Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại xí nghiệp khai thác than 790.docx

Báo cáo thực tập
LỜI MỞ ĐẦU
Sản xuất và khai thác than là mặt hàng đem lại mhiều ngoại tệ cho đất
nước, là nguồn thu nhập chủ yếu cho đời sống và sinh hoạt của cán bộ công
nhân viên trong Doanh nghiệp nói riêng,và người dân vùng mỏ Quảng Ninh nói
chung
Sản xuất kinh doanh là cơ sở để duy trì sự tồn tại và phát triển của một
nền kinh tế nói chung, của một Doanh nghiệp nói riêng. Hoạt động sản xuất
kinh doanh của một Doanh nghiệp phải có hiệu quả và để đạt được hiệu quả
mong muốn đó,Doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt động quản lý một cách
triệt để như các công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh,tài sản,tiền
vốn,vật tư,nhân sư…của Doanh nghiệp. Ban lãnh đạo phải thường xuyên nắm
bắt được các thông tin kinh tế để có cơ sở đánh giá đúng đắn, kịp thời và có hệ
thống tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
Ngoài ra doanh nghiệp còn phải xác định rõ mình muốn đi đâu? phải đi
như thế nào? Những khó khăn, thách thức nào phải vượt qua? Và quan trọng
hơn cả là làm thế nào để mọi thành viên trong doanh nghiệp cùng đồng tâm,
nhất trí, nỗ lực hết mình vì thành công chung của doanh nghiệp. Điều này trước
hết phụ thuộc vào công tác xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh.
Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ là đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển bền
vững, lâu dài theo những mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Qua thời gian thực tập tại trường và quá trình tìm hiểu thực tế tại Xí
nghiệp, cùng với sự giúp đỡ của cán bộ Xí nghiệp khai thác Than 790, em đã
hoàn thành Báo cáo thực tập tổng hợp của mình.
Báo cáo thực tập gồm những nội dung chính sau:
I. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp khai thác Than 790.
II. Tình hình hoạt động chủ yếu của Xí nghiệp khai thác Than 790.
III. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Xí nghiệp khai thác
Than 790.
Đồng Trần Thị Cẩm Vân Lớp: 8A08 - MSV: 02D3818
1
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP KHAI THÁC
THAN 790
1. Sự hình thành và phát triển của Xí nghiệp.
Tên xí nghiệp: Xí nghiệp khai thác than 790
Trụ sở chính: Phường Cửa Ông - Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh
ĐT: 033.865076 Fax: 033.865076
Xí nghiệp khai thác than 790 thuộc Công ty Đông Bắc với hai công nghệ
khai thác lộ thiên và hầm lò.
Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo tiêu chí công ích và
nhiệm vụ dự bị động viên. Là một đơn vị Quân đội với nhiệm vụ là An ninh
quốc phòng, chuyển sang nền kinh tế khai thác than, xuất phát từ một điểm
khai thác than thuộc Binh đoàn 11 Bộ Quốc Phòng.
Từ buổi sơ khai năm 1984 Xí nghiệp được gọi tên đầu tiền là Đội than
thuộc Binh Đoàn 11 quân số chỉ có 30 đồng chí, với phương tiện thiết bị ban
đầu còn nghèo nàn chủ yếu là tận dụng các phương tiện thiết bị cũ của Binh
đoàn 11 chuyển sang. Nhưng với phương châm lấy khổ vượt khó các cán bộ,
chiến sĩ bộ đội khai thác than Binh đoàn 11 đã duy trì và phát triển theo mô
hình ngày một lớn mạnh .
Đến tháng 7 năm 1990 với uy tín và tiềm năng của một đơn vị, đã không
ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng,với đội ngũ Cán bộ có nhiều kinh
nghiệm, với trang thiết bị, phương tiện, máy móc hiện đại để đáp ứng cho việc
khai thác than, đồng thời được sự nhất trí của Bộ Quốc Phòng. Dội khai thác
than Binh đoàn 11 chính thức được thành lập với tên là Xí nghiệp Khai thác
than 790 theo quyết định số: 388/QĐ-QP ngày 27 tháng 7 năm 1993 của Bộ
Quốc Phòng. Và được cấp giấy phép kinh doanh Số: 302062 ngày 21 tháng 9
năm 1996. Do uỷ ban kế hoạch tỉnh Quảng Ninh cấp.
