Tải bản đầy đủ

SKKN: Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh dân tộc thiểu số

Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN LÀM QUEN CHỮ CÁI
CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI ĐỐI VỚI HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ

I. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Trong các môn học của chương trình GDMN, môn làm quen với chữ cái có
một vị trí đặc biệt quan trọng. Là môn học mở đầu cho bước ngoặc của quá trình
giao tiếp, đồng thời nó là thước đo đánh giá kết quả học tập và giảng dạy các môn
học khác trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Như chúng ta đã biết
“ Làm quen với chữ cái” là môn học giúp trẻ hình thành và phát triển những năng
lực và thái độ cần thiết cho việc học Tiếng Việt lớp 1. Đối với trẻ dân tộc thiểu số
rất là khó khăn. Bởi lẽ khi trẻ dân tộc thiểu số phát âm không chuẩn . Vì tiếng mẹ
đẻ của các cháu thường phát âm nặng, bên cạnh đó không phát âm tiếng Việt mà
chỉ phát âm bằng tiếng dân tộc thiểu số dẫn đến trẻ bắt chước, cho nên trong các
hoạt động vui chơi đóng vai trò chủ đạo, trẻ học mà chơi , chơi mà học, cô giáo cần
dạy cho trẻ đọc các chữ cái đọc nhiều lần để trẻ phát âm chính xác. Để sau này khi
bước vào trường phổ thông trẻ cần phải có tính kỉ luật trong học tập, để làm được

điều đó trẻ phải nhận biết và phát âm đúng – chuẩn 29 chữ cái cơ bản.
Môn làm quen làm quen chữ cái ở trường MN được lồng ghép trong nhiều
môn học như: Thơ, chuyện, trò chơi chữ cái. Khám phá khoa học..vv. Bởi vậy làm
quen với chữ cái là một môn học mang tính tổng thể và sáng tạo rất lớn và là một
môn học đặc biệt quan trọng trong trường mầm non.Việc hướng dẫn cho trẻ 5 tuổi
“ Làm quen chữ cái ” là cơ hội tốt để sớm hình thành ở trẻ những năng lực hoạt
động ngôn ngữ. giúp trẻ hoạt động trí tuệ được phát triển, giúp trẻ hình thành
những cơ sở ban đầu của kỹ năng nghe đọc, nói Tiếng Việt. Qua đó giáo dục
tình cảm và tư duy, mở rộng vốn hiểu biết của trẻ góp phần vào việc phát triển
nhân cách toàn diện, chuẩn bị cho trẻ một hành trang “ Tiếng Việt ” vững chắc để
trẻ bước vào lớp 1.
Ngôn ngữ mẹ đẻ phát triển chuẩn chính là phương tiện quan trọng để phát triển
trí tuệ giúp cho việc tiếp thu kiến thức học tập tốt ở các cấp học sau này đó chỉ là
trẻ dân tộc kinh, còn các cháu dân tộc thiểu số là cả một vấn đề rất là khó khăn. Bởi
vậy giáo viên cần phải rèn cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi và bằng nhiều hình thức kinh
nghiệm cách phát âm chuẩn mực cho trẻ dân tộc thiểu số, qua đó hình thành và phát
triển các kỹ năng nghe, nói,đọc, viết cho trẻ dân tộc thiểu số là rất quan trọng. Đó
là nền tảng để hiểu về thế giới chữ viết và tiếp nhận nhiều tri thức mới. Thông qua
các hoạt động sinh hoạt, học tập, lao động, qua các buổi tham quan, dạo chơi...cần
kích thích trẻ sử dụng tiếng việt một cách thành thạo mở rộng vốn từ về thế giới
xung quanh, tập cho trẻ biết cách diễn đạt những gì muốn nói một cách rõ ràng,
không nói ngọng, không nói lắp, nói nhẹ nhàng và từ từ thì trẻ có thể phát âm
chuẩn những chữ cái đang học
1
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

.Như vậy, muốn trẻ dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với chữ cái trước
hết người giáo viên phải tận tâm, gần gủi trẻ, coi trẻ như con đẻ mình,dạy trẻ phải
biết hòa đồng trong tập thể, phải biết những khả năng của trẻ khi phát âm tiếng việt
ở mức độ nào, cần luyện cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi về cách phát âm tiếng việt. Cho
trẻ đọc đi đọc lại nhiều lần, ngoài vốn kiến thức về đời sống XH về kiến thức văn
hóa, thì phải luôn tìm tòi, nghiên cứu, cập nhật chương trình mới, sách giáo khoa
mới, cùng với vốn kinh nghiệm đã có để trang bị cho mình vốn kiến thức và
phương pháp dạy học mới nhằm đạt được mục đích, yêu cầu của chương trình mới
đề ra. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn
làm quen với chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi, Đối với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số


2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài
Nhằm mục đích giúp trẻ nhận biết 29 chữ cái, luyện cách phát âm chuẩn,
hoàn thiện tiếng việt chuẩn cho học sinh dân tộc đồng bào thiểu số phát triển bộ
máy và các cơ quan phát âm, giúp trẻ hứng thú tham gia vào giờ học đạt kết quả
cao, thì đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực trong công tác giảng dạy, biết yêu
thương trẻ, gần gũi với trẻ, phát âm chuẩn, truyền thụ kiến thức cho trẻ ở mọi lúc,
mọi nơi, cho trẻ đọc nhiều lần trong ngày về các chữ cái....
Tìm thấy các kiểu bài làm quen với chữ cái ở chương trình mới để thấy được
sự thay đổi so với chương trình cũ. Nâng cao chất lượng dạy và học ở môn làm
quen chữ cái nhằm làm giàu vốn từ cho trẻ.
Hình thành và phát triển các kĩ năng nghe, viết, đọc cho trẻ nhằm giúp các
cháu sử dụng và hoàn thiện các chữ cái rõ ràng, mạch lạc để cho trẻ có hiểu biết
tiếng việt trong quá trình học tập và giao tiếp ở gia đình, nhà trường và xã hội. Từ
đó góp phần hình thành nhận thức, tình cảm, thái độ và hành vi đúng đắn của trẻ
dân tộc thiểu số mầm non trong thời đại hiện nay.
3. Đối tượng nghiên cứu
Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ mầm
non từ 5-6 tuổi “Đối với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số” Tại trường mầm non
Hoa Hồng
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
- Dựa trên khả năng hoạt động của trẻ dân tộc đồng bào thiểu số mà giáo
viên có thể nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo các nội dung, phương pháp giảng dạy khác
nhau theo đặc thù tâm lý lứa tuổi của chương trình mầm non mới để truyền đạt lại
cho trẻ.
- Tìm hiểu vị trí của môn làm quen chữ cái trong công tác chăm sóc giáo dục
trẻ. Từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp để áp dụng thực hiện có hiệu quả trong
công tác dạy và học ở thôn buôn tại trường lớp mầm non.
Dựa vào các giờ hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động đi dạo đi chơi,
hoạt động ở mọi lúc mọi nơi của cô và trẻ lớp lá 2 phân hiệu buôn cuê trong trường
Mầm non Hoa Hồng, dựa vào tâm sinh lý lứa tuổi mà ta đề ra các mục tiêu, biện
pháp phù hợp với nội dung của từng môn học.
5. Phương pháp nghiên cứu
2
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

