Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán 2015 Hà Tĩnh

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH

ĐỀ THI CUỐI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn thi: TOÁN

(Đề thi có 01 trang)

Thời gian làm bài: 180 phút

Họ và tên thí sinh: ………………………………………. Số báo danh: …………………..
Câu 1.(2,0 điểm) Cho hàm số: y = 2x +1/x – 2
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị (C) với trục tung.

Câu 6(1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, góc BAD = 600. Hình chiếu vuông
góc của đỉnh S lên (ABCD) là điểm H thuộc cạnh AB thỏa mãn HB = 2AH.
Biết SH = a√2, tính thể tích khối chóp S.ABD và khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD).
Câu 7.(1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD với hai đáy là AB và CD. Biết
hình thang có diện tích bằng 14, đỉnh A(1;1) và trung điểm của cạnh BC là . Viết phương trình đường AB
biết đỉnh D có hoành độ dương và D nằm trên đường thẳng d có phương trình 5x – y + 1 = 0.
Câu 8.(1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;3;0) và mặt phẳng (P) có phương

trình 2x + 2y – z + 1 = 0. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) và tìm tọa độ điểm A’ đối xứng
với điểm A qua mặt phẳng (P).
Câu 9.(0,5 điểm) Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số phân biệt được lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3,
4 ,5 ,6. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S. Tìm xác suất để số được chọn lớn hơn 300475.
Câu 10.(1,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực không âm, phân biệt thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 3.


———-Hết———–Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×