Tải bản đầy đủ

Những nguyên lý cơ bản của An toàn Sinh học

2
1
1
Những nguyên lý cơ bảncủaAn
toàn Sinh học
2
Những nguyên tắcthen chốtcủa phòng
chống dịch bệnh
Ngănchặnsự lây
lan
Truy tìm
nhanh
chóng
Tiêu diệt
nhanh gọn
Tấtcả 3 bướctrêncầnphảitiến hành tốt đồng thời
2
2
3
3 thành phần chính củaviệcphòngchống dịch bệnh
• Ngănchăndịch bệnlâylan

–Bện pháp An toàn Sinh Học
– Tiêm phòng vaccine
– Phân tích rủi ro trong buôn bán hàng hóa
– Kiểmsoátcáccửakhẩuquốctế
– Kiểmsoátvận chuyểntrongnướcvàquốctế
• Phát hiệnmầmbệnh nhanh chóng.
–Giámsátdịch bệnh
–Báocáobệnh và nâng cao nhậnthứcchocộng đồng
–Hỗ trợ, đề bù
–Truytìmnguồngốccóthể củanguồnbệnh và cách lây lan
• Tiêu diệtmầmbệnh nhanh gọn
–Tiêuhủycác
đàn gia súc mẫncảm trong vùng nghi bệnh
–Tiêuhủycácđàn vật nuôi mẫncảmmàcánbộ thú y hoặccon
người đãtiếpxúc“những tiếp xúc nguy hiểm”.
4
Định nghĩa An toàn Sinh học
ATSH là việcápdụng các biệnpháp
nhằmlàmgiảm nguy cơ lây nhiễmvà
phát tán mầmbệnh
ATSH đòi hỏiviệcchấpthuậnhàngloạt
những hành vi và thái độ củacon người
nhằmlàmgiảmcácnguycơởmọihoạt động
liên quan đếnvậtnuôi, vật đang thuầnhóa,
chim hoang dã và các sảnphẩmcủa chúng
2
3
5
• Con vậtsống như mộtnhàmáysảnxuất, nhân giống và phát
tán virut một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chúng là một nguồn
bệnh vô cùng nguy hiểm.
• Con người, phương tiệnvàdụng cụ là đốitượng vậnchuyển
mầmbệnh mộtcáchdễ dàng
•Việc lây lan không thể kiểm soát nổicóthể thông qua gió, côn
trùng, động vậtgặmnhấm, vật hoang nhưng không phổ biến.
Các nguyên tắccơ bảnvề ATSH cho tấtcả các bệnh
6
Dịch tễ họccủaCúmgiacầm độclựccao
Phát tán của
virus
Có thể sau 2 ngày khi có những triệuchứng lâm sàng
ở gà
“Biểuhiệndạng ẩn” ở Vịt, những biểuhiệnlâmsàng
thường rấtnhẹ hoặckhôngcóbiểuhiện
Vaccin làm giảm đinhưng không loạibỏđươcnhững
biểuhiệnbệnh và làm giảmnhững triệuchứng ở gà
Con đường
truyềnlây
giữagiacầm
Chủ yếulàcon đường qua phân – miệng, mộtsố ít
qua dịch bài tiết ở khoảng cách gần
Các đồ dùng nhiễmbẩnlàcáchtruyềnlâyphổ biến
Có thể khống chếđược
Tồntạitrong
phân
Rấtnhiềungàyở 4oC, lâu hơnnếu độ ẩmcao.
Nóng và khô có thể diệt được virus có trong
phân
Sứcsống
trong nước
Rấtnhiềungàyở 4oC, ngắnhơn ở nướcbẩnvà
nhiệt độ cao
2
4
7
Vi rut đượcsảnsinhraởđâu? Bởigiacầmsống trong trại
(ở chim hoang)
Làm thế nào mà virus xâm nhập được vào trong đấtnướcbạn?
Thương mạimậudịch (gia cầm, chim…)
Thương mại phi mậudịch ( “ “ “ )
Chim hoang
Vi rut lây lan giữacáctrại/ các làng như thế nào?
•Trựctiếptừ gia cầm ở các trạibị nhiễmbệnh
•Trựctiếptừ tiếpxúcgầngũigiữacácđàn gầnnhau
•Giántiế
ptừ các trại nhiễmbệnh thông qua cổng trại
•Giántiếpthống qua các điểmcótrộnlẫn
(chợ, lò ấpnở, nơi đỗ xe, nhà máy giếtmổ)
• Trung gian (thú y, người buôn bán,….)
• không nhiễm qua đường không khí hơn 50m
Những nguyên tắccơ bảncủaATSH choCúmGC
8
HPAI là mộtbệnh nhiễmchủ yếu qua các hoạt động của
Con người
Vì vậy
ATSH là mộtbiệnphápquantrọng để phòng chống lây
lan bệnh này
2
5
9
L
L


a
a
ch
ch


n
n
s
s


1:
1:
ATSH
ATSH
r
r


t
t
t
t


t
t
Qu
Qu


n
n


t
t


t
t
L
L


a
a
ch
ch


n
n
th
th


2
2
ATSH
ATSH
Qu
Qu


n
n


t
t


t
t
Tiêm
Tiêm
phòng
phòng
c
c
ó
ó
hi
hi


u
u
qu
qu


L
L


a
a
ch
ch


n
n
th
th


3
3
S
S


d
d


ng
ng
Kh
Kh
á
á
ng
ng
sinh
sinh
v
v
à
à
c
c
á
á
c
c
lo
lo


i
i
thu
thu


c
c
kh
kh
á
á
c
c
Chi phí
thấp
Chi phí
cao
Vậtnuôi
khỏemạnh
10


Chi
Chi
ph
ph
í
í
phòng
phòng
b
b


nh
nh
:
:
1.
1.
Chu
Chu


ng
ng
tr
tr


i
i
t
t


t
t
hơn
hơn
2.
2.
Thêm
Thêm
trang
trang
thi
thi
ế
ế
t
t
b
b


,
,
d
d


ng
ng
c
c


3. *
3. *
Th
Th


t
t


c
c
4. *
4. *
Gi
Gi
á
á
o
o
d
d


c
c
Luôn nhớ!!!
Phòng bệnh luôn rẻ hơnchữabệnh!
 Tổnthấtkhibị bệnh:
1. Giảmnăng suất
-Tỷ lệ chế cao
-Tỷ lệ chuyểnhóathức ăn
cao
-Tăng trọng giảm
-Sảnlượng trứng giảm
2. Thuốc điềutrị
3. Thuốctẩy trùng…
4. Vaccine
10
10
2
6
11
Chi phí: Gà đẻ Gà thịt
$/tá trứng $/Kg
Bị bệnh
Điềutrị 0.003 0.002
Giảmsảnlượng 0.020 0.030
vaccine 0.002 0.020
Cộng: 0.025 0.054
Phòng bệnh
Chuồng trạitốthơn,
Dụng cụ tốthơn 0.019 0.016
Thủ tục& đào tạo
USA Data
12
V
V
Ù
Ù
NG B
NG B


N
N
CLEAN HOUSE AREA
VÙNG ĐỆM
VÙNG CHĂN NUÔI
12
12

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×