ngày
- Cần bón vôi xử lý đất
để trừ các nguồn bệnh

Hình 3.1.5: Bón lót phân chuồng
Bước 5: Trồng cây
- Trồng cây ra ruộng lúc chiều muộn hoặc buổi tối
- Sau khi trồng cần tưới nước đẫm nước
- Bắp cải thường được mang trồng ra ruộng sau 3-4 tuần khi cây có 4-5 lá
thật.
- Lớp một lớp đất bột lên phân bón lót sâu đó trồng bắp cải hoặc trồng cây
bắp cải cách hố phân bón lót 3- 4 cm.

Hình 3.1.6: Cây bắp cải đủ tiêu chuẩn
đem trồng

Hình 3.1.7: Trồng bắp cải


7
Dùng dây nilon hoặc
dây gai căng thẳng thành
hai hàng làm mốc để trồng
cây theo dây

Hình 3.1.8: Căng dây trồng thẳng hàng
Lưu ý:
- Trước khi trồng vài giờ nên tưới đẫm nước, khi đào bứng cả bầu có lẫn đất
để rễ không bị tổn thương và không bị chột.
- Cây được trồng trên ruộng thường có thân không thẳng; những cây như
vậy cần được trồng cao tới những lá đầu tiên để dảm bảo cho cây cứng cáp và sẽ
không bị đổ khi lớn. Tưới thường xuyên sau khi trồng trong suốt giai đoạn khô.
Cây mới trồng rất mẫn cảm với rối loạn nước.
4.2 Trồng xen
- Xen canh có nghĩa là trồng cùng
một lúc hai hoặc nhiều hơn 2 loại
cây trên cùng một ruộng. Cũng có
thể gọi nó là trồng hỗn hợp hai hay
nhiều loại cây. Khi cây thuộc các họ
khác nhau được trồng cùng với nhau
thì sâu bệnh hại khó truyền lan từ
cây này sang cây tiếp theo.

Hình: 3.1.9. Trồng xen bắp cải với xà lách
- Sâu bệnh hại sẽ khó tìm thấy cây chủ hơn nhiều khi chúng bị cây khác họ
ngăn cản trên đường di chuyển đi tìm nguồn thức ăn. Các bào tử nấm có thể rơi trên
cây không phải là cây kí chủ của nó. Đồng thời, thiên địch của sâu hại có cơ hội để ấn
trốn ở những cây trồng khác. Khi cây trồng xen mọc cao hơn cây bắp cải, chúng có
thể làm thành một rào chắn và vì vậy làm giảm khả năng lây truyền sâu và bệnh hại


8
- Công thức xen canh bắp cải- đậu vàng, hành hoa hay một số cây gia vị
khác: Trong công thức xen canh bắp cải - đậu vàng cả 2 cây sẽ được trồng trên
cùng một luống. Bắp cải sẽ được trồng trước đậu vàng khoảng 10-15 ngày. Còn
nếu xen canh giữa bắp cải và các cây gia vị khác thì cả 2 loại cây trồng được gieo
trồng cùng một thời gian

Hình 3.1.10: Trồng xen bắp cải với cây hành và su hào
Lưu ý: Một số các loại cây trồng xen bài tiết ra các hoá chất hoặc mùi khó
chịu ngăn ngừa các côn trùng của cây khác, ví dụ như cây hành và tỏi. Mùi hăng
toát ra từ các cây này xua đổi một số loài sâu hại, sâu hại sẽ bay đi và không tấn
công các cây khác ở xung quanh cây hành hoặc câ tỏi này nữa.
5. Lượng phân bón cho cây bắp cải
- Các loại phân hữu cơ như phân gia súc, phân gia cầm, phân bùn hoặc các
vật liệu hữu cơ hoai mục đều là những nguồn cung cấp dinh dưỡng cho đất. Các
loại phân hữu cơ đều có hàm lượng các chất dinh dưỡng thấp và quá trình phân
giải các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho đất chậm. Hàm lượng trung bình các
chất dinh dưỡng của cây trồng chứa trong các loại phân hữu cơ tự nhiên như sau:
Bảng 4.1.2: Hàm lượng chất dinh dưỡng có trong các loại phân hữu cơ
Tỷ lệ %
Nguồn
Đạm
Lân
Kali
Vôi
Phân gia súc