Để thống nhất về mô hình sản xuất kinh doanh than trong đơn vị Quân
đội trên vùng than Đông Bắc và các vùng lân cận. Ngày 27/12/1994 Xí nghiệp
Đông Bắc thành lập theo Quyết định số: 910 cơ quan quyết định thành lập - Bộ
Trưởng Bộ quốc Phòng và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:


2
Báo cáo thực tập
110827 ngày 10/5/1996. Do uỷ ban kế hoạch Tỉnh cấp.
Địa chỉ của trụ sở Xí nghiệp hiện nay là : Cột 5 Phường Hồng Hải -
Thành phố Hạ Long.
Dưới sự thống nhất của hai đồng cấp trên là Bộ Quốc Phòng và Tổng
Công ty than Việt Nam nhằm tăng cường và thống nhất công tác quản lý các
đơn vị Quân đội khai thác than, cùng sự lớn mạnh của các đơn vị nói riêng và
Công ty nói chung. Từng bước ổn định và phát triển lâu dài và đủ sức cạnh
tranh trên thương trường. Đặc thù của Xí nghiệp khai thác than 790 là một
trong những thành viên của Công ty Đông Bắc là khai thác tận thu tài nguyên
than lộ thiên và khai thác hầm lò, trữ lượng than còn nhưng khai trường xuống
sâu nên tổ chức quản lý và sản xuất gặp không ít khó khăn, để khắc phục tình
hình đó xí nghiệp không ngừng tìm tòi, nghiên cứu tìm ra hướng đi cho mình
một cách tốt nhất, về kỹ thuật khai thác và đầu tư phương tiện máy móc hiện
đại,để duy trì sự tồn tại và sự sống còn của Xí nghiệp. Điều đó được thể hiện
bằng những hoạt động cụ thể trong hoạt động sản xuất, sản lượng khai thác
than hàng năm tăng lên rõ rệt.
Trên chặng đường tồn tại và phát triển hơn 20 năm qua, Xí nghiệp cũng
đã trải qua nhiều bước thăng trầm, gặp không ít khó khăn nhưng cũng đạt được
nhiều thành tựu trong sản xuất ,kinh doanh, Xí nghiệp có sự thay đổi rõ rệt về
đổi mới công nghệ và nâng cao trình độ quản lý của Cán Bộ CNV. Đến nay
doanh nghiệp đã có một đội ngũ CB-CNV lớn mạnh gồm có : 444 người
Trong đó: - Sĩ quan : 10 Đồng chí
- Quan nhân chuyên nghiệp : 30 Đ/c
- Công nhân viên QP : 25 Đ/c
-Lao động hợp đồng : 379 Đ/c
- Lao động làm trực tiếp: 328 Đ/c, lao động làm gián tiếp: 116 Đ/c
. Trong những năm qua xí nghiệp luôn đảm bảo việc làm cho người lao
động, với mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước.
2. Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp Khai thác than 790.
Đồng Trần Thị Cẩm Vân Lớp: 8A08 - MSV: 02D3818
3
Là một Xí nghiệp Khai thác than lộ thiên và hầm lò, nằm trong dây
truyền sản xuất than của Công ty than Đông Bắc. Nhiệm vụ chủ yếu là khai
thác than và cung cấp than cho các Đơn vị trong nội bộ Xí nghiệp, các xí
nghiệp chế biến kinh doanh than, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó Xí nghiệp có nhiệm vụ Quốc phòng, chiến đấu bảo vệ vùng Đông
Bắc khi có chiến tranh xảy ra.
Xí nghiệp Khai thác than 790 có đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực, có
trình độ chuyên môn cao cùng với lực lượng công nhân lành nghề luôn được
đào tạo nâng cao tay nghề thường xuyên để đáp ứng được những đòi hỏi kỹ
thuật chất lượng cao trong sản xuất sản phẩm. Do đó sản phẩm của Xí nghiệp
luôn được Xí nghiệp và bạn hàng đánh giá là sản phẩm có chất lượng cao.
