Tải bản đầy đủ

bài giảng tích hợp liên môn vật lý 8 bài 9 áp SUẤT KHÍ QUYỂN

Tiết 12 – Bài 9
Áp suất khí quyểnHút bớt không khí trong
một vỏ hộp đựng sữa bằng
giấy, ta thấy vỏ hộp sữa bị
bẹp theo nhiều phía.
Hãy giải thích tại sao?


Quan sát thí nghiệm ở
hình bên:
+ Nêu các dụng cụ có
trong thí nghiệm
+ Nêu các bước tiến hành


+ Hãy so sánh áp suất tại A
và tại B

+ Áp suất tác dụng lên A là
áp suất nào? Áp suất tác
dụng lên B là áp suất nào?
+ Tính áp suất tại B. Từ đó
suy ra độ lớn của áp suất
khí quyển


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×