Phương pháp hoạt động thực tiễn, phương pháp quan sát thực tế, phương
pháp đàm thoại, phương pháp nghiên cứu lí luận,phương pháp phân tích và tổng kết
kinh nghiệm.
Quy trình dạy học của chương trình mầm non mới.
Giúp giáo viên và học sinh hiểu rõ nội dung của các đề tài hoạt động Làm
quen với chữ cái qua từng chủ đề, chủ đề nhánh.Qua từng môn học....
Phương pháp kiểm tra chất lượng trên trẻ sau mỗi môn học, học kì và cuối
năm
II. Phần nội dung
1. Cơ sở lý luận
Trong bước đường học tập. Làm quen với chữ cái là một phần của việc phát
triển ngôn ngữ trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi, làm quen với chữ
cái nó có ý nghĩa quan trọng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
Làm quen với chữ cái đối với trẻ dân tộc đồng bào thiểu số là một nấc thang
khó khăn khi trẻ mới bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống đầy bí ẩn: cảm xúc, tình
cảm, biết yêu ghét, giận, hờn. Tiếp xúc với chữ cái là nhu cầu không thể thiếu được
đối với trẻ. Bởi chính vì vậy làm quen với chữ cái được coi là phương tiện giáo dục
, hình thành nhân cách cho trẻ. Thông qua khi đọc thơ, kế chuyện, tranh ảnh có gắn
các chữ cái, các trò chơi động tĩnh với làm quen chữ cái...giúp trẻ dần hình thành
trong tâm hồn trẻ về thị hiếu cảm nhận thơ, chuyện, chữ cái, qua đó giúp trẻ biết
cách thể hiện, biểu diễn nhẹ nhàng đơn giản thông qua từng giai điệu, cách đối
thoại trầm bổng trong thơ, chuyện. Có thể nói Làm quen với chữ cái là nền tảng
đưa trẻ đến hoạt động giao tiếp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
2. Thực trạng
- Trường mầm non Hoa Hồng là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai
đoạn 1 luôn đi đầu trong công tác thi đua dạy tốt, chăm sóc, giáo dục trẻ các dân
tộc trên toàn huyện Krông Ana và đã đạt nhiều thành tích xuất sắc chất lượng giáo
dục không ngừng được nâng cao. Trong các nội dung giáo dục ngôn ngữ là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non và có ảnh hưởng rất lớn
đến sự phát triển của trẻ dân tộc đồng bào thiểu số nên được các ban ngành quan
tâm, lưu ý. Tình hình của lớp tôi là một lớp có tỷ lệ các cháu dân tộc đồng bào thiểu
số 100% và có nhiều cháu mới đi học lần đầu tiên đến trường lớp học, nên có nhiều
trẻ chưa quen Tiếng Việt, chỉ biết được tiếng nói của dân tộc mình, những trẻ đó rất
khó phát âm chuẩn theo tiềng việt, Biết được một số đặc điểm của trẻ tôi luôn đến
bên trẻ động viên, tuyên dương và kêu gọi lớp động viên cỗ vũ các bạn, khi các
cháu đang trên con đường bước vào làm quen với chữ cái, phải nói rằng đó là một
bước ngoặc khó khăn đối với trẻ và bản thân tôi. Bởi vậy tôi luôn trao đổi với phụ
huynh về nhà giúp đỡ động viên trẻ.Tăng cường nói tiếng việt nhiều cho trẻ. Song
một số trẻ vẫn chưa hứng thú trong hoạt động, vì thế tôi muốn tìm ra các phương
pháp cho trẻ giúp trẻ hứng thú và tham gia tích cực vào hoạt động môn làm quen
chữ cái. Chính vì vậy tôi luôn mong muốn mang lại cho các cháu một môi trường
3
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

giáo dục tốt nhất, giúp các cháu mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, biết quan tâm chia
sẻ, biết phát âm chuẩn khi học môn làm quen chữ cái và thể hiện hết khả năng cuả
mình thông qua việc trò chuyện với cô giáo, bè bạn bằng ngôn ngữ tiếng việt…
2.1 Thuận lợi - khó khăn
- Thuận lợi
Nhiều năm thực hiện chuyên đề Làm quen chữ cái, từ những thực tế
trên cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện
Krông ana và Ban giám hiệu nhà trường. Trường đã khắc phục được những khó
khăn trên bằng cách tạo điều kiện cho giáo viên học tập các chuyên đề do
Sở giáo dục, Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức khuyến khích động viên giáo viên
học tập, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhà trường tổ chức thăm lớp, dự giờ của
các giáo viên trong trường để góp ý, đúc rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó còn tổ
chức cho giáo viên được thăm lớp dự giờ các trường trọng điểm trong huyện về bộ
môn LQVCC và sưu tầm các nguồn phế liệu rẻ tiền, sẵn có ở địa phương để làm đồ
chơi hấp dẫn và phù hợp với trẻ. Tham khảo thêm sách báo tạp chí có nội dung liên
quan đến việc cho trẻ làm quen chữ cái. Gíao viên đã động viên lẫn nhau sáng tác
thơ ca, hò, vè, ca dao, đồng dao, câu đố về chuyên đề do Ngành học và nhà trường
tổ chức.
- Lớp tôi luôn luôn được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, của thôn
buôn, của phụ huynh học sinh, các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương luôn
quan tâm chăm lo cho công tác giáo dục. Bên cạnh đó hai giáo viên đứng lớp mẫu
giáo lớp đều đạt trình độ chuẩn trở lên, đều là giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh
luôn yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình, năng động.
- Nhà trường, chuyên môn, tổ khối đã có kế hoạch chỉ đạo chuyên đề làm quen với
chữ cái, từ đó giáo viên đứng lớp rất thuận tiện cho việc thực hiện kế hoạch.
Lớp có sân trường rộng rãi thoáng mát nên việc tổ chức các hoạt động đi dạo
đi chơi, hoạt động giảng dạy thơ ,chuyện, chữ cái ở mọi lúc mọi nơi đều thuận tiện
trong công tác công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Học sinh được chia theo độ tuổi và thực hiện đúng chương trình của từng độ
tuổi theo quy định của Vụ GDMN, nên việc nhận thức môn làm quen chữ cái của
trẻ trong lớp tương đối đồng đều.
- Khó khăn
Trong quá trình thực hiện chuyên đề bản thân tôi còn gặp nhiều khó khăn,đa
phần là học sinh dân tộc đồng bào thiểu số, một số cháu mới đi học năm đầu tiên
nên chưa mạnh dạn, nhiều cháu còn nói ngọng, nói lắp, chưa biết phát âm tiếng việt
nhận thức của trẻ còn gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù trường đã mua sắm đầy đủ
về cơ sở vật chất cũng như đầu tư về chuyên môn nhưng cũng chưa thực sự đáp
ứng đủ so với nhu cầu học tập của chuyên đề "Làm quen chữ cái". Bên cạnh đó phụ
huynh ở lớp hoàn toàn là dân tộc đồng bào thiểu số nghề nghiệp chính chủ yếu là
làm nông nghiệp nên không ít phụ huynh chưa nhận thức được hết tầm quan trọng
của độ tuổi mẫu giáo. Còn xem nhẹ việc học ở độ tuổi này. Cho con nghỉ học còn
4
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