1,5

1,0

0,94

0,2

Phân gia cầm

4,0

1,9

2,32

1,6

Phân than bùn

2,7

1,0


9

Hình 3.1.11: Phân chuồng đã xử lý dùng để bón cho cây rau
5.1 Nhu cầu dinh dưỡng: lượng phân, thời gian bón
- Bắp cải là cây trồng có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn nhưng lại có
một khối lượng sản phẩm(năng suất, sản lượng) rất cao từ 20-60tấn/ha, do vậy bắp
cải đòi hỏi phải được bón nhiều phân. Sự cung cấp này phụ thuộc vào chế độ dinh
dưỡng trong đất và nguồn phân bón bổ sung. Nhu cầu đó vượt quá khả năng cung
cấp của đất, kể cả các loại đất màu mỡ, nên biện pháp bón phân bổ sung cho rau là
cần thiết.
- Lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây chủ yếu do phân bón đưa vào đất bao
gồm cả phân hữu cơ lẫn các loại phân vô cơ và phân khoáng. Lượng phân bón cho
bắp cải ngoài việc dựa vào nhu cầu của cây con còn phải dựa vào điều kiện đất đai
từng vùng, tình hình thời tiết mùa vụ.
Bảng 4.1.3: Lượng phân bón khuyến cáo cho cây bắp cải
Lượng bón (/ha)
Thời gian
bón
Bón lót

Loại phân

Đất phù sa, đất
rau lâu năm

Phân chuồng ủ

20-30 tấn

Đất bạc
nghèo
dưỡng

màu,
dinh

30 -40 tấn


10

5.2. Lượng phân bón lót cho cây bắp cải
5.2.1. Lượng phân bón lót:
Bảng 4.1.4: Lượng phân bón lót cho cây bắp cải

Lần bón

Lượng ( kg/360 m2)

Loại phân

Bón lót ( trước
khi trồng 3 -7
ngày)

- Phân chuồng ủ

700 - 800

Cách bón
- Trộn đều
bón hốc hoặc
bón rãnh

`

5.2.2. Lượng phân bón thúc:
Bảng 4.1.5: Lượng phân bón thúc cho cây bắp cải
( đơn vị tính cho 1 sào Bắc bộ = 360 m2)
Lượng
Lần bón

Loại phân

Cách bón
( kg/Bắc bộ)

Bón thúc lần 1

Phân hữu cơ ủ hoai mục
100

(Sau khi cấy 3 ngày)
Bón thúc lần 2

Phân hữu cơ ủ hoai mục

Bón xung
100 – 150 quanh gốc rồi
lấp đất

Phân hữu cơ ủ hoai mục

Bón xung
200 – 250 quanh gốc rồi
lấp đất

Phân hữu cơ ủ hoai mục

Bón xung
300 – 400 quanh gốc rồi
lấp đất

(Sau khi cấy 10 -15
ngày)
Bón thúc lần 3
(Khi cây sắp trải lá
bàng)
Bón thúc lần 4
(Khi cây bắt đầu
cuộn)

Bón xung
quanh gốc rồi
lấp đất

Chú ý: - Phân dùng bón lót, bón thúc phải được ủ hoai mục


11

5.3. Các bước thực hiện bón phân chuồng cho cây bắp cải
Bước 1: Sử dụng
phân chuồng được ủ
hoai mục

Hình 3.1.12: Lấy phân chuồng hoai mục
Bước 2: Lượng phân
bón cho cây 100 – 150
g/gốc

Hình 3.1.13: Bón phân chuồng cho từng cây


12
Bước 3: Bới đất xung
quanh gốc, cách gốc 35cm

Hình 3.1.14: Bới đất quanh gốc chuẩn bị bón phân
Bước 4: Lấy
một lượng phân
chuồng 0,3 – 0,5
kg/gốc

Hình 3.1.15: Lấy phân chuồng bón cho bắp cải
Bước 5: Bón phân đều quanh gốc

Hình 3.1.16: Bón phân chuồng hoai mục rồi lấp đất cho bắp cải


13
6. Chăm sóc
6.1. Giai đoạn hồi xanh
6.1. Những công việc cần làm giai đoạn hồi xanh
Trồng dặm:
- Kiểm tra và trồng bổ
sung những cây bị chết bị
sâu bệnh, chết

Hình 3.1.17: Trồng dặm đảm bảo mật độ

Tưới nước:
- Sau khi trồng trước hồi
xanh phải tưới nước giữ ẩm
tưới đẫm cách gốc 7- 10
cm, số lần tưới 1-2
lần/ngày, thường xuyên
thăm đồng,
Hình 3.1.18: Tưới nước phun mưa
Xới phá váng:
- Sau trồng 10 -15 ngày
xới phá váng, xới sâu, xới
rộng làm cho đất tơi xố và
trừ cỏ dại

