Tải bản đầy đủ

Bài Tập Lớn Điện Tử Số Đếm Số Xe Trong Gara

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN ĐIỆN TỬ SỐ
Bài số 5: Mạch đếm số xe trong gara/ số còn trống
Nút bấm vào ra
Báo hết chỗ
Xử lí đầy/0

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trung Hiếu
Nhóm Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tiến Đạt
Bùi Văn Phi
Trịnh Xuân Thọ
Lê Văn Minh
Hà Nội, tháng 5/2012


I.


Mạch thiết kế đếm số xe ra vào gara/ số còn trống

Mạch đếm xe trong gara/chỗ còn trống(số xe trong đó là 19)

I.

Sơ Đồ Khối
Khối đếm

Khối giải mã

Khối nút bấm
II.

Khối Hiển thị


III.

Chức năng từng mạch
(a) Nút bấm

Chức năng điều khiển khối đếm
(b) Khối đếm

Đếm số xe trong gara/ số chỗ trống ta dùng IC74192. Đây là IC vừa có khả năng
đếm lên vừa có khả năng đếm xuống với ngõ ra là số BCD. Đếm lên hay đếm xuống là
tùy vào việc kết nối với xung clock vào chân UP hay DN.
Khối đếm có nhiệm vụ nhận xung clock từ đầu vào và tiến hành đếm đồng thời
xuất ra giá trị BCD chuyển tới khối giải mã


(c) Khối giải mã

Khối giải mã có nhiệm vụ nhận giá trị BCD từ khối đếm, chuyển từ mã BCD sang 7
đoạn và chuyển đến khối hiển thị.
(d) Khối hiển thị

Khối hiển thị sử dụng LED 7 đoạn anot chung a g dot
IV.


Nguyên lí hoạt động

Mạch sử dụng2 IC đếm 74192, 2 IC giải mã 7447, 2 LED 7 đoạn anot chung, 2 công tắc,
và một đèn LED. 2. Nguyên lý hoạt động của mạch. Khi có xe đi vào ta bấm công tắc,
xung clock được đưa đến IC đếm (xung clock được nối với UP của IC đếm số xe trong
gara và nối với DN của IC đếm chỗ trống), IC đếm thực hiện quá trình đếm và chuyển
tín hiệu tới IC giải mã, IC giải mã thực hiện giải mã và chuyển tín hiệu đã được giải mã
đến hiển thị trên LED. Khi có 1 xe đi vào, số xe trong gara sẽ tăng 1 đơn vị và số chỗ
trống giảm 1 đợn vị. Khi có xe đi ra ta bấm công tắc, xung clock được đưa đến IC đếm
(xung clock được nối với DN của IC đếm số xe trong gara và nối với UP của IC đếm chỗ
trống), IC đếm thực hiện quá trình đếm và chuyển tín hiệu tới IC giải mã, IC giải mã


thực hiện giải mã và chuyển tín hiệu đã được giải mã đến hiển thị trên LED. Khi có 1 xe
đi ra, số xe trong gara sẽ giảm đi 1 đơn vị còn số chỗ trống tăng 1 đợn vị. Khi số xe
trong gara đạt max là 99 xe thì tín hiệu được chuyển qua 1 cổng AND đến đèn LED làm
đèn LED sáng.

V.

Kết luận

. Mạch kiểm tra số xe/số chỗ trống dung nút bấm hiển thị tổng số lượng xe hiện có trong
nhà trên led 7 đoạn . Mạch này có thể đếm được 99 xe . Nhà xe phải được thiết kết sao
cho có cửa ra vào riêng. Có thể phát triển lên 999, 9999…. khi mở rộng nhà xex

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×