Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm non mỹ hưng

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm

TRƯỜNG MẦM NON
MỸ HƯMG

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NĂM HỌC 2012 – 2013

- Họ và tên

: Ngô Thị Nga

- Ngày, tháng, năm sinh: 06-06-1985
- Năm vào ngành

: 2007

- Chức vụ


: Giáo viên

- Đơn vị công tác

: Trường mầm non Mỹ Hưng .

- Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm Mầm non.
- Hệ đào tạo

: Từ xa.

Năm học: 2012 - 2013
Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động Làm Quen
Chữ Cái trong trường Mầm Non Mỹ Hưng.
PHẦN MỞ ĐẦU.
Bác Hồ kính yêu của chúng ta khi còn sống Bác rất quan tâm đến
công việc chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ của đất nước ,đặc biệt là các cháu
thiếu niên nhi đồng. Bác luôn quan tâm từ bữa ăn giấc ngủ và sự tiến bộ
của các cháu.
Bác Hồ nói :

“Vì lợi ích mười năm trồng cây,
Vì lợi ích trăm năm trồng người”

Thực hiện lời dạy của Bác,đã và đang thực hện tốt sự nghiệp “Trồng
người”đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động giáo
dục trẻ ,đặc biệt là hoạt động Làm Quen Chữ Cái nhằn hình thành ở trẻ
nhân cách con người Việt Nam XHCN của thế kỉ 21.Muốn đưa đất nước đi
lên chủ nghĩa xã hội thì cần phải coi trọng giáo dục và đặc biệt là giáo dục
Mầm Non.Vì theo như nhà Bác Học vĩ đại Asmacasencô “Những cơ sở căn
bản của việc giáo dục con người đã được hình thành trước 5 tuổi ,những gì
dạy trong thời kỳ này chiếm 90% tiến trình giáo dục của cuộc đời.Về sau
giáo dục vẫn tiếp tục nhưng đó là lúc hái hoa,nếm quả còn những nụ hoa
thì đã được vun trồng ngay trong 5 năm đầu tiên”.
Trẻ ở lứa tuổi Mầm Non nói chung và đặc biệt là trẻ 5-6 tuổi nói
riêng, tư duy của trẻ đang được hình thành và phát triển mạnh mẽ ở tầng số
cao nhất của cuộc đời con người.Trong thời kỳ này tâm lý của trẻ diễn ra
rất phức tạp,nó thường xuyên thay đổi ,lúc hứng thú say sưa,lúc lại không
hứng thú,trẻ lại không biết đọc, biết viết nên mọi tri thức nhận được chủ
yếu thông qua sự chỉ bảo giúp đỡ của cô giáo nên tri thức đó không được
bền vững.
Vậy muốn cho trẻ tiếp cận tri thức cần phải có kiến thức,để tiếp nhận
được kiến thức thì phải học,kiến thức đi vào trong con người khởi đầu từ
đôi mắt,qua suy nghĩ và đọng lại trong trí nhớ, để được như vậy con người
phải biết chữ.Nhưng biết như thế nào và biết từ lúc nào? Đây là điều mà
Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
những người có trách nhiệm về giáo dục nói chung và cô giáo Mầm Non
nói riêng đang phải tìm ra những biện pháp để trẻ 5-6 tuổi làm quen với
đọc - viết một cách hợp lý và có hiệu quả cao.Thông qua hoạt động Làm
Quen Với Chữ Cái ở trường Mầm Non trẻ được phát triển toàn diện về các
mặt :Đức ,Trí ,Thể ,Mỹ,lao động và rèn luyện năng lực tiếp thu các hoạt
động giáo dục khác ở trường Mầm Non và các môm học ở trường tiểu học
sau này, nhất là môm tập đọc và viết .Chính vì lẽ đó mà tôi đã đi sâu
nghiên cứu và trực tiếp áp dụng “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt
hoạt động Làm Quen Chữ Cái trong trường Mầm Non Mỹ Hưng”

Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang


ti sỏng kin kinh nghim
PHN NI DUNG
I.C S Lí LUN.
Việc hớng dẫn cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi Làm quen chữ cái là cơ
hội tốt để sớm hình thành ở trẻ những năng lực hoạt động ngôn ngữ thái độ,
phát triển trí tuệ và kỹ năng hc ting vit. Qua đó giáo dục tình cảm và
phát triển t duy mở rộng vốn hiểu biết của trẻ góp phần vào việc phát triển
nhân cách toàn diện. Chuẩn bị cho trẻ một hành trang Tiếng việt vững
chắc để trẻ bớc vào lớp 1.
Trẻ mẫu giáo khi bớc vào trờng phổ thông là một bớc ngoặt lớn trong
cuc i ca tr , õy tr bt u phi lm quen vi vic hc tp v nhng
quy tc nghiờm ngt, ở mẫu giáo trẻ đang quen với vui chơi là hoạt động
chủ đạo, nhng khi trẻ vào tiểu học thì học tập lại là vai trò chủ đạo nên việc
cho trẻ làm quen với chữ cái ở trẻ mẫu giáo không phải là đa chơng trình
tiếng việt của lớp 1 vào dạy mà ở đây trẻ mẫu giáo 5 tuổi đợc sử dụng các
yếu tố vui chơi và các nhiệm vụ học tập sáng tạo thông qua các hoạt động
học tập. giỳp tr 5-6 tui nhanh chúng phỏt õm c ch cỏi Ting vit
cn phi cú s ch bo dỡu dt ca b,b ml s chm súc giỏo dc ca
giỏo viờn Mm Non.Mun tr say sa hng thỳ vi hot ng ũi hi
ngi giỏo viờn Mm Non phi n lc ,linh hot ,sỏng to trong vic tỡm tũi
nhng phng phỏp hỡnh thc t chc giỏo dc tr.

