Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI HỌC KỲ I

PHÒNG GD & ĐT TPBL
TRƯỜNG THCS NTMK

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP: 7
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh:…………………………………..
Số báo danh:…………

ĐỀ ĐỀ XUẤT
Gồm có: 02 trang
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Chọn ý đúng trong các câu sau:
Câu 1: Chủng tộc Môn – gô – lô – it không có đặc điểm hình thái nào sao đây?
A. Mắt xanh
C. Da vàng
B. Tóc đen, thẳng
D. Mắt đen.
Câu 2: Hai khu vực điển hình cho môi trường nhiệt đới gió mùa là:
A. Bắc Á – Đông Á

B. Đông Á – Đông Nam Á
B. Đông Nam Á – Nam Á
D. Nam Á – Tây Nam Á.
Câu 3: Khí hậu đới ôn hòa thay đổi thất thường do:
A. Diện tích lớn.
B. Ảnh hưởng dòng biển.
C. Mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh.
D. Địa hình.
Câu 4: Mối lo ngại lớn nhất của nền công nghiệp đới ôn hòa hiện nay là:
A. Thiếu nhân công
C. Thiếu nhiên liệu
B. Ô nhiễm môi trường
D. Thiếu thị trường.
Câu 5: Những nguyên nhân nào gây ô nhiễm nước ở đới ôn hòa?
A. Tai nạn tàu chở dầu
C. Nước thải công nghiệp
B. Nước thải sinh hoạt
D. Tai nạn tàu chở dầu, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp.
Câu 6: Thế giới có bao nhiêu châu lục?
A. Ba
B. Bốn
C. Năm
D. Sáu.
Câu 7: Sự phân chia châu lục không mang ý nghĩa về:
A. Tự nhiên
B. Lịch sử
C. Kinh tế
D. Chính trị.
Câu 8: Hai đặc điểm nổi bật của khí hậu Châu Phi là:
A. Nóng – Ẩm
C. Nóng – Khô
B. Mát – Khô
D. Lạnh – khô
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)
Câu 1.(1 điểm) Vì sao động thực vật ở môi trường hoang mạc rất nghèo nàn?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày đặc điểm địa hình, khoáng sản châu Phi.


Câu 3: (3 điểm) : Quan sát H 27.2 dưới đây cho biết:
- Châu Phi có các môi trường tự nhiên nào?

- Vì sao các hoang mạc ở châu Phi lại lan ra sát biển ?

Hết


PHÒNG GD-ĐT TP BẠC LIÊU
TRƯỜNG THCS NTMK

HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Địa Lý - Lớp 7

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT:
Gồm có 01 trang
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
(Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
Đáp án
A
B
C

4
B

5
D

6
D

7
A

8
C

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)
Câu 1: (1 điểm)
Động thực vật ở môi trường hoang mạc rất nghèo nàn vì:
- Khí hậu khô hạn, khắc nghiệt.
- Biên độ nhiệt trong năm và biên độ nhiệt ngày đêm rất lớn.

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

Câu 2: (2 điểm) Địa hình và khoáng sản châu Phi
* Địa hình:
- Là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m, có các bồn địa xen kẽ các
sơn nguyên.
(0,5 điểm)
- Có rất ít núi cao và đồng bằng thấp, tập trung chủ yếu ở ven biển.
(0,5 điểm)
- Hướng nghiêng chính của địa hình là thấp dần từ Đông Nam đến Tây Bắc.(0,5 điểm)
* Khoáng sản:
- Phong phú, đa dạng, nhất là kim loại quý hiếm.
(0,5 điểm)
Câu 3: (3điểm) Châu Phi có 5 kiểu môi trường: xích đạo ẩm, cận nhiệt đới, nhiệt đới,
hoang mạc và địa trung hải. (1,25đ)
Các hoang mạc châu Phi lại lan ra sát biển vì:
+ Lãnh thổ rộng lớn, hình khối, bờ biển ít bị cắt xẻ . (0,25đ)
+ Phần lớn diện tích nằm dọc 2 bên chí tuyến nên chịu ảnh hưởng của khối khí chí
tuyến khô. (0,5 điểm)
+ Ảnh hưởng của các dòng biển lạnh chảy sát ven bờ. (0,5 điểm)
Hếtx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×