tuỳ tiện, đi muộn về sớm, chưa chịu khó dạy thêm cho con ở nhà khi trẻ phát âm
chữ cái. Một số phụ huynh chỉ nghĩ rằng trẻ đến lớp chỉ có dạy hát mà thôi , không
nghĩ đến việc học chữ cái của con em mình nên đã dẫn đến việc tiếp thu bài của tiết
học không đồng đều. Những thực trạng trên gây khó khăn trong việc truyền thụ
kiến thức của cô và khả năng tiếp thu của trẻ đó là sự bất cập giữa gia đình và nhà
trường. Nhận thức của trẻ không đồng đều, một số trẻ còn nói ngọng, nói lắp, chưa
phát âm chuẩn, dẫn đến khi đọc thơ khả năng và năng khiếu chưa cao, kể chuyện
chưa được rò ràng, LQCC của một số cháu chưa chuẩn...
2.2. Thành công - hạn chế
- Thành công
Hầu hết trẻ đã nhận biết cấu tạo các chữ cái, làm quen với chữ cái, đọc , viết
chữ cái theo từng chủ đề, chủ đề nhánh khác nhau .Qua đó trẻ còn đọc thơ, chuyện,
đồng dao, ca dao ở mọi lúc mọi nơi.
- Hạn chế
Một số trẻ tiếp thu chậm, phát âm nặng, không có khả năng, năng khiếu khi
thể hiện tình cảm, cảm xúc qua kể chuyện, đọc thơ.
Đồ dùng dạy học phục vụ cho môn học chưa có sự sáng tạo
2.3. Mặt mạnh - mặt yếu
- Mặt mạnh
Bản thân tôi ra trường đã nhiều năm, công tác tại thôn buôn khá dài, tiếp thu
với trẻ dân tộc đồng bào dân tộc thiểu số quá nhiều. Có trình độ chuyên môn trên
chuẩn và có khả năng tiếp cận với môn làm quen chữ cái một cách nhẹ nhàng lôi
cuốn trẻ vào tiết học. Ngoài ra còn tổ chức tốt các hoạt động kể chuyện, đọc thơ ở
mọi lúc mọi nơi giúp trẻ phát triển vốn từ. Hơn nữa trong năm qua đã được tập
huấn về tăng cường tiếng việt cho trẻ MN được phổ biến rộng rải trên toàn tỉnh….
- Mặt yếu
Mặc dù mặt mạnh như vậy, Nhưng bên cạnh đó còn hạn chế về cách tổ chức
một tiết hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ dân tộc đồng bào thiểu số chưa được
hoàn chỉnh theo chương trình mầm non mới mà còn có sự hạn chế, chưa có sự linh
hoạt sáng tạo
2.4. Các nguyên nhân và các yếu tố tác động
- Thực hành trên trẻ trẻ dân tộc đồng bào thiểu số công tác đổi mới môn làm
quen chữ cái trên cơ sở định hướng phương pháp giảng dạy để áp dụng vào thực
tiển có hiệu quả trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.
- Nêu ra quy trình dạy học của chương trình đổi mới, giúp giáo viên và trẻ
dân tộc đồng bào thiểu số hiểu rõ đặc trưng của từng đề tài.
- Hình thành thói quen, nề nếp, hành vi văn minh, kĩ năng hoạt động… giúp
trẻ dân tộc đồng bào thiểu số lĩnh hội kiến thức một cách trọn vẹn qua tư duy của
trẻ
5
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