Nhận thức đợc

tầm quan trọng đó nhiều năm qua và đặc biệt là trong những năm đầu triển
khai chuyên đề Làm quen vi ch cỏi. Bản thân tôi đã cố gắng thực hiện
tốt chuyên đề học hỏi kinh nghiệm ở các đồng nghiệp, nghiên cứu các biện
pháp hữu hiệu nhất nhằm truyền thụ đến trẻ sao cho trẻ lĩnh hội một cách
nhẹ nhàng thoải mái nht.
*i tng nghiờn cu:Tr Mu giỏo 5-6 tui.
*i tng kho sỏt thc nghim : Tr Mu giỏo 5-6 tui,Lp A1 khu
Mu Giỏo Thiờn ụng Trng Mm Non M Hng.
*Phng phỏp nghiờn cu:Quan sỏt-Trũ chuyn-Theo dừi-Kim tra trc
tip.
Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
*Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu: Đề tài “ Một số biện pháp giúp trẻ
5-6 tuổi học tốt hoạt động Làm Quen Chữ Cái trong trường Mầm Non Mỹ
Hưng”.được thực hiện trong năm học 2012-2013.Bắt đầu từ tháng 8/2012
đến hết tháng 5/2013.
II.CƠ SỞ THỰC TIỄN.
Chính vì vậy, là một giáo viên có tinh thần trách nhiệm, đầy lòng
nhiệt tình, yêu nghề mếm trẻ bản thân tôi luôn xác định được mục đích , ý
nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động làm quen với chữ cái đối với sự phát
triển của trẻ và tìm ra biện pháp hữu ích nhất.
*Thuận lợi:
-Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên về
chuyên môn,cơ sở vật chất ,đồ dùng trang thiết bị dạy học,động viên sự
sáng tạo của giáo viên ,khích lệ chị em ứng dụng công nghệ thông tin vào
các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
- Năm học 2012-2013 tôi được nhà trường phân công phụ trách lớp 5
tuổi A1 khu Thiên Đông và tổng số trẻ là 29 cháu ,phần lớn trẻ đã được
học qua lớp Mẫu Giáo nhỡ .
-Phòng học tương đối rộng ,thoáng mát và đầy đủ điều kiện để hoạt
động .Trường luôn coi trọng đến việc tạo môi trường chữ viết phong phú,
hấp dẫn để lôi cuốn trẻ.
- 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp ,tỉ lệ chuyên cần cao, có nề nếp học
tập tốt.
-Đa số phụ huynh trong lớp quan tâm và ủng hộ về mọi mặt cho giáo
viên và trẻ.

*Khó khăn:
Đối với trẻ nhận thức chưa đồng đều,nhiều cháu phát âm chưa
chuẩn, mau nhớ mặt chữ, nhưng lại rất nhanh quên .Đa số trẻ chưa biết cần
bút đúng cách, tư thế ngồi chưa đúng.
Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Một số trẻ lớp tôi chưa học qua lớp 3-4 tuổi mới lần đầu đến trường
do vậy nhận thức còn rất kém và số trẻ nam nhiều hơn so với trẻ nữ ,nên trẻ
rất hiếu động.
Điều kiện kinh tế của địa phương còn nghèo nàn, sự quan tâm của
gia đình dành cho các cháu là không đồng đều, 100% phụ huynh ở nông
thôn nên nhận thức còn hạn chế.Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc
học tập của con em mình.
Vào đầu năm học khi cho trẻ làm quen với chữ cái, tôi đã khảo sát
trên 29 trẻ về hoạt động làm quen với với chữ cái và kết quả được biểu hiện
như sau:
Đạt
TT

Nội dung thử nghiệm.

1

Nhận biết đúng mặt các chữ cái.

2

Trẻ phát âm các chữ cái rõ rang
chính xác.

3

Tô trùng khít lên nét chấm
mờ,hoàn thành vở tập tô sạch sẽ.

Không đạt

Tổng số
Tỉ lệ %
trẻ

Tổng số
trẻ

Tỉ lệ %

4

13

25

87

3

10

26

90

2

6

27

94

III.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
Từ thực trạng của lớp,tôi đã rất băn khoăn suy nghĩ và mạnh dạn đề
ra một số biện pháp giúp trẻ lớp tôi học tốt hoạt động Làm Quen Chữ Cái,
cụ thể như sau :
1.Biện pháp 1: Tạo høng thó cho trÎ trªn ho¹t ®éng lµm quen
ch÷ c¸i:
Hoạt động làm quen với chữ cái là hoạt động tương đối khô khan
so với các hoạt động khác,vì thế để giúp trẻ tham gia vào hoạt động một
cách tích cực và khắc sâu những kiến thức thì trước hết trẻ phải có sự hứng
thú say sưa khi hoạt động.Để trẻ hứng thú với hoạt động Làm Quen Chữ

Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang


ti sỏng kin kinh nghim
Cỏi tooi ó suy ngh v tỡm tũi ra cỏc hỡnh thc t chc khỏc nhau t
c kt qu cao trong hot ng.
*Gõy hng thỳ cho tr qua nhng bi hỏt ,bi th cõu .
Trc khi vo hot ng mi tụi mi cho tr hỏt,c th hoc cõu
v ch ,cú nhiu ch cỏi lm quen trong bi.
Vớ d:Khi cho tr lm quen ch cỏibtụi cho tr hỏt bi hỏt Bỳp bờ
bng bonghỏt ng thi a em bỳp bờ ra lc l trc tr,sau ú gi hi
tr trong bi hỏt cú nhng ch cỏi gỡ c nc li t u n ht bi
hỏt..,ri a ch cỏib ra cho tr hc phỏt õm.
Hay khi cho tr lm quen ch cỏii,t,ctụi a cõu tr th oỏn
ch cỏi s hc,cõu ch i : Mt nột s thng nghiờng cho
Trờn thờm du chm cho ta ch gỡ ?
Gii c cõu tr ó cú th bit c ch cỏi v ghi nh sõu hn.
*Gõy hng thỳ cho tr qua dựng trc quan.
t chc mt hot ng giỏo dc tr Mu giỏo núi chung v t chc
hot ng lm quen ch cỏi núi riờng mang li kt qu cao thỡ khụng th thỡ
khụng th thiu c nhng dựng chi.Vỡ tr Mu giỏo t duy cũn
mang tớnh trc quan hnh ng ,mun trertieeps nhn c kin thc thỡ
buc phi cú dựng trc quan sinh ng .Chớnh vỡ th khi t chc bt kỡ
mt hot ng giỏo dc no tụi cng luụn chỳ trng vo vic chun b
dựng dy hc c bit l hot ng Lm Quen Ch Cỏi.
Vớ d :Khi cho tr lm quen ch cỏi G.Y.(ch Phng tin giao
thụng)
Tụi chun b mt bc tranh v v nh ga vi nhiu ngi tp np
qua li,cú tu ha ú,trờn bu tri cú nhiu mỏy bay ang bay,tôi đa
bức tranh vẽ về nhà ga hỏi bức tranh này vẽ về cái gì? (Nhà ga) trong nhà
ga có những dòng ngời qua lại dòng ngời qua lại có ngời soát vé và đặc biệt
là có những đoàn tàu dừng lại đón khách, trả khách .. qua bức tranh trẻ hiểu
rõ hơn và tăng thêm tính tò mò hấp dẫn. Sau đó cô giới thiệu dới bức tranh
Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang


ti sỏng kin kinh nghim
có từ Nhà ga bạn nào hãy lên chỉ những chữ cái đã đợc học và cô cho trẻ
làm quen chữ G
Tiếp đến chữ Y tụi hi tr trong bc tranh v nh ga,cú tu ha,cũn gỡ
na? Trả lời (máy bay...) cô và trẻ cùng đàm thoại về máy bay dùng để làm gì?
Bay ở đâu? Cô đa máy bay nhựa ra cho trẻ quan sát đàm thoại và ai có thể lên rút
cho cô hai chữ cái giống nhau trong từ máy bay và trẻ lên rút chữ Y.
Mun tr hng thỳ hn tụi cũn ng viờn tr tớch cc tham gia lm
dựng cựng cụ chun b cho hot ng . chuẩn bị cho trò chơi ở tiết 2 lúc
ngoài trời tôi cùng trẻ trò chuyện về trò chơi các phơng tiện giao thông vào
bến tôi huy động trẻ su tầm bìa cát tông tranh ảnh, hoạ báo về các phơng
tiện nh: Máy bay, đoàn tàu, ôtô, thuyền buồm .. hớng dẫn trẻ cắt sát mép
các hình ảnh đó. Khi vào trò chơi cô giới thiệu các bến và phơng tiện
giao thông nào thì phải vào bến đợc làm quen tìm tòi cắt dán sẽ tạo cho
sự khéo léo ở đôi tay và thuận lợi trong khi viết chữ, dán các chữ cái lên
các phơng tiện giao thông, trẻ hứng thú hơn với chính đồ dùng mình làm
ra.
Ví dụ: Với chủ v mùa xuân với hot ng làm quen chữ cái L,
M, N, tôi cho trẻ su tầm hoa khô, lá khô, các loại hột, hạt những vật liệu đó
điều phải chứa các chữ cái L , M , N nh lá na, hạt mơ... tụi và trẻ cùng gn
lờn t bỡa v lm thnh mt bc tranh v hoa lỏ,khụsau ú tụi vit ch
tng ng, với cách làm đồ dùng đồ chơi nh vậy tôi thấy có những hiệu quả
đáng kể. Trớc hết là cú th tip kin c chi phớ u t v quan trng hn
l hứng thú khi tham gia làm đồ dùng cho tiết học, trẻ hng thỳ hơn vì
mình có phần trong đó.
Kết quả từ việc cô và trẻ cùng chuẩn bị làm đồ dùng học tập tôi thấy
trẻ hứng thú hơn vào tiết học, bản thân tụi khi lờn lp tự tin hơn, gần gũi với
trẻ hơn.
*Gõy hng thỳ cho tr qua cõu vn chuyn tip gia cỏc hot ng
vi nhau.

Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Thời gian tổ chức một hoạt động có chủ đích cho trẻ Mẫu giáo 5-6
tuổi là khá dài từ 35-40 phút/1 hoạt động.Vì vậy nấu không chú ý đến hình
thức tổ chức thì trẻ sẽ cảm thấy rất mỏi mệt và chán nản, nên sau một hoạt
động tôi lại chuẩn bị nhiều câu văn chuyển tiếp nhẹ nhàng giúp trẻ có thời
gian thư giãn và đón nhận kiến thức tiếp theo dễ dàng hơn.
Cứ như vậy hoạt động tiết học trôi qua nhẹ nhàng và trẻ hứng thú sôi
nổi từ đầu đến khi kết thúc tiết học.
*Gây hứng thú cho trẻ qua giọng nói,nét mặt cử chỉ điệu bộ của cô
giáo.
Đây là một vấn đề cũng rất quan trọng góp phần tạo nên thành
công cho hoạt động ,nhất là hoạt động Làm Quen Chữ Cái trẻ thường cảm
thấy nặng nề không hứng thú đặc biệt là những trẻ tiếp thu bài chậm .Tôi
luôn nhẹ nhàng hướng dẫn động viên trẻ nhiều hơn,luôn vui vẻ khi trẻ trả
lời chưa đúng .Khi hướng dẫn trẻ Làm quen chữ cái mới tôi luôn tìm ách
giải thích rõ rang,ngắn gọn,dễ hiểu,tôi phải luyện để phát âm thật chuẩn khi
làm mẫu cho trẻ đặc biệt với những chữ cái khó:r.s,l….
Trong hoạt động Làm Quen Chữ Cái nhiều trẻ rất sợ khi học tô chữ
cái trên nét chấm mờ.Vì nhiều trẻ chưa từng được cần bút nên việc dạy trẻ
là rất khó khăn,nếu giáo viên không nhẹ nhàng ân cần giúp trẻ thì trẻ sẽ
hoảng sợ và không thể tô được .Đối với trẻ khá tôi hướng dẫn làm mẫu 1-2
lần là trẻ có thể tự làm được còn những trẻ yếu tôi đến bên cạnh gợi mở
hướng dẫn lại trẻ từ cách cầm bút ,giữ vở,tư thế ngồi và đặt bút từ đâu…
nhiều lần ân cần hướng dẫn trẻ như vậy,nên đa só trẻ lớp tôi tô rất khít chữ
và trẻ rất hứng thú trong khi làm quen với tập tô chữ cái.
2.Biện pháp 2:Tạo môi trường làm quen với chữ cái.
Để thực hiện tốt chương trình giáo dục trẻ Mẫu Giáo Làm Quen Chữ
Cái thì việc xây dựng và tạo môi trường giáo dục là rất quan trọng,có ý
nghĩa lớn góp phần cho sự thành công của hoạt động.Môi trường góp phần

Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang


ti sỏng kin kinh nghim
khi gi tr tớnh tũ mũ ,nhu cu nhõn thc ,tỡm hiu v khỏm phỏ thỳc
y tr tớch cc hot ng.
Nh chỳng ta ó bit c thự ca tr Mm Non Hc m chi,chi
m hc hn th na t duy ca tr cũn mang tớnh trc quan hnh
ng,mun tip cn c i tng tr phi c nghe thy nhỡn thy v
s thy,do ú vic to mụi trng cú ni dung giỏo dc l vụ cựng cn thit
c bit l i vi hot ng Lm Quen Ch Cỏi.Vỡ vy ngay t u nm
hc tụi ó lờn k hoch sp xp cỏc gúc ,xỏc nh gúc chi chớnh i vi tr
5 tui .Gúc hot ng Lm Quen vi Ch Cỏi l mt trong nhng gúc
chớnh rt quan trng i vi chng trỡnh giỏo dc tr Mu giỏo 5-6 tui
. lm ni bt c gúc Lm Quen Ch Cỏi tụi ó la chn mng tng
chớnh rng rói trang trớ phự hp vi tng ch im,sp xp khoa hc d
nhỡn,d thay i khi sang ch im mi.Hàng ngày vào những lúc vui chơi
hay giờ rnh rỗi tôi và trẻ thờng cắt dán chữ cái, các loại quả hay con vật để
trang trí gúc theo chủ điểm,ngoi ra tụi cũn su tm cỏc bi th cõu
chuyn,cõu ,ca dao tc ng,cỏc b ch cỏi,tranh lụ tụ ch cỏi ,bn c ch
cỏi,tranh kốm theo mi ch tng ng vi ch cỏi l t tng ng v
hỡnh nh minh ha nh :Ch O hỡnh nh Qa búng ,Con bũ; Ch ễ hỡnh
annhr cỏi ụ,cụ giỏo t ú giỳp tr nhn dng c 1 cỏch chớnh xỏc
ch cỏi,v phỏt õm ỳng .Sau õy l hỡnh nh tr ang hot ng ti gúc

Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang 10


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
Làm Quen Chữ Cái trong giờ hoạt động góc..(hình ảnh góc)

Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang 11


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang 12


ti sỏng kin kinh nghim
Không những ở góc Bé cùng làm quen chữ cái mà xung quanh lớp
tôi đều viết tiếng và từ tơng ứng, nh hộp đựng hoa lá, rổ đựng hình, viết tên
các đồ dùng vào nhãn cho tr lm quen ch cỏớ cú trong cỏc gúc chi khỏc.
Hoặc có những bức vẽ của trẻ đợc viết tên trẻ vào phía trái, làm nh thế trẻ đợc sử dụng ngay trên hoạt động làm quen chữ cái, trẻ học đến nhóm chữ cái
gì tôi cho trẻ tìm xung quanh lớp nhóm chữ cái đó, phía dới tôi đặt giá để
đựng đồ dùng phục vụ hot ng lm quen chữ cái đồ dùng của cô và trẻ
nh bút chì màu, vở tập tô ... ngoài ra còn có đồ dùng phục vụ cho buổi chơi
nh mũ đội có gắn chữ, hoa lá, hột hạt, chữ cái rời, các chấm tròn để trẻ ghép
chữ, lô tô .. Sau mi hot ng giỏo dc tr li c chi gúc giỳp tr ghi
nh kin thc sõu sc hn.Trong gúc chi tr c t mỡnh khỏm phỏ tri
thc c cựng bn bố giao lu hc hi ln nhau.Trong gúc chi cú 29
ch nờn tr va c ụn ch cỏi ó hc va c khỏm phỏ ch cỏi mi
nờn kt qu hot ng giỏo dc Lm Quen Ch Cỏi rt hiu qu,tr nhn
bit v phỏt õm ch cỏi chớnh xỏc v nhanh hn.Vỡ vy nh trng ó chn
lp tụi lm im v vic to mụi trng ch cỏi v t chc cho giỏo viờn 56 tui trong ton trng n thm quan hc tp cỏch t chc ,xõy dng to
mụi trng Lm Quen Ch Cỏi cho tr.
3.Bin phỏp 3: Lồng ghép tích hợp các hot ng giỏo dc khác:
c im ca tr Mu giỏo l r nh mau quờn, giỳp tr ghi nh
kin thc sõu sc bn vng hn.Tụi ngh cn phi lng ghộp tớch hp cỏc
hot ng giỏo dc khỏc vo.Tụi ó nghiờn cu v la chn mt s hot
ng phự hp a vo dy tr Lm Quen Ch Cỏi.
* Tớch hp hot ng vn hc:
Khi t chc hot ng làm quen học làm quen chữ cái tôi thờng tích
hợp hot ng văn học vì nó phù hợp với hot ng lm quen chữ cái. Đây
là một mà bộ môn mà Bộ giáo dục chọn làm chuyên đề mũi nhọn cùng lúc
với chữ cái. Khi tích hợp một câu chuyện hay một bài thơ có các nhân vật,
sự vật, con vật có tên gọi trong đó có chứa chữ cái cho trẻ làm quen.
Ví dụ: Câu chuyện Sự tích hồ gơm cô kể cho trẻ nghe câu chuyện
sau đó đa tranh Rùa vàng ra cho trẻ lên rút chữ cái đã đợc học. Hôm nay
cô sẽ dạy các con chữ cái V và R.

Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang 13


ti sỏng kin kinh nghim
Thơ ca hò vè dễ nhớ, dễ đọc rất gây sự hứng thú cho trẻ nh bài Rềnh
rềnh ràng ràng vè con cua v một số bài thơ tụi tự sáng tác.
*Tớch hp hot ng õm nhc:
m nhc l mt hot ng vui nhn ,gn gi vi tr nú s b tr ,lm
gim bt s khụ khan ca hot ng Lm Quen Ch Cỏi.Tr Mu giỏo nghi
nh bi hỏt rt nhanh v lõu,nh vy tr cng nh ch cỏi nhanh v lõu
hn.Nờn khi t chc hot ng Lm Quen Ch Cỏi tụi thng la chn
nhng bi hỏt phự hp vi tng ch cỏi a vo.
Vớ d:Khi lm quen ch cỏi o,ụ,,tụi cho tr hỏt v vn ng
bi:Ch o trũn
Chữ O là chữ O tròn nh vầng trăng đêm rằm chiếu sáng chữ Ô là Ô
cô dạy chúng em biết đợc bài khác.
Vớ d:Khi cho tr lm quen ch cỏi b,d,,tụi cho tr hỏt bi:Bỳp bờ
bng bụng.
Nh ú qua nhng ln tr hỏt tr li nh v phỏt õm li ch cỏi cú
trong bi hỏt ,do ú tr ghi nh ch cỏi rt nhanh v lõu quờn hn.
*Tớch hp hot ng khỏm phỏ khoa hc:
Th gii t nhiờn muụn mu muụn v s thỳc y trớ tng tng
ca tr bay xa.Vỡ vy trong hot ng Lm Quen Ch Cỏi nu a hỡnh nh
ca th gii t nhiờn vo thỡ kt qu hot ng s cao hn.
Vớ d:Khi cho tr lm quen ch cỏi H,K, tụi cho tr xem tranh nh v
Hoa loa kốnv gn t Hoa loa kốnbờn di.Tr mm non rt thớch nhỡn
nhng bụng hoa p, m khi tr ó thớch thỳ tr s tip thu kin thc tt
hn.Vỡ vy tụi kt hp vic xem tranh cho tr c t bờn di v yờu cu
tr chn cho tụi ch cỏi u tiờn v ch cỏi th 7 trong t ,sau ú tụi gii
thiu cho tr tng ch cỏi mt.
Hay cho tr lm quen ch cỏi b,d,, tụi cho tr quan sỏt trannh v
con bũ,con dờ,con lc v cng tng t cho tr c t bờn di ri
lm quen ch cỏi.
Bờn cnh ú tụi cũn cho tr chi trũ chi:Tỡm lỏ cho cõy.cõy v lỏ
cú gn ch cỏi v yờu cu tr tỡm ch cỏi tng ng,phỏt õm to ch cỏi
Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang 14


ti sỏng kin kinh nghim
úNh ú m tr hng thỳ hn khi tham gia vo ot ng Lm Quen
Ch Cỏi.
*Tớch hp hot ng to hỡnh.
Sau khi trẻ đã hoạt động nhiều thì hot ng tạo hình rất phù hợp với
trạng thái tĩnh. Tôi cho trẻ tụ màu khoảng trống có chứa các chữ cái va
c lm quen hoặc trẻ đợc cắt ra dán, xé dán các chữ cái hoc cho tr nn
ch , luyn ụi bn tay cho do dai v phỏt trin cỏc c tay ngún tay õy
l iu rt cm thit.
Vớ d :cho tr lm quen vi ch cỏi B,D, tụi ct nhng nột ch cũn
thiu yờu cu tr tỡm v dỏn tip cho hon thin ch cỏi ó hc hoc cho
nn ch cỏi va hc
Sn phm ca tr c lu li trong gúc to hỡnh v c chi trong
nhng bui chi khỏc nờn tr rt ho hng,tip thu kin thc tt hn.

4.Bin phỏp 4:Thụng qua hot ng mi lỳc mi ni.
khc sõu nhng ch cỏi ó hc,tụi t chc cho tr nn t sột
nhng ch cỏi qua nhng nột c bn,vit bng phn trờn sõn xi mng ca
trng hoc dựng dõy mm chỏu gp cỏc ng nột ca ch cỏi ú,to
ch cỏi bng bn tay.
T chc cho tr chi cỏc trũ chi dõn gian cú c ng dao nh trũ
chi: Rng rn lờn mõy trong lỳc c cỏc t Rng,rn,lỳc lccỏc
chỏu phi cong li vỡ cú ch: l v r qua ú tr phỏt õm chun hn.
Bờn cnh ú to mụi trng ngụn ng núi phong phỳ,tụi xõy dng
nhng nhúm bn nh trong lp cú chỏu yu,chỏu khỏ cỏc chỏu cựng
chi,núi chuyn vi nhau.
5.Bin phỏp 5 :ng dng cụng ngh thụng tin.
Cựng vi s phỏt trin cụng nghip húa,hin i húa t nc l s
phỏt trin nh v bóo ca cụng ngh thụng tin,nú cú mt trờn hu ht cỏc
lnh vc ca i sng.i vi ngnh giỏo dc t nm hc 2008-2009 ó
trin khai i tr tng cng y mnh ng dng cụng ngh thụng tin vo
Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang 15


