Tải bản đầy đủ

Giáo án xây dựng kế hoạch theo chủ đề chạy nhảy vận động

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THEO CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
Thời gian: 05 tuần( từ ngày 29/12/2014 đến ngày 30/1/2015)
1/ Phát triển thể chất:
- Rèn luyện kỹ năng chạy , ném, trườn, trèo, lăn bóng trong các vận động.
- Giữ gìn sức khoẻ trong lao động giúp cho cơ thể phát triển cân đối, hài hoà, tạo điều
kiện phát triển ở trẻ sự cứng rắn của cơ bắp.
- Làm tốt một số công việc tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày.
- Nhận biết và tránh một số nơi lao động và một số dụng cụ lao động nguy hiểm.
2/Phát triển nhận thức
- Biết trong xã hội có nhiều nghề khác nhau nhưng đều có lợi ích phục vụ cho đời sống
con người.
- Nhận biết, phân biệt những công việc chính, công cụ, sản phẩm của một số nghề phổ
biến và gần gủi như: Giáo viên, nông dân, bác sĩ, bộ đội và một số nghề quen thuộc ở
địa phương
- Nhận biết khối chữ nhật, khối vuông, khối tam giác, khối cầu, khối trụ. Biết đếm, tách
gộp, thêm bớt đồ dùng, chia thành 2 phần sản phẩm trong phạm vi 7
3/Phát triển ngôn ngữ
- Biết kể về công việc bố mẹ đang làm, một số nghề quen thuộc phổ biến trong xã hội
và ở địa phương.
- Nhận dạng một số chữ cái trong từ chỉ nghề, dụng cụ và sản phẩm của nghề.

- Đọc diễn cảm một số bài thơ trong chủ đề.
4/Phát triển tình cảm- xã hội
- Biết giữ gìn, tôn trọng và bảo vệ thành quả của người lao động.
- Biết yêu mến người lao động.
- Biết mọi nghề đều có ích cho xã hội.
- Biết giữ gìn và sử dụng tiết kiệm sản phẩm của người lao động.
- Chơi đóng vai thể hiện cử chỉ thái độ trong giao tiếp.
5/ Phát triển thẩm mĩ
- Biết thể hiện cảm xúc của mình đối với các nghề.
- Biết phối hợp các đường nét màu sắc, hình dạng qua vẽ, cắt dán tạo ra sản phẩm.
- Hát và vận động theo nhạc một số bài hát trong chủ đề.


-tên gọi đặc điểm của các
loại hoa- quả .
Lợi ích của mọt số loại hoa
quả
Sự giống nhau và khác nhau
về một số loại hoa và quả .
-Chăm sóc và điều kiện sống
của một số loại hoa – quả .
-An toàn khi sử dụng một số
loại quả .

-Tên gọc bộ phận chính , một số
dặc điểm của cây .
-Sự giống và khác nhau của một số
loại cây .
-Ích lợi của cây xanh và cách chăm
sóc bảo vệ cây .
- Điều kiện sống của cây và mối
lien hệ giữa cây vá môi trường
sống

Cây xanh và môi
trương sống

Một số loại hoa – quả
MẠNG NỘI
DUNG

Một số loại rau
Mộ số cây lương thực

-Biết về một số đặc điểm

lợi ích của một số cây
lương thực , lúa , ngô
,khoai ..
Biết về lợi ích và cách
chăm sóc các loại cây
lương thực .
So sánh sự giống và khác
nhau của một số cây lương
thực .

Tên gọi cac loại rau
-Đặc điểm sự giống
nhau và khác nhau
của một số loại rau ăn
lá , ăn củ .
-Thực phẩm các món
ăn từ rau .
-Cách bảo quản một
số loại rau .

Tết và mùa xuân
-Đặc điểm của thực vật
vào mùa xuân và các
mùa khác .
- Hoa quả ngày tết
(mâm ngũ quả )
- Phong tục tập quán ,
các món ăn ngày tết .
- Thời tiết mùa xuân


KHÁM PHÁ KHOA HỌC
- Quan sát trò chuyện về lợi ích dặc
điểm của một số , cây xanh và môi
trường sống của chúng .
- Trò chuyện về một số loại cây lương
thực , các loại rau , hoa , quả .
Trò chuyện về thời tiết mùa xuân ,
ngày tết
Trò chơi ‘’ hoa nào quả nấy . Thi ai
chọn nhanh .
LÀM QUEN VỚI TOÁN
-So sánh , nhận biết mối quan hệ hơn
kém trong phạm vi 3 .
- So sánh chiều cao của 3 đối tượng
Trò chơi ‘’ tìm đúng số nhà , quay sổ
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Văn học
* Thơ:
- cây bàng
- Vè trái cây
- Mẹ và con
* Truyện :
- Bí con thoát nạn
- Sự tích mùa xuân
Câu đố , ca dao
Kể truyện theo traanh về thế
giới thực vật

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

MẠNG HOẠT ĐỘNG
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
PHÁT TRIỂN VẬN
ĐỘNG
-Chạy theo đường dích
dắc
- trườn qua ghế
- Tung và bắt bóng
Trò chơi vận động :
chồng nụ , chồng hoa ,
xem ai nhanh .

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
PT: TC- XH
- Biết giữ gìn, chăm
sóc các loại cây , rau,
hoa
-Chơi đúng vai chơi ,
thể hiện hành động
qua các vai chơi

Âm nhạc;
- Hát: em yêu cây xanh
- lá xanh
- rau bắp cải
- Màu hoa
Trò chơi âm nhạc : tai ai tinh ,,
Tạo hình :
-Vẽ , , xé , nặn , tô màu các
loại cây , rau ,củ ,quả , hoa
mùa xuân
- Vẽ tô màu các món ăn ngày
tết .
Làm đồ chơi các loại hoa –quả
từ vật liệu thiên nhiên .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×