- Tìm hiểu vị trí của môn làm quen chữ cái trong công tác GDMN để truyền
đạt cho trẻ dân tộc đồng bào thiểu số một cách có hiệu quả.
- Tìm hiểu sự khác nhau giữa chương trình cũ và chương trình mới trên cơ sở
đó giúp giáo viên có những sáng tạo linh hoạt hơn trong cách chọn đề tài phù hợp
với chủ đề và đặc thù của lớp có nhiều trẻ dân tộc đồng bào thiểu số
2.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra
Môn làm quen chữ cái đối với trẻ dân tộc đồng bào thiểu số luôn là những
trăn trở đối với bản thân tôi. Có thể nói dạy hay, lối cuốn trẻ vào học môn làm quen
với chữ cái giáo viên phải có năng khiếu, tính kiên trì, linh hoạt và luôn luôn sáng
tạo tìm tòi ra những cái hay, cái mới thì mới mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy.
Nhưng đối với trẻ dân tộc đồng bào thiểu số cần có sự miệt mài luyện từng âm chữ
Trẻ luôn thích cái mới lạ, nhất là tranh ảnh đẹp, cái con rối với các kiểu dán
màu sắc khác nhau, các trò chơi mới lạ, các câu hỏi đặc ra giúp trẻ tư duy, trải
nghiệm...Để đáp ứng với mục tiêu chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non,
chúng ta cần chú ý đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tối đa tính tích cực,
chủ động sáng tạo của trẻ ở tất cả các hoạt động, từ đó giúp cho việc tổ chức hoạt
động của giáo viên có những thuận lợi hơn.
Trên thực tế Tôi dạy chương trình mầm non mới ở môn làm quen chữ cái
nhiều năm, nhưng vẫn còn lúng túng trong việc chọn đề tài để xây dựng mạng nội
dung, mạng hoạt động,sao cho phù hợp với trẻ dân tộc đồng bào thiểu số đa số bản
thân tôi tự đặt câu hỏi, trả lời, nhắc đi, nhắc lại nhiều lần trong tiết học để cho trẻ
lắng nghe, quan sát, sau đó trẻ có thói quen dần dần.
Việc xây dựng kế hoạch hoạt động trong ngày chưa có sự logic, chưa sáng
tạo chưa đưa ra được yêu cầu phù hợp với lớp mình .
Để đạt được mục đích, xuất phát từ tình hình thực tế của lớp mà bản thân tôi
đang chủ nhiệm, tôi cần tìm ra các biện pháp tháo gỡ để thực hiện chương trình đổi
mới đạt kết quả tốt và phát triển đúng mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra: Nắm vững
tâm sinh lý theo từng lứa tuổi của trẻ; hình thành nhân cách của trẻ thông qua các
hoạt động nghe đọc thơ chuyện trong các giờ hoạt động chung, hoạt động góc, đi
dạo đi chơi, đàm thoại cùng trẻ nhiều lần. Tất cả các câu hỏi đặt ra nhằm khích
thích trẻ cảm nhận những tình cảm, tư duy, suy nghĩ, trí tưởng tượng sáng tạo của
trẻ. Các câu hỏi phù hợp với khả năng của từng trẻ nhưng không áp đặt để làm mất
đi sự hứng thú của trẻ, tạo cho trẻ có sự tranh luận, thảo luận sôi nổi, khơi gợi tính
tò mò, sáng tạo, và thích học môn LQCC
3. Giải pháp, biện pháp
3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Từ những vấn đề trên cho trẻ các kỹ năng, thói quen nghe, nói, đàm thoại
qua môn làm quen chữ cái giúp trẻ biết giao tiếp, diễn tả, cảm nhận được cái đẹp
trong cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm giữa con người với con
người, con người với mọi cảnh vật xung quanh trẻ. Biết hòa đồng với mọi người
xung quang trẻ

6
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

Bên cạnh đó còn xác định rõ mục đích tìm ra những biện pháp thiết thực để
thực hiện tốt môn làm quen chữ cái trong lớp cho trẻ dân tộc đồng bào thiểu số tại
trường mầm non Hoa Hồng theo chương trình mầm non mới hiện nay.
3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Nói đến môn làm quen với chữ cái theo chương trình mầm non mới là nâng
cao chất lượng giáo dục nhằm giúp trẻ luôn sáng tạo trong cách nghĩ, cách thể hiện
qua minh hoạ theo từng đề tài của từng chủ đề, chủ điểm khác nhau. Khơi gợi ở trẻ
tính tò mò, sáng tạo và khả năng tư duy trong khi thể hiện.
Nhiều năm qua bản thân tôi là một giáo viên đứng lớp kiêm tổ trưởng các
khối, tôi phải có một trình độ chuyên môn nhất định để nắm bắt, cập nhật kịp thời
chương trình mầm non mới nhằm giúp bản thân tôi lĩnh hội kiến thức một cách trọn
vẹn từ cảm nhận thơ chuyện đến làm quen các chữ cái cho trẻ một cách dễ hiểu.
Muốn làm tốt các nội dung thì bản thân tôi phải thực hiện các biện pháp sau:
Biện pháp1: Cách lên lớp của giáo viên trong tiết học làm quen với chữ
cái.
Khi cho trẻ dân tộc đồng bào thiểu sô làm quen chữ cái là kiến thức truyền
thụ đến trẻ phải hết sức ngắn gọn, tuyệt đối hình thức tránh sự rập khuôn, luôn
sáng tạo đổi mới vì thế trước khi lên lớp một tiết dạy làm quen chữ cái tôi phải
chuẩn bị đồ dùng, soạn bài nghiên cứu kĩ bài soạn. Nắm rõ yêu cầu của bài dạy,
chọn trò chơi phù hợp .Ngoài ra để tạo hứng thú thì cô phải có nghệ thuật lên lớp
ngôn ngữ diễn đạt ngắn gọn để hấp dẫn trẻ vào tiết học. Trước khi vào bài tôi chọn
nhiều hình thức như kể chuyện , đọc thơ, vè hoặc những trò chơi cuốn hút trẻ vào
thực tế để trẻ dễ nhớ, dễ hiểu tránh gò bó, mặt khác bản thân tôi luôn hòa đồng với
trẻ giúp trẻ trong tiết học có sự thoải mái, ưu ái với những học sinh cá biệt, Bởi vậy
khi dạy trẻ dân tộc đồng bào thiểu sô bản thân tôi đã xác định được vai trò trách
nhiệm của một người mẹ, người cô cần phải làm gì trước làm gì sau, để cho trẻ có
thể hiểu được bài một cách hoàn thiện
Biện phát 2: Tạo môi trường làm quen chữ cái.
Đối với trẻ mẫu giáo thì những gì mới lạ, đẹp mắt hấp dẫn là gây sự chú ý
của trẻ. Vì thế việc tạo môi trường làm quen chữ cái trong lớp học rất cần thiết .
Ví dụ: ở góc học tập tôi lụa chọn cách trang trí phù hợp, nổi bật được chủ dề,
chủ đề nhánh. Như chủ đề thực vật thì tôi cắt một cây to có nhiều loại quả , sau đó
cho trẻ cắt các chữ cái L, M, N dán chữ cái dưới các quả theo sự hướng dẫn của cô
giáo như Lá thì trẻ dán chữ L, quả na thì trẻ dán chữ N, quả mận thì trẻ dán chữ
M...
Hoặc tôi vẽ về hình ảnh “Cây chuối”viết chữ in thường hết cả bài thơ nhưng
những chữ cái cô định cho trẻ làm quen thì cô tô với màu sắc khác nổi bật để trẻ dể
nhận thấy.
Và những hình ảnh đó tôi thường thay đổi để phù hợp với chủ đề và các
nhóm chữ cái khác nhau .Không những ở góc học tập mà ở các góc khác tôi đều
viết tiếng và từ tương ứng, tôi dùng các chữ cái để làm kí hiệu cho đồ dùng của trẻ
7
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

