Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu công nghệ pin mặt trời

1. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ pin mặt trời cho hệ thống chiếu sáng đường cao

tốc, đường đô thị tại Việt Nam
 Mục tiêu
- Ứng dụng công nghệ pin Mặt trời cho hoạt động GTVT:
+ Đánh giá tiềm năm ứng dụng năng lượng Mặt trời cho hoạt động GTVT;
+ Phân tích thị trường tại Việt Nam và tương lai;
+ Cơ hội và thách thức : Giảm lượng khí thải, giảm chi phí xử lý chất thải,
là nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng môi trường giao thông lành mạnh không
khói bụi, song cần đầu tư hệ thống đường, phương tiện cùng hệ thống hành lang pháp
lý.
+ Phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thành phố xanh,…
+ Đề xuất thí điểm áp dụng công nghệ pin Mặt trời cho 1 thành phố cụ thể
tại Việt Nam (Ví dụ: Ứng dụng công nghệ pin mặt trời cho hệ thống chiếu sáng đường
cao tốc Láng – Hòa Lạc hoặc một nút giao thông cụ thể tại thành phố Hà Nội hoặc
thành phố Hồ Chí Minh)
Giới thiệu công nghệ tại Việt Nam (chương trình tiếp theo là làm việc với các Bộ
KHCN, Bộ GTVT, các UBND các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Cần
Thơ, Hải Phòng)
2. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển xu hướng sử dụng xe đạp nhằm phát
triển đô thị bền vững tại một số thành phố tại Việt Nam

 Mục tiêu
+ Phát triển đô thị bền vững (bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp)
+ Tăng cường sử dụng xe đạp tại các thành phố lớn của Việt Nam
+ Ứng dụng cho một số thành phố( Hà Nôi, Đà Nẵng, Cần Thơ, …)
+ Các phương tiện công cộng đi kèm với dịch vụ vận chuyển xe đạp, cho
phép sử dụng xe đạp công cộng,…x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×