- Cán bộ chủ yếu là bộ đội chuyển nghành có kinh nghiệm ít trong khai
thác cũng như trình độ kỹ thuật.
- Khai trường của xí nghiệp trải rộng, công tác bố trí lao động gặp nhiều
khó khăn do phải đầu tư nhỏ lẻ,
- Trữ lượng than còn nhưng khai trường khai thác xuống sâu, chi phí sản
xuất lớn dẫn đến tăng giá thành sản phẩm ảnh hưởng tới tài chính của xí
nghiệp.
Tuy gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ đều
đồng lòng khắc phục khó khăn vượt lên để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất Xí
nghiệp giao hàng năm, và vẫn đảm bảo tốt đời sống sinh hoạt cho CB-CNV.
Đưa Xí nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh về số và chất lượng cùng các Xí
nghiệp trong nội bộ Công ty, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty Đông
Bắc.
4. Tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp khai thác than 790.
4.1. Tổ chức bộ máy của xí nghiệp .
4
Báo cáo thực tập
Sơ đồ: Bộ máy quản lý của Xí nghiệp khai thác than 790
* Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý:
- Ban giám đốc:
+ Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân của Xí nghiệp cũng là người
điều hành chính và chịu trách nhiệm cao nhất trước Xí nghiệp, trước nhà nước
và pháp luật mọi mặt về hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Cũng
như thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước và cơ quan cấp trên
theo đúng luật định.
+ Phó giám đốc chính trị: Giúp Giám đốc đưa ra các nghị quyết về kế
hoạch nhiệm vụ sản xuất trong tháng, Quý, năm. Chịu trách nhiệm trong công
tác Đảng, công tác chính trị, công tác khen thưởng, kỷ luật, chịu trách nhiệm
trong việc đào tạo, phát triển nguồn cán bộ kế cận, các tổ chức lao động và ban
chính trị hành chính.
+ Phó giám đốc kỹ thuật: Giúp giám đốc công tác kỹ thuật khai thác, lộ
thiên, Hầm lò, quản lý tài nguyên và danh giới mỏ, trực tiếp chỉ đạo phòng kỹ
Đồng Trần Thị Cẩm Vân Lớp: 8A08 - MSV: 02D3818
5
thuật an toàn và trực tiếp chỉ đạo công tác sản xuất đội khai thác lộ thiên và Đội
khai thác Hầm lò.
* Các phòng ban trong xí nghiệp
+ Phòng kế hoạch xây dựng cơ bản: Tham mưu cho giám đốc trong công
tác xây dựng kế hoạch sản xuất, tổ chức xây dựng các công trình phúc lợi, công
trình sinh hoạt phục vụ toàn xí nghiệp.
+ Phòng tài chính: Giúp giám đốc trong việc quản ký và sử dụng vốn,
theo dõi về các mặt hoạt động sản xuất của xí nghiệp tiết kiệm và có hiệu
quả.
+ Phòng kỹ thuật an toàn: Giúp giám đốc trong việc chỉ đạo khai thác,
trắc địa, tìm giải pháp nghiên cứu đầu tư kỹ thuật, thiết bị vào sản xuất áp dụng
công nghệ mới vào sản xuất lộ thiên, hầm lò, tìm biện pháp an toàn cho sản
xuất .
+ Ban tổ chức lao động: Tham mưu cho giám đốc về công tác tổ chức
trong xí nghiệp như phân công, quản lý sử dụng hợp lý nguồn lao động. Làm
tốt công tác đào tạo nâng cao tay nghề và đào tạo đội ngũ kế cận, thực hiện việc
phân phối tiền lương cho công nhân, và đảm bảo các chế độ cho người LĐộng.
+ Ban vật tư xe máy: Cung ứng vật tư thiết bị đảm bảo cho sản xuất và
quản lý, hướng dẫn sử dụng các phương tiện máy móc thiết bị, điều hành
về mặt kỹ thuật đối với xưởng sửa chữa có hiệu quả.
+ Ban chính trị hành chính: Giúp việc trong công tác Đảng công tác
chính trị và phát triển nguồn Cán bộ trong xí nghiệp. Duy trì và điều hành đảm
bảo đời sống chăm lo sức khoẻ cho người lao động và bảo vệ an ninh trong xí
nghiệp.