như : ghế , sách vở, khăn, bàn chải,dép đi trong nhà của trẻ. Kết quả của biện pháp
này tôi đánh giá đạt 70%.
Biện pháp 3: Gây hứng thú cho trẻ trên hoạt động làm quen chữ cái
Như chúng ta đã biết về đặc điểm tâm sinh lí của trẻ mẫu giáo, sự tập trung chú
ý chưa bền vững, trẻ thích những cái đẹp mới lạ có sự hấp dẫn cao.Nên việc gây
hứng thú cho trẻ ở môn học này lại càng quan trọng hơn bởi tính chất cứng nhấc và
khô khan có phần “ Kỉ luật”. Nếu như cô giáo cứ ép buộc trẻ ngồi học tuân thủ như
một học sinh tiểu học hoặc một tiết dạy không có sáng tạo, rập khuôn sẽ dẫn đến trẻ
uể oải trong tiết học, phân tán tư tưởng, nhàm chán, tiếp thu bài hạn chế. Vì thế tôi
đã tìm ra một số biện pháp gây sự hứng thú cho trẻ đó là: Trước hết là phải chuẩn
bị đồ dùng đầy đủ cho cô và trẻ. Đồ dùng đó phải có tính thẩm mĩ cao vì đồ dùng
rất cần thiết , trẻ mẫu giáo suy nghĩ bằng hình thức tư duy hình tượng, tư duy gắn
liền với tình cảm.Trẻ ghi nhớ những gì gây ấn tượng mạnh.Chính vì thế khi cho trẻ
“ Làm quen chữ cái” Tôi cho rằng đồ dùng trực quan là yếu tố đầu tiên.
Bước đầu trẻ được làm quen với từng chữ cái có trong nhóm chữ và trẻ được
lần lượt làm quen các chữ qua vật chất, hình ảnh vật thật, tranh ảnh mà trong đó có
chứa một chữ cái mà chúng ta định cho trẻ làm quen.
Ví dụ: cho cháu làm quen với chữ cái O,Ô,Ơ
chủ điểm “ Trường mầm non” với nhóm chữ cái O,Ô,Ơ vào bài tôi sẽ kể cho
trẻ nghe câu chuyện “ Vịt con trong ngày khai trường” Câu chuyện được kể đi, kể
lại nhiều lần, sau đó hỏi trẻ ngày đầu tiên vịt con chuẩn bị trong cặp được những
gì ? trẻ nói bảng con, vở , hộp màu...tôi cho trẻ làm quen chữ O trong từ “ Bảng
con” khi viết trên bảng thành thạo cô giáo bảo vịt con lấy gì? ( Hộp màu) và cô cho
trẻ làm quen chữ cái Ô trong từ “ Hộp màu” cô giáo ra bài tập về nhà vào đâu? “
Quyển vở” cũng như ở phần trên tôi cho trẻ chơi trò chơi tạo dáng chữ cái. Bạn nào
có thể tạo dáng chữ O trên cơ thể ? Trẻ tạo như cong hai ngón tay lại, cháu thì há
miệng ra, cháu thì dùng hai cánh tay...
Trên cơ thể bộ phận nào giống chư O ( Mắt , miệng, đầu...)
Cho trẻ tạo dáng chữ Ô . cho trẻ nắm tay nhau thành vòng tròn lớn , hai trẻ
làm dấu .Với chữ Ơ cô cũng thực hiện như thế.
Trong khi dạy muốn trẻ ghi nhớ các chữ cái được lâu hơn cô cần liên hệ thực
tế hỏi trẻ chữ cái đó giống cái gì , hay con gì, đồ vật gì ? Để phát huy tính tích cực
của trẻ , nhưng cô giáo cần phải nhắc đi ,nhắc lại nhiều lần. Vì đây là học sinh dân
tộc thiểu số
Ví dụ : Trẻ làm quen chữ cái A-Ă- Â ( Chủ đề gia đình)
Trước tiên là cách vào bài đã gây sự hứng thú đối với trẻ , tôi cho cả lớp đọc
thơ “ giữa vòng gió thơm” qua tranh thơ trẻ có thể hiểu được trong bài thơ có chứa
các chữ cái đang hoc, trẻ có thể lấy thước chỉ vào các chữ cái mà trẻ đã được học
qua bài thơ. Như chữ cái A trong câu thơ (này chú gà nâu) hoặc là chữ Ă trong câu
thơ ( Hãy yên lặng nào ) chữ Â trong câu thơ ( Phe phẩy quạt nan ) khi trẻ nhận biết
được các chữ cái trong câu thơ thì phải nói rằng cả một quá trình mà trẻ có rất
nhiều cố gắng trong việc tiếp thu khi LQVCC....
8
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

Hoặc trong hoạt động ngoài trời tôi cùng trẻ trò chuyện về các phương tiện
giao thông , chơi trò chơi “ các phương tiện giao thông vào bến” tôi huy động trẻ
sưu tầm bìa cát tông, tranh , ảnh , họa báo về các phương tiện giao thông như : máy
bay, tàu, ô tô...hướng dẫn trẻ cắt sát mép các hình đó. Sự tìm tòi cắt dán sẽ tạo cho
trẻ khéo léo ở đôi bàn tay thuận lợi trong việc viết chữ, dán chữ lên các phương tiện
giao thông, trẻ hứng thú hơn với chính đồ dùng mình tự làm ra.
Theo chương trình mầm non mới thì việc sử dụng công nghệ thông tin các
phần mềm powerpoint, phần mềm kissmarsk, phần mềm tương tác giúp cho trẻ
hứng thú , tập trung chú ý nhiều hơn vào tiết học làm quen chữ cái .
Ví dụ : Khi dạy chữ cái trên giáo án điện tử cô cho trẻ được lên kích chuột
vào các chữ cái đã học, hoặc cho trẻ lên kích chuột vào các chữ cái giống nhau.
Muốn thực hiện tốt phần này bản thân tôi luôn luôn sát sao với trẻ từng buổi lên lớp
hướng dẫn trẻ từng cách cầm con chuột, bấm đi bấm lại nhiều lần để cho trẻ có một
thói quen khi sử dụng học các chữ cái trên điện tử...
Kết quả từ việc cô và trẻ cùng làm đồ dùng học tập và sử dụng phần mềm
trên giáo án điện tử tôi thấy trẻ hứng thú hơn vào tiết học ,bản thân tôi lên lớp tự tin
hơn, gần gũi trẻ hơn.
Biện pháp 4: Lồng ghép tích hợp các môn học khác
Muốn trẻ học hiểu bài và có sự kích thích hơn về môn học LQCCl bản thân
tôi phải xác định chủ đề lên kế hoạch tổ chức lồng ghép , tích hợp các môn học một
cách hợp lí để trẻ phát huy hứng thú khuyến khích trẻ tích cực chủ động say mê
trong tiết học.
Ngoài việc dẫn dắt bằng ngôn ngữ thì sự linh hoạt , sáng tạo ứng xử nhanh
của giáo viên trong một tiết dạy mang lại sự chú ý cho trẻ , cô giáo phải kết hợp
nhuần nhuyễn các bộ môn khác vào tiết học làm quen chữ cái và phù hợp với từng
chủ đề.
+ Tích hợp môn âm nhạc:
Đặc trưng của tiết học làm quen chữ cái là rất khô khan vì thế lồng ghép âm
nhạc vào tiết học sẽ giúp trẻ giải tỏa được sự căng thẳng và tiếp thu các chữ cái dễ
dàng hơn.
Ví dụ : Nhóm chữ cái O, Ô ,Ơ tôi cho trẻ hát vận động bài “ Hoa bướm” ( bài
hát có sáu câu, có chứa các chữ cái O,Ô,Ơ).Qua bài hát đó tăng thêm sự chú ý ở trẻ.
+ Tích hợp môn khám phá khoa học:
Khi cho trẻ làm quen chữ cái đạt hiệu quả cao nhất thì phải có tranh ảnh, mô
hình , vật thật có chứa các chữ cái mà cô định cho trẻ làm quen mà những cái đó
đều xuất phát từ môi trường xung quanh.
Ví dụ : Khi dạy tiết chữ cái H,K .Tôi cho trẻ tìm hiểu chữ H qua từ “ Hoa
hồng” trẻ được quan sát ngẵm nhìn, sờ vào bông hoa sẽ làm tăng sự hứng thú ở
trẻ.Hoặc trò chơi thì tôi gắn chữ cái lên hoa, quả , lá ...con vật , phương tiện giao
thông phù hợp với chủ đề tăng thêm sự tích cực hợt động trong trò chơi.
+ Tích hợp môn văn học:

9
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

Khi cho trẻ làm quen chữ cái tôi thường tích hợp bộ môn văn học vì nó phù
hợp với bộ môn chữ cái, khi tích hợp một câu chuyện, bài thơ có nhân vật, sự vật,
con vật có tên gọi trong đó có chứa chữ cái mà cô định cho trẻ làm quen.
Ví dụ : Câu chuyện “ Sự tích hồ gươm” cô kể cho trẻ nghe câu chuyện sau
đó đưa tranh “ Rùa vàng” ra cho trẻ lên rút chữ cái đã được học. Hôm nay cô sẽ dạy
cho các con chữ cái V và R
Và các chữ cái khác cũng vậy tôi thường dùng thơ ca , hò vè câu đó để gây
hứng thú .
+ Tích hợp môn tạo hình:
Sau khi trẻ hoạt động nhiều thì bộ môn tạo hình rất phù hợp với trạng thái
tĩnh.Tôi cho trẻ tô chữ cái rỗng theo yêu cầu của cô hoặc trẻ được cắt ra, xé , dán
các chữ cái.
+ Tích hợp môn làm quen với toán:
Tích hợp môn toán với tiết chữ cái thường trong các trò chơi chữ cái trẻ đếm
số lượng kiểm tra kết quả đội nào lấy được nhiều món đồ có chữa chữ cái hơn.
* Rèn cho trẻ phát âm chuẩn
Muốn cho trẻ phát âm đúng trước tiên cô giáo phải là người phát âm chuẩn
xác .Vì.trẻ dân tộc đồng bào thiểu số khi đọc cách phát âm không giống nhau, trẻ
đọc Chữ L thành nợ, hoặc ngược lại, còn có trẻ đọc S , X không rõ. Do ảnh hưởng
của bố mẹ phát âm nặng hơn nữa không phải tiếng mẹ đẻ nên trẻ dân tộc đồng bào
thiểu số đã tự rèn phát âm cho mình theo sự hướng dẫn của cô giáo
tôi nghiên cứu tài liệu hướng dẫn cách phát âm và tự tập phát âm các chữ đó
vào các thời gian rãnh rỗi.
Khi cho trẻ làm quen với các chữ cái tôi thường giới thiệu chữ cái định cho
trẻ làm quen rồi phân tích kĩ cấu tạo của chữ cái đó và cách phát âm.
Ví dụ : Cách phát âm chữ cái đ- d
Khi đọc mẫu tôi cố gắn đọc to , rõ ràng âm thật chuẩn để trẻ nghe rõ cách
đọc, đồng thời tôi nêu rõ cách phát âm cho trẻ hiểu
- Chữ đ: Khi đọc tôi uốn lưỡi một cách nhẹ nhàng, đọc nhiều lần cho trẻ nhìn
và nghe
- Chữ d: Khi đọc nhẹ nhàng hơn và cũng đọc nhiều lần
Đối với những trẻ phát âm không chuẩn tôi cho trẻ luyện tập cá nhân nhiều
hơn các trẻ khác , thường xuyên quan tâm giúp đỡ trẻ phát âm đúng, chính xác.
* Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi kết hợp với phụ huynh
Ở lứa tuổi mẫu giáo trẻ” học bằng chơi , chơi bằng học” ghi nhớ của trẻ
không có chủ định chóng nhớ mau quên do đó việc làm quen chữ cái không dừng
lại trên tiết học mà phải thường xuyên mọi lúc mọi nơi hoạt động trong cuộc sống
hàng ngày để củng cố thêm kiến thức kỹ năng đã học.
Ví dụ : Khi trẻ hoạt động góc tôi hỏi trẻ con đang chơi ở góc nào? ở mỗi góc
tôi hỏi từng nhóm về các hoạt động của góc đó và kiểm tra trẻ về các chữ cái trên
mỗi góc “ Góc xây dựng” có các chữ cái nào hoặc “góc học tập” có các chữ cái
nào...
10
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

