Tải bản đầy đủ

Đề thi HKI

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: CÔNG NGHỆ 9 ; Thời gian: 45phút
(Đề số 01)

I/ THIẾT LẬP MA TRẬN.
Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết

1/ Giới thiệu về nghề
điện – Dụng cụ, vật
liệu dùng trong lắp
đặt MĐTN
(30%)
Số câu hỏi
Số điểm
2/ Thực hành: Sử

dụng đồng hồ đo điện
và nối dây dẫn điện
(30%)
Số câu hỏi
Số điểm
3/ Thực hành: Lắp
mạch điện bảng điện
và lắp mạch điện đèn
ống huỳnh quang
(40%)
Số câu hỏi
Số điểm
Tổng số câu hỏi
Tổng số điểm

Thông hiểu

- Biết được vị trí , vai trò
của nghề điện dân dụng
đối với sản xuất và đời
sống.
- Biết được một số thông
tin cơ bản về điện dân
dụng .
1 (C1)

- Biết các yêu cầu của
mối nối dây dẫn điện.
- Biết qui trình chung
nối dây dẫn điện.
1 (C3)


Vận dụng
Cấp độ
Cấp độ
thấp
cao
1.10 So sánh sự
khác nhau cơ bản

của các loại dây
dẫn điện và dây
cáp điện
2 (C2)


- Vẽ được sơ
đồ lắp đặt mạch
điện đèn ống
huỳnh quang.

- Nhận biết
bảng điện
trong mạch
điện

.
2 câu

50%

1 (C5)

1 câu

30%

1 (C4)

1 câu

10%

2 câu

10%

II/ THIẾT LẬP CÂU HỎI:
Câu 1: Nêu nội dung lao động của nghề điện dân dụng và lấy ví dụ cho từng nội dung? (2đ)
Câu 2: So sánh sự khác nhau cơ bản của dây cáp điện 1 lõi và dây cáp nhiều lõi. (2đ)
Câu 3: Các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện là gì? Nêu qui trình chung nối dây dẫn điện. (3 đ)
Câu 4: Hãy mô tả cấu tạo của bảng điện nhánh của mạng điện lớp học của em hoặc nhà em. (1 đ)
Câu 5: Với các vật liệu và thiết bị sau: Bóng đèn huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, công tắc 2 cực, cầu
chì, bảng điện dây dẫn. Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang. (2 đ)
TTCM

HUỲNH NGỌC ĐẸP

GVBM

LÊ THỊ NGỌC DUNG


III/ HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu

1
2

3

4
5

Nội dung
- Lắp đặt mạng điện trong nhà mạng điện sản xuất.
- Lắp đặt các thiết bị phục vụ sản xuất và sinh họat.
- Bảo dưỡng,vận hành,sữa chữa khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện và của các
thiết bị đồ dùng điện.
Ví dụ: tùy cá nhân học sinh
- Giống nhau:
Có cấu tạo gồm: Lõi thường bằng đồng( hoặc nhôm ). Vỏ cách điện. Vỏ bảo
vệ.
- Khác nhau:
+ Dây dẫn điện có kích thước nhỏ, thường sử dụng để dẫn dòng điện một
pha mạng điện trong nhà.
+ Cáp điện: Thường có kích thước lớn. Cáp một lõi được sử dụng mỗi cáp
cho một pha; Cáp nhiều lõi có thể sử dụng một cáp cho nhiều pha. Với mạng điện
trong nhà, cáp điện được dùng để lắp đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân
phối gần nhất đến mạng điện trong nhà.
* Các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện:
Dẫn điện tốt
Có độ bền cơ học cao.
An toàn điện
Đảm bảo về mặt mĩ thuật
* Qui trình chung nối dây dẫn điện:
- Bước 1: Bóc vỏ cách điện.
- Bước 2: Làm sạch lõi.
- Bước 3: Nối dây.
- Bước 4: Hàn mối nối.
- Bước 5: Cách điện mối nối.
Tùy HS lựa chọn (Chủ yếu gồm cầu chì, công tắc, ổ cắm..)
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện cần:
Vẽ đúng bảng điện.
Vẽ đúng vị trí đèn, các điểm nối, dây nguồn, dây dẫn bảng điện.
Nối đúng dây dẫn
TTCM

HUỲNH NGỌC ĐẸP

Điểm
0.5 đ
0.5 đ
1.0 đ
1.0đ
1.0đ

1.0 đ

1.0 đ
1.0 đ
1.0 đ
2.0đ

GVBM

LÊ THỊ NGỌC DUNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×