Tải bản đầy đủ

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 5

TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ

NGỮ VĂN 7
THÊM
TRẠNG NGỮ CHO CÂU

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ
- Câu đặc biệt là gì ?
- Đặt hai câu đặc biệt và nêu tác
dụng của các câu đặc biệt đó.

TaiLieu.VN


THÊM
TRẠNG NGỮ
CHO CÂU
TaiLieu.VNI/ Đặc điểm của trạng ngữ :
Đọc đoạn trích SGK/ 39.
Tìm trạng ngữ trong mỗi
câu trên. Các trạng ngữ đó
bổ nghĩa những nội dung
gì cho câu ?

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


- Dưới bóng tre xanh  Không gian
- đã từ lâu đời  Thời gian
- đời đời kiếp kiếp  Thời gian
- từ nghìn đời nay  Thời gian

GV: Lê Thị Xuân Huyền

TaiLieu.VN


Có thể chuyển trạng
ngữ trong các ví dụ
trên vào vị trí nào
trong câu ?

TaiLieu.VN


- Tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp
 cuối câu
-Đời đời kiếp kiếp, tre ăn ở với người
 đầu câu
- Tre đời đời kiếp kiếp ăn ở với người
 giữa câu

GV: Lê Thị Xuân Huyền

TaiLieu.VN


 Có thể chuyển trạng ngữ
trong các ví dụ trên vào vị trí
đầu câu, cuối câu hoặc giữa
câu.

GV: Lê Thị Xuân Huyền

TaiLieu.VN


GHI NHỚ
- Về ý nghĩa : trạng ngữ được thêm vào trong
câu để xác định : thời gian, nơi chốn, nguyên
nhân, mục đích, phương tiện, cách thức...
- Về hình thức :
+ Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, giữa
câu, cuối câu.
+ Giữa trạng ngữ và chủ ngữ, vị ngữ
thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một
dấu phẩy khi viết.
GV: Lê Thị Xuân Huyền

TaiLieu.VN


II/

TaiLieu.VN


1/ Tìm trạng ngữ :
a. Mùa xuân : chủ ngữ và vị ngữ.
b. Mùa xuân : trạng ngữ
c. Mùa xuân : phụ ngữ trong cụm
động từ.
d. Mùa xuân : câu đặc biệt

GV: Lê Thị Xuân Huyền

TaiLieu.VN


2/ Tìm và phân loại trạng ngữ :
a/ - trên hồ  Không gian
- như báo trước mùa về của một
thứ quà thanh nhã và tinh khiết. 
Thời gian
- Khi đi qua những cánh đồng
xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm
trĩu thân lúa còn tươi Thời gian
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


- Trong cái vỏ xanh kia  Không
gian
- Dưới ánh nắng  Không gian
- vì cái chất quí trong sạch của trời.
 Nguyên nhân

GV: Lê Thị Xuân Huyền

TaiLieu.VN


b/ với khả năng thích ứng với hoàn
cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói
trên đây  Điều kiện

GV: Lê Thị Xuân Huyền

TaiLieu.VN


3/ Kể thêm các loại trạng ngữ
khác. Cho VD

GV: Lê Thị Xuân Huyền

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×