Hay khi hoạt động ngoài trời , dạo chơi cô giáo cũng có thể cung cấp về chữ
cái qua các trò chơi ngoài trời
Ngoài giờ học ở lớp, trong giờ đón trả trẻ tôi trao đổi với phụ huynh về tầm
quan trọng của môn làm quen chữ cái, nhắc nhở phụ huynh về nhà nên trò chuyện
với trẻ bằng tiểng việt, để trẻ có một trí nhớ về các chữ cái đang được cô dạy ở tại
trường, hướng phụ huynh vào việc cùng ôn lại chữ cái đã học ở lớp cho trẻ, động
viên phụ huynh cho trẻ đi học chuyên cần để trẻ tiếp thu kịp với các bạn trong lớp.
Cô giáo phối hợp với phụ huynh trong việc đóng góp tìm thêm nguyên liệu vật liệu
có sẵn ở địa phương để bổ sung vào đồ dùng học tập cho trẻ qua đó việc dạy và học
sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
* Kết thúc và rút kinh nghiệm qua quá trình nghiên cứu.
Trong tiết học bả thân tôi nhận xét kịp thời, gợi ý bổ sung nội dung để trẻ sửa
sai, và từ đó trẻ học tập tốt hơn ở các giờ học sau, bám sát các yêu cầu để phát huy
tính tích cực sáng tạo của trẻ, qua đó giáo dục trẻ tình cảm thẩm mĩ, tình cảm yêu
mến gắn bó với con người, cảnh vật. Hình thành nên những con người yêu cái đẹp
và biết tô vẽ cái đẹp, mô tả cái đẹp bằng ngôn ngữ của mình.
Tổ chức đánh giá kết quả trên trẻ còn những vướng mắc cần nghiên cứu rút
kinh nghiệm, nhằm giúp bản thân tôi có một tri thức để làm giàu vốn từ cho trẻ để
trẻ thích ứng với chương trình hiện nay.
3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp, biện pháp
Muốn thực hiện các biện pháp, giải pháp trước hết ản thân tôi phải năng
động sáng tạo, tâm huyết với nghề nghiệp, đầu tư chiều sâu vào công tác chuyên
môn, mở rộng các chuyên đề đã học. Ngoài ra cần linh hoạt, nhẹ nhàng, sáng tạo
trong cách nghĩ, cách làm và biết phối hợp chặt chẽ với nhà trường, đoàn thể trong
công tác nâng cao chất lượng dạy môn làm quen với chữ cái đối với trẻ dân tộc
đồng bào thiểu số
Những giải pháp, biện pháp luôn đảm bảo các yếu tố cần thiết, thiết thực
nhưng đảm báo tính vừa sức của trẻ, đặc biệt quan trọng phải chú ý đến phương
pháp đổi mới mà cô và cháu cùng thực hiện.
3.4 Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp
Mỗi giải pháp, biện pháp đều có tác dụng riêng nhưng đều có tác dụng hỗ trợ
cho nhau là cùng chung một nhiệm vụ cung cấp các kiến thức, giúp trẻ hứng thú
tham gia vào các hoạt động một cách tích cực sáng tạo, linh hoạt, trãi nghiệm trong
học tập. Đặc biệt ngôn ngữ của trẻ trở nên mạch lạc hơn trong học tập, vui chơi.
3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
* Kết quả khảo nghiệm
- 65- 70% trẻ nắm được 29 chữ cái của chương trình mầm non mới. Có các
kỹ năng nghe, đọc, kể chuyện diễn cảm, phát âm chính xác, tham gia các trò chơi
sáng tạo.
- Kiểm tra sau chuyên đề:
+ 50% số trẻ loại tốt
+ 40% đạt loại khá
11
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

- 60% trẻ tích cực hoạt động (đọc thuộc 29 chữ cái , nắm được mặt chữ ,Kể
chuyện, đọc thơ lưu loát diễn cảm, thể hiện tình cảm, nét mặt, điệu bộ...). trẻ hoạt
động mang màu sức văn học nghệ thuật rõ nét.
* Giá trị khoa học
Làm quen chữ cái là đề tài giúp giáo viên mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy
và cung cấp kiến thức cho trẻ mang tính giáo dục cao và được sử dụng rộng rãi
trong nhà trường. Làm quen chữ cái đem đến cho trẻ khă năng tư duy, năng động,
tích cực hoạt động. Từ đó giáo viên biết lựa chọn những cách thức có những yếu tố
ngôn ngữ, tính biểu cảm đồng cảm để trẻ tiếp thu một cách dễ dàng . Các kỹ năng
đọc đọc diễn cảm, kể chuyện luôn được hoàn thiện trong suốt những năm ở trường
mầm non.
4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề
nghiên cứu.
a. Đối với giáo viên
- Giáo viên đã nắm được phương pháp môn làm quen với chữ cái theo
chuyên đề đã được học. Nắm được nội dung của từng hoạt động trong mỗi tiết dạy
theo từng thể loại và yêu cầu trọng tâm của tiết dạy. Phát huy khả năng tích cực
sáng tạo của trẻ. Biết sắp xếp môi trường học tập phù hợp với từng chủ đề để giúp
trẻ dễ học, dễ nhớ, dễ nhận biết về từng đề tài ở mọi lúc mọi nơi. Đối vơi trẻ dân
tộc đồng bào thiểu số cái quan trọng nhất cô giáo phải thực hiện các biện phát hổ
trợ cho trẻ khi trẻ gặp khó khăn trong lúc trẻ phát âm...
- Giáo viên tự chủ động, tìm tòi, học hỏi để làm giàu vốn kiến thức về chữ
cái như đọc thơ, kể chuyện sáng tạo, phát âm các chữ cái chuẩn, tự sáng tác một số
bài thơ ngắn gọn mang tính giáo dục theo từng chủ đề. Sưu tầm một số bài thơ, các
trò chơi và biết tự tạo ra những trò chơi mang tính giáo dục cao.
b. Đối với trẻ
- Trẻ biết đọc, kễ diễn cảm, rõ lời, tự tin thể hiện lại một cách hồn nhiên, nhí
nhảnh theo từng thể loại đề tài. Trẻ đọc tương đối các âm từ tiếng việt một cách
thành thạo để sau này khi các cháu lên trường tiểu học không bỡ ngỡ
- Thể hiện được nhiều bài hát trong chương trình và ngoài chương trình có
nội dung phong phú.
- Trẻ ở hiểu được nội dung một số bài thơ, câu chuyện, biết tự, nắm vững 29
chữ cái trước khi vào lớp 1. Biết minh họa các nhân vật trong nội dung câu chuyện.
Trẻ tự tin khi kể chuyện độc lập và kết hợp cùng bạn bè, cùng cô và chơi được
những trò chơi mang tính sáng tạo.
*Kết quả thu được qua khảo nghiệm như sau:
Nội dung

