Tải bản đầy đủ

Địa 6 (15''-Tháng 9)

Họ và tên:……………………
Lớp:…….

TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ
KIỂM TRA 15 PHÚT
Địa lí 6 – Tháng 9/2013

Điểm

I.
Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn những câu trả lời đúng.
1/ Kinh tuyến đông là kinh tuyến
a.Nằm bên trái đường kinh tuyến gốc
c. Nằm bên phải đường kinh tuyến gốc
b.Nằm từ xích đạo lên cực bắc
d. Nằm từ xích đạo xuống cực nam
2/ Vĩ tuyến nam là vĩ tuyến
a.Nằm bên trái đường kinh tuyến gốc
c. Nằm bên phải đường kinh tuyến gốc
b.Nằm từ xích đạo lên cực bắc
d. Nằm từ xích đạo xuống cực nam

3/ Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đề mang số độ là:…..
II.
Tự luận: (7 điểm)
1/ Các đường kinh tuyến là gì?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2/ Các đường vĩ tuyến là gì?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3/ Vị trí của trái đất trong hệ mặt trời
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4/ Hình dạng và kích thước của trái đất
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×