Tải bản đầy đủ

Tiểu sử tóm tắt của chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần I)

PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

LỜI MỞ ĐẦU
Xin chào các bạn! ebook này được mình tham khảo từ sách “sổ tay học tập và làm thep tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sách gồm 5 phần: tiểu sử tóm tắt, Tuyên ngôn độc lập và Di
chúc, những mẫu chuyện đạo đức, các bài phát biểu và lời dạy, chính khách trong và ngoài
nước viết về Người.
Mình đã chia ra thành từng phần nhỏ để tiện cho việc tìm kiếm. Nếu mọi người có nhu cầu
full sách có thể tìm thêm những phần khác hoặc liên hệ với mình để lấy bản full 1 link(rẻ hơn
thanh toán từng phần nha): TriNguyenMMORD@gmail.com

Do sách khá dài nên mình scan ảnh vào để nhanh hơn, nếu các bạn cần bản word có thể liên
hệ với mình qua mail hoặc sđt ở cuối bài (chỉ nhận SMS nha).

[Type text]


PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]


PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]


PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]


PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]


PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]


PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]


PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]


PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]


PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]


PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[Type text]


PHẦN I – TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Như vậy là đã hết phần 1, do phần 3-4 rất dài nên mình sẽ tranh thủ up sau.
Xin nhắc lại bạn nào cần file word để tiện cho việc làm báo cáo, đề án, luận văn,… mà không
có thời gian soạn thảo thì liên hệ với mình qua sđt 01889 172 254(chỉ nhận SMS) hoặc gmail ở
đầu bài, mình sẽ soạn thảo lại ở dạng bài word(tất nhiên là không miễn phí đc r ^_^).

[Type text]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×