Trước khi thực hiện
các biện pháp

Sau khi thực hiện các
biện pháp

Trẻ nhận biết cách phát âm
29 chữ cái rõ ràng

40%

70%

12
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

Nhận biết đúng mặt 29 chữ
cái

35%

70%

Tô viết trùng khít lên chấm
mờ, hoàn thành vở tập tô
sạch sẽ

40%

80%

III. Phần kết luận, kiến nghị
1. Kết luận
Nâng cao chất lượng làm quen chữ cái cho trẻ mầm non, bản thân tôi nhận
thấy đây là một bài học giúp tôi có một kiến thức vững vàng làm hành trang cho
mình để bước vào công cuộc xây dựng và đổi mới giáo dục hiện nay trong đó có
Giáo dục mầm non. Vì vậy tôi đã không ngừng phát huy những thành tích đã đạt
được, trên cơ sở đó tiếp tục tìm tòi, sáng tạo trong cách nghĩ cách làm để nâng cao
hiệu quả giảng dạy ngày càng cao.
Sáng tạo trong công tác giảng dạy, đặc biệt là nâng cao chất lượng chuyên
môn cho bản thân. Tuyên truyền sâu rộng đến các bậc cha mẹ học sinh và cộng
đồng thấy được tầm quan trọng của môn làm quen chữ cái trong chương trình
chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
Vận dụng một số trò chơi gây hứng thú cho trẻ 5 -6 tuổi làm quen với chữ cái
có tác dụng rất lớn đối với trẻ. Trẻ nhận biết và phát âm chính xác 29 chữ cái tiếng
Việt theo kiểu mẫu in thường và viết thường. Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ
định cho trẻ. Ngoài ra, giáo viên có ý thức nghiên cứu, tìm tòi học hỏi để nâng cao
chất lượng giảng dạy bộ môn và vận dụng linh hoạt các phương pháp để truyền thụ
kiến thức đến trẻ một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục mầm
non mới đối với môn làm quen chữ cái, đây là một yêu cầu hết sức thiết thực trong
giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay. Mỗi giáo viên đều thấy rõ vai trò trách nhiệm
của mình trong việc tổ chức các hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ và giúp trẻ
tham gia một cách tích cực, chủ động, sáng tạo. Trẻ được tích cực tham gia hoạt
động trong học tập, vui chơi thông qua hoạt động làm quen chữ cái sẽ giúp trẻ
mạnh dạn hơn, thông minh hơn khi tiếp cận với các môn học khác. Đó cũng là tiền
đề giúp trẻ vào học lớp 1 ở trường Tiểu học một cách tốt nhất.
Tôi sẽ tiếp tục cố gắn trau dồi chuyên môn để tiếp tục đưa ra các biện pháp
giúp trẻ làm quen chữ cái đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tế địa phương ,
của lớp mình để phát huy tính tích cực độc lập của trẻ.
III.2. Kiến nghị
* Đối với Ban Giám hiệu: Ban Giám hiệu cần có sự chỉ đạo cụ thể, làm tốt
công tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên và có kế hoạch bồi
dưỡng cho giáo viên còn những mặt hạn chế, luôn tổ chức các buổi hội thảo về
13
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

chuyên đề làm quen với chữ viết để giáo viên được trao đổi những vướng mắc
trong chuyên môn.
* Đối với giáo viên: Trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ
đồng bào dân tộc thiểu số giáo viên phải linh hoạt, có óc sáng tạo. Thường xuyên
thay đổi các hình thức và sử dụng các thủ thuật lên lớp, giúp trẻ hứng thú và hoạt
động một cách tích cực. Biết tâm lý của từng trẻ, động viên trẻ luôn đọc các chữ cái
đúng theo sự hướng dẫn của cô..
- Thường xuyên bổ sung và thay đổi đồ dùng dạy học một cách sáng tạo.
- Biết vận dụng biện pháp lồng ghép tích cực các môn học một cách khoa
học, nhẹ nhàng, thoải mái để khai thác tối đa hoạt động nhận thức cho trẻ.
- Bản thân tôi không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ và trình độ nhận thức. - Biết kết hợp hoạt động trong tiết học và
ngoài tiết học một cách phù hợp và khoa học nhằm phát huy tối đa tính tích cực
hoạt động của trẻ, cung cấp kiến thức cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi. - Giáo viên nên có
sổ nhật ký để cập nhật thông tin trong từng ngày để bổ sung, điều chỉnh cho trẻ một
cách kịp thời. Trên đây là một số kinh nghiệm dạy bộ môn Làm quen chữ cái đối
với trẻ dân tộc thiểu sô mà tôi đã rút ra được trong quá trình giảng dạy nhằm giúp
trẻ phát triển về mọi mặt đạo đức, nhân cách, phẩm chất, thẩm mỹ, trí tuệ và ngôn
ngữ. Với khuôn khổ một bài viết nhỏ, vấn đề chỉ dừng lại ở một phạm vi hạn chế,
chưa thể bao quát hết được tất cả. Đồng thời trong quá trình viết vẫn còn những
thiếu sót nhất định, tôi rất mong được sự góp ý xây dựng của các bạn đồng nghiệp,
các cấp lãnh đạo giúp tôi ngày càng có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay trong
giảng dạy bộ môn yêu thích.
Băng Ađrênh, ngày 28 tháng 2 năm 2016
Người viết

Trương Thị Ninh
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
......………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
CHỦ TỊCH

14
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

MỤC LỤC
TT
I
1
2
3
4
5
II
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
III
III.
1
III.
2

NỘI DUNG
Phần mở đầu
Lý do chọn đề tài
Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài
Đối tượng nghiên cứu
Gíơi hạn phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Phần nội dung
Cơ sở lí luận
Thực trạng
Thuận lợi-khó khăn
Thành công-hạn chế
Mặt mạnh-mặt yếu
Các nguyên nhân và các yếu tố tác động
Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài
đã đặt ra
Giải pháp , biện pháp
Mục tiêu của giải pháp,biện pháp
Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp,biện pháp
Điều kiện để thực hiện các giải pháp , biện pháp
Mối quan hệ giữ các giải pháp, biện pháp
Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề
nghiên cứu
Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học
của vấn đề nghiên cứu
Phần kết luận, kiến nghị
Kết luận
Kiến nghị

Số trang
Trang 1
Trang 1
Trang 2
Trang 2
Trang 3
Trang 3
Trang 3
Trang 3
Trang 2
Trang 4
Trang 5
Trang 5
Trang 6
Trang 6
Trang 7
Trang 7
Trang 7
Trang
7.8.9.10.11
Trang 11
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 13
Trang 14

15
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp Nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi đối với học sinh
dân tộc thiểu số

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU
1. Giáo dục mầm non (Đại học sư phạm thành phố hồ Chí Minh)
2. Chương trình Giáo dục mầm non ba lứa tuổi ( Nhà xuất bản Giáo dục)
3. Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ II (2007-2008) của Vụ Giáo dục
mầm non.
4. Tuyển tập bài thơ, chuyện kể mầm non (Vụ Giáo dục mầm non)
5. Tâm lý Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT - trường Đại học sư phạm Thành
phố Hồ Chí Minh)
6. Tham khảo trên mạng internet
+ Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5 - 6 tuổi .
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em : www mam non.com .
7. Tâm lý học trẻ em ( Nguyễn Thị Hòa – Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà
Nội)

16
Trương Thị Ninh – Trường Mầm non Hoa Hồng



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×