Hình 3.1.19: Xới phá váng sau trồng


14
Làm cỏ:
- Tiến hành làm cỏ xung
quang gốc và toàn bộ mặt
luống
- Dùng cuốc hoặc dùng
tay

Hình 3.1.20: Làm cỏ sau trồng
Trồng cây dẫn dụ:
- Sử dụng các cây dẫn dụ
có mầu sắc sặc sỡ hoặc
xua đuổi có màu vị xua
đuổi côn trùng Ví dụ: cây
cúc vạn thọ
- Được trồng tại đầu luống
và giữa luống

Hình 3.1.21: Trồng cây dẫn dụ
Bón thúc: sử dụng phân
chuồng hoai mục bón thúc
phân lần 1 và phân lần 2


15
Hình: 3.1.22. Bón phân hữu cơ cho cây bắp cải
6.2. Giai đoạn hồi xanh – trải lá

Hình 3.1.23: Cây bắp cải vào thời kỳ trải là bàng
Giai đoạn này cần thực hiện các công việc như:
Xới vun:
- Dùng cuốc băm nhỏ
đất và xới đất, vun đất
từ rãnh và từ giữa luống
vào gốc xới nông vun
đất vào gốc
- Kết hợp làm cỏ cho cà
chua

Hình 3.1.24: Xới vun gốc


16
Tưới nước:
- Bằng phương pháp
tưới rãnh hoặc tưới mặt
3- 5 ngày tưới một lần
+ Tưới thúc: Dùng phân
chuồng hoai mục hòa
tan bón 1- 2 lần trong
thời kỳ này, cũng có thể
bón khô vào gốc độ sâu
5 cm, cách gốc 5- 10
cm, sau đó đưa nước
tưới

Hình 3.1.25: Tưới nước

Lưu ý: Biện pháp quản lí nước tốt nhất là thoát nước tốt để cho đất giữ quanh rễ
không bị úng. Điều này đặc biệt quan trọng khi cây bắp cải (hoặc các loại rau
khác) được trồng luân canh với cây lúa là loại cây trồng trên đất thịt khó thoát
nước và giữ ẩm lâu hơn.
6.3. Giai đoạn trải lá – cuốn

Hình 3.1.26: Cây bắp cải vào thời kỳ vào cuốn
Giai đoạn này cần thực hiện các công việc như:
- Đây là thời kỳ rất quan trọng đối với cây bắp cải nên tăng cường chăm
sóc, đặc biệt tưới nước và chất dinh dưỡng.


17
Tưới nước:
- Tưới hốc: Là biện
pháp thông dụng và có hiệu
quả nhất định sau khi cấy
cây con ra ruộng. Không nên
áp dụng phương pháp này
sau kho cây đã hồi xanh và
tốn nhiều công lao động và
không đủ lượng nước cho
cây sinh trưởng

- Tưới phun mưa: Là
cách tưới phổ biến. Ưu điểm
của phương pháp này là
trong thời gian ngắn có thể
làm thay đổi tiểu khí hậu của
vườn rau, không phụ thuộc
vào điạ hình của vùng trồng
rau. Tuy nhiên, sau khi tưới
mặt đất bị đóng váng do vậy
cũng ảnh hưởng tới sinh
trưởng của cây.

Hình 3.1.27: Sử dụng giếng đào để lấy nước tưới

Hình 3.1.28: Tưới phun mưa
Tưới tự chảy: Tức là tưới rãnh để nước tự chảy vào rãnh rồi ngấm vào luống
rau, cách này thường áp dụng sau khi rau đã hồi xanh và đặc biệt ở giai đoạn bắp
đầu cuốn. Biện pháp này đảm bảo đủ nước cho cây sinh trưởng nhưng có nhược
điểm là tốn nhiều nước.


18
Làm cỏ: Tiến
hành làm cỏ xung
quang gốc và toàn
bộ mặt luống
- Dùng cuốc hoặc
dùng tay

Hình 3.1.29: Làm cỏ
Vun gốc:
- Vun cao kết hợp
với bón phân chuồng
hoai để tạo diện tích
dinh dưỡng, chống
cỏ dại cạnh tranh
- Dùng cuốc băm
nhỏ đất và xới đất,
vun đất từ rãnh và từ
giữa luống vào gốc
xới nông vun đất vào
gốc

Hình 3.1.30: Vun gốc cho cây bắp cải
Bón thúc: Lần 3
Kiểm tra theo dõi tình hình sâu bệnh


19
6.4. Giai đoạn cuốn – thu hoạch

Hình 3.1.31: Cây bắp cải vào thời kỳ thu hoạch
Giai đoạn này cần thực hiện các công việc như:
- Tỉa lá: Loại bỏ các lá
già lá bị sâu bệnh
- Lưu ý: trong quá trình
tỉa lá cần tỉa sát gốc
không làm ảnh hưởng
đến cây

Hình 3.1.32: Tỉa bỏ lá bị bệnh, lá già trên cây bắp cải


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×