Tải bản đầy đủ

Bài giảng ngữ văn 7 bài 21 thêm trạng ngữ cho câu 4

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN NGỮ VĂN 7
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

TaiLieu.VN


I. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠNG NGỮ:
2. NHẬN XÉT :
tre xanh
đã từ lâu
đời
A) “ Dưới
DƯỚIbóng
BÓNG
TRE XANH,
ĐÃ
TỪ LÂU
ĐỜI,
C
NGƯỜI DÂN CÀY VIỆT NAM DỰNG NHÀ, DỰNG

V
đời
đời,
kiếp
kiếp
CỬA,
VỠ
RUỘNG
KHAI
HOANG.
TRE ĂN Ở VỚI
C
V
NGƯỜI, ĐỜI ĐỜI, KIẾP KIẾP. ...…
C
V
C
từ nghìn
nayVẢ MÃI VỚI NGƯỜI.
TRE VẪN CÒN
PHẢIđời
VẤT
V
V
Vì mải
chơiTRE
CỐI
XAY
NẶNG NỀ
QUAY, TỪ NGHÌN ĐỜI
C
V
Để xứng
đáng
là cháu
ngoan Bác Hồ
NAY,
XAY
NẮM
THÓC.”
C
V
B) VÌ MẢI CHƠI, EM QUÊN CHƯA LÀM BÀI TẬP .
C)Với
ĐỂ giọng
XỨNGnói
ĐÁNG
LÀ CHÁU NGOAN BÁC HỒ,
dịu dàng
V LUYỆN
CHÚNG TA PHẢI HỌCCTẬP VÀ RÈN
Bằng chiếc
THẬT
TỐTxe đạp cũ
C

V

D) VỚI GIỌNG NÓI DỊU DÀNG, CHỊ ẤY MỜI

TaiLieu.VN


C¸c tr¹ng ng÷ võa t×m ®­îc
bæ sung néi dung g× cho c©u?
I. Đặc điểm của trạng ngữ
2. Nhận xét:
a) Dưới bóng tre xanh
• đã từ lâu đời
• đời đời, kiếp kiếp
• từ nghìn đời nay

Bổ sung thông tin về nơi chốn
bổ sung thông tin về thời
gian

b) Vì mải chơi
Bổ sung thông tin về nguyên nhân
Bổ sung thông
c) Để xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ
tin về mục đích
Bổ sung
d) Với giọng nói dịu dàng
thông tin về
cách thức
e) Bằng chiếc xe đạp cũ
Bổ sung thông tin về phương tiện
TaiLieu.VN


Em có nhận xét gì về cấu tạo,
vị trí của trạng ngữ trong VD
a?
• a) “ Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân
cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng khai
hoang. ⇒ đầu câu
• Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp… ⇒cuối câu
• Côí xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay
nắm thóc.” ⇒ giữa câu

TaiLieu.VN


Bài tập nhanh
Câu 1: Thêm trạng ngữ cho câu sau:
Lúa chết nhiều.
-> Gợi ý:
-Năm nay
lĩa chÕt nhiỊu.
-Vì rét
=> Năm nay, lúa chết nhiều, vì rét.

TaiLieu.VN


• Câu 2: Trong 2 câu sau, câu nào có trạng ngữ,
câu nào không có trạng ngữ ? Tại sao ?
• - a. Tôi đọc báo hôm nay.
• => Hôm nay là phụ ngữ trong cụm động từ.

• - b.Hôm nay, tôi đọc báo.
• => Hôm nay là trạng ngữ(xác định về thời gian)
• Lưu ý: Thêm trạng ngữ cho câu là một cách mở rộng
câu, làm cho nội dung câu phong phú hơn.

TaiLieu.VN


II. Luyện tập:
Bài 1: Hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân là trạng
ngữ. Trong những câu còn lại, cụm từ mùa xuân đóng
vai trò gì?
a) Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của
Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có
tiếng nhạn kêu trong đêm xanh.
( Vũ Bằng)
=> Làm chủ ngữ và vị ngữ trong câu.
b) Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít.
( Vũ Tú Nam)
=> Làm trạng ngữ trong câu.
c) Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. ( Vũ Bằng)
=>Làm phụ ngữ trong cụm động từ.
d) Mùa xuân ! Mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang
lừng, mọi vật như có sự đổi thay kì diệu. ( Võ Quảng )
=> Câu đặc biệt
TaiLieu.VN


II.LUYỆN TẬP

120
110
100
20
10
90
80
70
30
60
50
40
0178945263

Bài tập 2 - 3:

Tìm trạng ngữ trong các câu ở bài tập 2 (SGK Trang40) và
phân loại trạng ngữ vừa tìm được
Nhóm 1: Câu (a) Từ “ cơn gió mùa hạ …lúa non không ?”
Nhóm 2: Câu (a) Từ “ trong cái vỏ …của trời”
Nhóm 3: Câu (b)
TaiLieu.VN


Đáp án:
Nhóm 1: …, như báo trước mùa về của một thức quà
thanh nhã và tinh khiết
T/N chỉ cách thức
…, khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp
đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi
T/N chỉ thời gian

Nhóm 2: Trong cái vỏ xanh kia
T/N chỉ nơi chốn
T/N chỉ nơi chốn
Dưới ánh nắng,
Nhóm 3: với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử
như chúng ta nói trên đây
T/N chỉ cách thức
TaiLieu.VN


Câu 1 :Nhận xét nào đúng về thành phần trạng ngữ của câu?

A

Là biện pháp tu từ trong câu.

B

Là một trong số các từ loại của câu

C

Là thành phần chính của câu

Ồ ! Tiếc quá.

D

Là thành phần phụ của câu.

Chúc mừng bạn !

TaiLieu.VN

Bạn thử lần nữa xem !
Em nào bổ sung


Câu 2 : Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào?

A

Theo thành phần chính nào mà chúng
đứng liền trước hoặc liền sau.

B

Theo vị trí của chúng trong câu.

C

Theo các nội dung mà chúng biểu thị.

D

Theo mục đích nói của câu.

TaiLieu.VN

Ồ ! Tiếc quá.
Sai rồi !
Bạn thử lần
nữa
xem bạn
!
Chúc
mừng
!


1. Bài cũ:
- Hoàn thiện các bài tập/SGK.
- Học thuộc phần ghi nhớ
2. Bài mới :
Chuẩn bị bài : Tìm hiểu chung về phép
lập luận chứng minh.
- Xem trước bài : Thêm trạng ngữ cho
câu(tiếp theo)
TaiLieu.VN


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ VỀ DỰ
GIỜ VÀ CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TỐT

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×