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
giảng dạy .Cho đến nay công nghệ thông tin khôn còn xa lạ gì đối với mỗi
giáo viên.
Chính vì vậy,tôi đã nghiên cứu và thiết kế một số giáo án điện tử và
tôi thấy rằng trẻ rất thích thú với những bài dạy có sử dụng công nghệ
thông tin ngay lập tức thu hút được sự chú ý và kích thích hứng thú của
trẻ,trẻ được chủ động nhiều hơn trong khám phá bài dạy.Bởi những hình
ảnh mà trẻ được nhìn thấy to và rõ ràng,sống động như những từ, chữ cái
đang bay, nhảy múa lượn rất sinh động.
Khi được tiếp xúc những hình ảnh đó trẻ không còn thấy căng
thẳng lo lắng nữa mà có cảm giác như đang được bay nhảy.. cùng với
những hình ảnh đó.Nhờ đó trẻ có thể nói tên những hình ảnh vừa nhìn thấy
mà trẻ phát âm chuẩn hơn,còn khi cho trẻ học tiết tập tô trẻ rất thích thú và

Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang 16


ti sỏng kin kinh nghim
ho hng tham gia hot ng .Di õy tụi xin trỡnh by mt s giỏo ỏn

in t :
6.Bin phỏp 6 :Thc hin tt cụng tỏc tuyờn truyn vi ph huynh
Ngoài giờ học trên lớp, trong những lúc đón trả tr tôi trao đổi với
phụ huynh về tầm quan trọng của hot ng làm quen chữ cái đặc biệt là
dạy trẻ theo hớng Mm Non mới. Trẻ yếu kém ở mặt nào thì yêu cầu phụ
huynh hng dn thờm cho tr. Vỡ vy, giỳp tr hc tt thỡ cn cú s
cng tỏc gia giỏo viờn v ph huynh hc sinh. Vy lm th no tuyờn
truyn vi ph huynh mt cỏch thuyt phc, t kt qu, phi hp vi ph
huynh tht tt? ú l mt cụng vic khụng n gin. Trong cụng tỏc tuyờn
truyn, phi hp vi ph huynh, tụi ó thc hin cỏc bin phỏp sau:
- Hng ngy, tụi thng xuyờn trao i vi ph huynh v tỡnh hỡnh hc
tp ca tr v nh ph huynh kt hp dy thờm, cho tr ụn luyn.
- Lờn k hoch, thụng bỏo chng trỡnh dy tr ghi rừ ni dung dy
vo bng treo ngoi ca lp ph huynh theo dừi, ụn luyn thờm cho con
nh.
Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang 17


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
- Đánh vi tính với các nội dung trẻ đã được học ở lớp đưa cho phụ
huynh về nhà cùng tham khảo và dạy trẻ.
- Giới thiệu các loại sách vở có tính giáo dục tới phụ huynh.
- Trao đổi một số nhược điểm của trẻ về cách phát âm, nhận mặt chữ,
cách tô, cầm bút, để vở…để phụ huynh nắm được. Sau khi sử dụng các
biện pháp tuyên truyền tới phụ huynh, phụ huynh đã hiểu bản chất, tác
dụng của vấn đề dạy trẻ, nắm bắt được phương pháp dạy trẻ. Từ đó phụ
huynh luôn luôn kết hợp chặt chẽ với giáo viên để dạy trẻ.
Thêm vào đó tôi vận động phụ huynh ủng hộ những nguyên vật liệu
phế liệu để làm đồ dùng đồ chơi cho các cháu ,chú ý cho phụ huynh biết từ
những vật liệu đơn giản vẫn có thể trở thành đồ dùng đồ chơi cho trẻ.Phụ
huynh rất vui và ngạc nhiên khi bắt gặp những tờ lịch cũ ,trở thành những
tờ tranh có chủ đề,có chữ cái cho trẻ học được kèm những từ máy bay,tàu
hỏa đó là 1 đồ dùng rất có hiệu quả khi cho trẻ Làm Quen Chữ Cái hoặc
trên những máy bay bằng vỏ trai,hộp sữa,hộp bánh phụ huynh góp nhặt.
IV.KẾT QUẢ THỰC HIỆN.
Sau một thời gian thực hiện đề tài : “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi
học tốt hoạt động Làm Quen Chữ Cái trong trường Mầm Non Hưng”tôi
thấy trẻ của lớp tôi có nhiều tiến bộ rõ rệt khi Làm Quen Chữ Cái.Trẻ nhận
biết chữ cái nhanh và ghi nhớ lâu ,phát âm rõ rang mạch lạc ngay cả với
những chữ cái khó :r,s,l…Đặc biệt là kĩ năng tô chữ trẻ làm rất tốt,và hơn
nữa là trẻ không còn cảm giác sợ hãi khi hoạt động mà rất hứng thú say sưa
trong hoạt động,kết quả cụ thể là:
KÕt qu¶ cña trÎ: Theo ®¸nh gi¸ cña líp
*Đối với trẻ:
Đầu năm
TT

Nội dung thử nghiệm.

Đạt

Cuối năm

Không đạt

Tổng
số trẻ

Tỉ lệ
%

Tổng
số trẻ

Đạt

Tỉ lệ Tổng
% số trẻ

Không đạt
Tỉ lệ Tổng
% số trẻ

Tỉ lệ
%

1

Nhận biết đúng mặt các
chữ cái.

4

13

25

87

26

90

3

10

2

Trẻ phát âm các chữ cái
rõ ràng chính xác.

3

10

26

90

27

94

2

6

3

Tô trùng khít lên nét
chấm mờ,hoàn thành vở

2

6

27

94

28

97

1

3

Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang 18


ti sỏng kin kinh nghim
tp tụ sch s.