Chế độ hoạt động của Xí nghiệp khai thác than 790 hoạt động theo đơn
vị lực lượng vũ trang quân đội, cán bộ công nhân ở tại xí nghiệp làm việc theo
giờ hành chính, Duy trì chế độ đọc báo buổi sáng, giao ban hàng ngày triển
khai công việc trong ngày để cập nhật thông tin cho cán bộ công nhân.
6
Báo cáo thực tập
5. Quy trình sản xuất của Xí nghiệp khai thác than 790
Xí nghiệp khai thác than 790 hoạt động khai thác theo hai quy trình sản
xuất khai thác lộ thiên và hầm lò. Dưới đây em xin đưa ra một sơ đồ quy trình
công nghệ sản xuất khai thác than chủ yếu của xí nghiệp là quy trình:
Sơ đồ quy trình công nghệ khai thác than lộ thiên
(hệ thống khai thác dọc 1bờ công tác)
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA XÍ NGHIỆP KHAI THÁC THAN 790
1. Quản lý nhân sự tại Xí nghiệp.
Năm 2004 toàn Xí nghiệp có 402 người, năm 2006 lượng lao động tăng
lên 444 người. Tốt nghiệp đại học tương ứng là 30 năm 2006 người và 20 năm
2004 người.Với 26 người năm 2005 ta thấy số cán bộ có trình độ cuả Xí nghiệp
tăng dần lên theo từng năm.Những số liệu trên cho thấy Xí nghiệp luôn tuyển
mộ những cán bộ có chuyên môn cao giúp Xí nghiệp ngày càng phát triển
hơn.Hơn nữa,do hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp ngày càng
mở rộng nên lực lượng lao động trong Xí nghiệp cũng phải phát triển phù
hợp.Do đó,việc không ngừng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công nhân viên là yêu
cầu cấp thiết nhất và là mục tiêu lâu dài đối với Xí nghiệp.Có như vậy công ty
mới có thể đứng vững và phát triển được trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
(biểu 1)
Đồng Trần Thị Cẩm Vân Lớp: 8A08 - MSV: 02D3818
7
Biểu 1: Cơ cấu nhân lực của Xí nghiệp qua 3 năm 2004 - 2006 (6 tháng)
Năm 2005 Năm 2006 So sánh tăng giảm 2006/2005
Tỷ trọng (%)
Số
lượng
T


t
r

n
g

(
%
)
Số lượng
Tỷ trọng
(%)
Số
tuyệt
đối
%
Số tuyệt
đối
%
Tổng số lao động 100 417 1
0
0
444 100 15 103,7 27 106,4
Phân theo tính chất lao
động
- Lao động trực tiếp 81,8 322 7
7
,
2
328 73,9 -7 97,8 6 101,8
- Lao động gián tiếp 18,2 95 2
2
,
8
116 26,1 22 130,1 21 122,1
Phân theo giới tính
- Nam 95,0 403 9
6
,
6
428 96,4 21 105,5 25 106,2
- Nữ 4,97 14 3
,
4
16 3,6 -6 70,0 2 114,2
Phân theo trình độ
- Đại học và trên đại
học
4,97 26 6
,
2
3
30 6,75 6 130,0 4 115,3
- Cao đẳng và trung cấp 7,71 31 7
,
4
3
40 9,0 0 100 9 129,0
- PTTH hoặc trung học cơ
sở
87,3 360 8
6
,
3
374 84,2 9 102,5 14 103,8
Phân theo độ tuổi
- Trên 45 tuổi 4,47 20 4
,
7
9
17 3,8 2 111,1 -3 85,0
- Từ 35 tuổi đến 45 tuổi 18,9 73 1
7
,
5
72 16,2 -3 96,0 -1 98,6
- Từ 25 tuổi đến 35 tuổi 45,7 182 4
3
,
6
179 40,3 -2 98,9 -3 98,3
- Dưới 25 tuổi 30,8 142 3
4
,
0
176 39,6 18 114,5 34 123,9
Nguồn: Ban Tổ chức - lao động

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×