* i vi giỏo viờn.
Qua những năm giảng dạy trẻ, lúc mới bớc vào giảng dạy phơng pháp
ca tôi cha linh hoạt sáng tạo nên kết quả của tiết học cha cao. Từ khi ỏp
dụng các biện pháp trên nghệ thuật lên lớp của tôi đã có một cách sáng tạo
linh hoạt hn ...v tụi thy t tin v sỏng to hn khi dy tr ,bit kt hp
an xen cỏc hỡnh thc cng nh lng ghộp trong phng phỏp ging
dy,bit tn dng cỏi mi l vo cỏc hot ng cỏc chỏu hng thỳ hn.
Bên cạnh những thành tích trên tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, trau dồi
kinh nghiệm chuyên môn để phát huy và đạt đợc kết quả cao hơn nữa trong
công tác và chăm sóc giáo dục trẻ.
*i vi ph huynh
a s ph huynh trong lp u hiu rừ tm quan trng ca cụng tỏc
giỏo dc tr trng,c bit l ni dung cho tr hot ng lm quen vi
ch cỏi ,do vy ph huynh ó ng h rt nhit tỡnh v mi mt nh tinh
thn,vt cht,bờn cnh ú ph huynh rt quan tõm ti vic hc ch ca con
em mỡnh xuyờn trao i v tỡnh hỡnh hc tp ca tr trờn lp v nh
rốn luyn thờm nh vit ỳng cỏch,phỏt õm chun hnTo cho giỏo
im ta tt hn.
KT LUN V KIN NGH
1.Kt lun.
Mun cho tr lm quen vi vic c v vit cỏch tớch cc, giỏo viờn
cn phi:
Bám vào nội dung yêu cầu dạy đúng trọng tâm của bài dạy tích hợp
các hot ng khác vào tiết dạy một cách hợp lý nhằm đem lại kết quả cao
ngôn ngữ diễn đạt của cô ngắn gọn cụ thể, cô phát âm mẫu chính xác, rõ
ràng lời giới thiệu bài, bớc chuyển tiếp linh hoạt gõy đợc sự chú ý của trẻ và
đặc biệt cô giáo phải nắm vững yêu cầu phơng pháp ca hot ng.
- Cần quan tâm gần gũi trẻ khuyến khích để trẻ chủ động phát huy
tính độc lập trong bộ môn và tập luyện bồi dỡng thêm cho trẻ.
Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang 19


ti sỏng kin kinh nghim
- Cho trẻ ôn luyện làm quen chữ cái ở mọi nơi, cho trẻ.
-To mụi trng ch vit trong v ngoi lp mt cỏch phong phỳ,
vi nhiu hỡnh thc hp dn v c thay i thng xuyờn theo ch
.To tỡnh cm gn gi gia cụ v chỏu ,nm bt tõm lý,trỡnh v cỏ tớnh
ca tr, kiờn nhn v nh nhng giỳp tr theo phng phỏpChi m
hc,hc bng chi.
Tn dng mi nguyờn vt liu n gin lm nhiu hc c, dựng
chi v cho tr hc mi lỳc mi ni:Bng dõy mm,bng phn v
trờn sõn,to nhng ch bng nhng ng nột trờn c th tr..
Thng xuyờn trao i vi ph huynh to s gn gi,to nim tin v
thng nht trong vic hng dn tr vi vic c v vit ch cỏi.
Bn thõn cụ giỏo phi hy sinh nhiu thi gian tham kho ,u t t cỏch
t chc cỏch hot ng sao cho phự hp vi cỏc chỏu cho n vic lm
thờm nhiu tranh nh dựng chi.Cụ giỏo khụng ngng rốn luyn cho
mỡnh tỏc phong ,hc hi ni ng nghip .
2.Kin ngh:
thc hin tt ti ny chỳng tụi l nhng ngi lm cụng tỏc giỏo
dc trc tip ging dy nhng ni cú hon cnh khú khn,ph huynh
cha quan tõm n tỡnh hỡnh hc tp ca tr ca cỏc chỏu. tr tip thu
hot ng lm quen ch cỏi tt hn ,hng thỳ hn.Rt mong mun lónh o
cp trờn quan tõm nhiu hn na trong vic b xung thờm trang thit b
dựng cho mụn hc ch cỏi núi riờng tr thờm nhiu dựng phc v
tit hc.
hon thnh sỏng kin kinh nghim ny,mc dự c s quan tõm
giỳp ca cỏc ch em ng nghip v c bit l Ban giỏm hiu nh
trng.Nhng khụng trỏnh khi nhng thiu sút rt mong c s úng
gúp ca ban lónh o cỏc cp trờn sỏng kin ngy cng tt hn.
Ngi vit

Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang 20


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ.

Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang 21


ti sỏng kin kinh nghim

Trờn õy l mt vi bin phỏp tụi ó vn dng v cú hiu qu cho lp A1
ca tụi.õy l mt cụng vic tụi ó thc hin v tụi cũn ang nghiờn cu
,tip tc thc hin lõu di b xung cho nhng kinh nghin ca tụi c
hon chnh hn v mang li kt qu hu hiu cho tr hn na trong mụn
hc Lm quen ch cỏi
IV. bài học kinh nghiệm:
Từ những thực tế trên cũng nh các kết quả cao trớc hết tôi phải chuẩn
bị đầy đủ đồ dùng cần thiết cho một tiết học cho cô và trẻ, các đồ dùng đó
có màu sắc hình dáng đẹp, an toàn để kích thích tính tò mò của trẻ, những
Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang 22


ti sỏng kin kinh nghim
đồ dùng đó phải có sức hấp dẫn, biết lựa chọn trò chơi câu đố bài hát phù
hợp với nội dung bài dạy và chủ điểm luôn tạo tình huống bất ngờ thú vị.
Trên đây là một số kinh nghiệm dạy bộ môn LQCC mà tôi đã rút ra
đợc trong quá trình giảng dạy nhằm giúp trẻ phát triển về mọi mặt đạo đức
nhân cách phẩm chất thẩm mỹ trí tuệ và ngôn ngữ. Tôi rất mong đợc sự góp
ý xây dựng của các bạn đồng nghiệp các cấp lãnh đạo giúp tôi ngày càng có
nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay trong giảng dạy bộ môn yêu thích.
V. ý kiến đề xuất:
Xin đợc đề xuất với Phòng giáo dục, Sở giáo dục đào tạo chọn những
sáng kiến kinh nghiệm hay phổ biến rộng rãi cho chúng tôi đợc tham khảo
và học tập.
- Hàng năm hỗ trợ tạo điều kiện cho giáo viên đi học tập các trờng
bạn (Nh ở các tỉnh phía nam)
- Cần có thêm tranh ảnh minh hoạ phục vụ cho chơng trình./.
Vi vic ỏp dngnhng hỡnh thc dy tr lm quen ch vit, tr lp
tụi hc tp rt sụi ni, hng thỳ, thuc nhanh, nh lõu nhng ch
cỏi ó c hc.
Qua kho sỏt ca lp, tụi thy 90% tr nh nhanh ,chớnh xỏc 29
ch cỏi,phỏt õm chớnh xỏc õm 29 ch cỏi, 88% tr tỡm nhanh ,chớnh
xỏc 29 ch cỏi trong t trn vn, 87% tr tỡm nhanh ,chớnh xỏc cỏc
ch cỏi thụng qua cỏc bi th, cõu truyn, 100% tr hmg thỳ trong
gi hc. Gi hc din ra vui v, nh nhng, tr t duy nhanh nhn,
linh hot, ngụn ng ca tr phỏt trin tin b, nhng cõu tr li ca
tr rừ rng, mch lc, iu ny cng gúp phn cho nhng mụn hc
khỏc t kt qutt.
ú l v tr cũn v bn thõn, qua quỏ trỡnh thc hin, tụi cm thy
mỡnh c nõng cao hn v chuyờn mụn, phng phỏp, c bit l
hỡnh thc dy tr linh hot, sỏng to, t tin hn.
V BI HC KINH NGHIM.
Mun cú nhiu hỡnh thc dy tr tr d nm bt c ch cỏi
nhanh, d nh, lõu quờn, giỏo viờn cn :
- Cú b ch cỏi chun v mu
- Nm vng phng phỏp dy mụn lm quen ch vit.
Tỏc gi :Ngụ Th Nga.

Trang 23


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
- Sử dụng đồ dùng trực quan có hiệu quả.
- Xây dựng môi trườngchữ viết đẹp, hấp dẫn,phù hợp với trẻ
- Sưu tầm các trò chơi hay,mới lạ ,hấp dẫn trẻ .
- Chịu khó tìm tòi, học hỏi, tiếp cận những điều mới lạ nhằm gây
hứng thú cho trẻ.
- Có nhiều hình thứcmới, sinh động gây hấp dẫn cho trẻ.
- Dựa vào đặc điểm của trẻ ở lớp để nghiên cứu đưa ra những hình
thức, phương pháp dạy phù hợp với trẻ ở lớp mình đảm bảo tính
khoa học – sư phạm.
- Rèn trẻ mọi lúc, mọi nơi.
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh.
- Đặc biệt, luôn yêu nghề, mến trẻ, có tâm huyết với nghề.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏcủa tôi trong năm học vừa qua.
Kinh nghiệm đã được phổ biến cho các bạn đồng nghiệp trong
trường cùng tham khảo, chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, rất mong
sự góp ý của cấp trên cũng như của các bạn đồng nghiệp để tôi có
nhiều kinh nghiệm hơn trong việc dạy trẻ làm quen chữ viết.

BÉ LÀM THIỆP TẶNG CÔ
Đề tài

: TẠO HÌNH

Lớp

: LÁ

I. Mục đích – yêu cầu:
- Kiến thức:
. Trẻ hiểu ý nghĩa tấm thiệp dùng để làm gì?
Trẻ hiểu ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam thông qua các
hoạt động cùng cô.
Dạy trẻ tặng những lời chúc mừng cô thật tình cảm, lễ phép,
trân trọng những sản phẩm của mình.
- Kỹ năng:
Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trang 24


Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
+ Trẻ biết cách trang trí một tấm thiệp bằng các họa tiết, hoa văn gần
gũi với cuộc sống của trẻ: bông hoa, lá, hình gợn sóng, hình dích
dắc, các hình hình học...
+ Biết cách phối màu phù hợp giữa hình và thiệp:
. Màu sáng – kết hợp với màu tối vừa phải
. Màu tối – kết hợp với màu sáng nhạt
Tạo nên tấm thiệp dễ thương, nhẹ nhàng, đẹp mắt...
Tình cảm:
- Giáo dục trẻ kính trọng và yêu mến cô giáo bằng việc chăm
ngoan học giỏi .
-

II. Chuẩn bị:
. Trước một ngày, cô cho trẻ chọn hình ảnh bé thích cắt từ báo, tạp chí
thành một bức tranh.
. Chuẩn bị một số thiệp cũ ghi lời chúc hoặc một số mẫu gợi ý của cô.
. Chuẩn bị một số nguyên vật liệu: màu, kim tuyến, cát màu, kéo, hồ...
III. Hoạt động chung:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

Hoạt Động 1: Ổn Định - GiớiThiệu


Trẻ hát cùng với
Hoạt động 2: Trò chuyện với

cô.

trẻ về ngày 20/11
Vận động nhẹ và hát bài hát “
Cô giáo em”.
Các con hôm nay hát rất là hay.
Thế các con cho cô biết:
 Bài hát này nói về ai?

Bài hát này nói về
cô giáo.
Trẻ trả lời

 Cô giáo của con tên gì?
- Trò chuyện về nghề giáo viên và ý nghĩa
Tác giả :Ngô Thị Nga.

Trẻ lắng nghe cô
Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×