Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu chuẩn đoán tình trạng kĩ thuật hệ thống Phanh xe Toyota

TIU LUN PPNCK ng Vn Ngha
B QUC PHềNG
HC VIN K THUT QUN S
TIU LUN MễN HC
PHNG PHP NGHIấN CU KHOA HC
TấN TI:
quản trị mạng và Nghi thức quản trị mạng
Giỏo viờn hng dn: Đinh Văn Lợng
Học viên : Đặng Văn Nghĩa
n v : Lp ễ tụ c442 d4.
H N i 9/2009
TIU LUN PPNCK ng Vn Ngha
CNG CHI TIT
PH N M U
1. Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu
- Hn ch trong vic kim tra trng thỏi k thut ca ụ tụ trong quỏ trỡnh s d ng d n t i
cỏc hng húc lm gim thiu cụng sut, tng chi phớ nhiờn liu, tăng lợng thải độc hại ở
khí xả, biến dạng phần truyền lực, di động, giảm hiệu quả phanh, có thể ngay cả ngời lái
cũng không nhận biết đợc. Thông qua chuẩn đoán và các dấu hiệu nhận biết, qua đó ta dự
kiến các phơng pháp sử lý thông tin.
- Giữa kiểm tra và chẩn đoán cũng cần đợc phân biệt, khi kiểm tra cần xác định những giá

trị đo nhất định để so sánh với giá trị cần thiết còn khi chẩn đoán cần đặt sai lệch giữa các
trạng thái trong tơng quan với hoạt động của hệ thống, các quan hệ hỏng hóc, các kiến
thức kinh nghiệm và mục đích chính là xác định mức độ tin cậy của ôtô để tiếp tục khai
thác. Trên cơ sở chẩn đoán dự báo để thiết lập việc khai thác triệt để hiệu quả sử dụng
cũng nh xây dựng những quy định bảo dỡng, những biện pháp khắc phục h hỏng sau chẩn
đoán và lập kế hoạch sửa chữa hợp lý theo nghĩa làm cho tuổi thọ có ích còn lại của hệ
thống đạt tối đa
- Việc chuẩn đoán đánh giá tình trạng kỹ thuật của ô tô giúp khai thác chúng một cách hợp
lý nhất, tránh các hiện tợng sử dụng quá thời hạn, dẫn đến các h hỏng đáng tiếc hoặc khai
thác cha hết khả năng làm việc của các trang thiết bị mà đã đa đi sửa chữa dẫn đến giảm
hiệu quả khi sử dụng xe.
- Xuất phát từ tình hình đó trong luận văn này tôi xin đề cập đến việc nghiên cứu chẩn
đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh xe Toyota
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài.
- Do tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của việc chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của hệ
thống phanh xe Toyota các công trình nghiên cứu đã đợc quan tâm rất sớm. Mặt khác nếu
sử dụng quy luật thay đổi thông số trạng thái theo thời gian làm việc và giới hạn kỹ thuật
của hệ thống phanh, thì bắt buộc phải biết đợc tổng hành trình đã chạy đợc của chúng
- Tại Việt Nam đã có nhiều lĩnh vực chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật. Tác giả Lê Hùng Lân,
Phạm Thi Thu Hơng đã nghiên cứu ứng dụng cơ sở logic mờ, mạng nơ ron để xây dựng
chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của các cơ sở tri thức suy diễn và chơng trình chuẩn đoán
cho đối tợng.
- Xe Toyota đợc sử dụng chủ yếu ở Việt Nam, ngoài ra chúng còn đợc sử dụng nhiều ở các
nớc trong khu vực... để kiểm tra tình trạng kỹ thuật của chúng, phải dựa vào các tài liệu kỹ
thuật. Tuy vậy về lĩnh vực chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của hệ thống phanh xe Toyota
Vios ở Việt Nam còn hạn chế.
TIU LUN PPNCK ng Vn Ngha
3. i tng nghiờn cu v khỏch th nghiờn cu.
- Khách thể nghiên cứu :
+ Các cơ cấu trên xe, trên bánh xe.
+ Hệ thống động học của phanh xe .
+ Nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh.
+ Các hỏng hóc thơng gặp phải trong quá trình vận hành sử dụng.
+ Cơ sở để sử dụng, sửa chữa, kéo dài tuổi thọ của phanh.
- Đối tợng nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu trong đề tài này là và hệ thống phanh Toyota
Vios 1.5 đợc sử dụng nhiều ở Việt Nam đề tài chỉ tập trung nghiên cứu chẩn đoán tình
trạng kỹ thuật hệ thống phanh xe Toyota.
4. Mc tiờu v mc ớch nghiờn cu.
- Mục tiêu: Trên cơ sở quá trình thay đổi thông số trạng thái, xây dựng hàm biểu diễn sự
thay đổi thông số trạng thái để đánh giá độ mòn các chi tiết trong hệ thống phanh, trên cơ

sở đó dự báo hành trình còn lại của chúng.
- Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở quá trình thay đổi thông số trạng thái, xây dựng hàm
biểu diễn sự thay đổi thông số trạng thái để đánh giá độ mòn các chi tiết trong hệ thống
phanh, trên cơ sở đó dự báo hành trình còn lại của chúng trong tơng lai, từ đó có kế hoạch
khai thác, sửa chữa phục hồi thay thế và chế tạo phụ tùng để đảm bảo khả năng làm việc cao.
Để đạt đợc mục tiêu nghiên cứu, luận văn phải thực hiện đợc các nội dung
sau:
+
Khái quát về chẩn đoán
+ Phơng pháp tiến hành chẩn đoán
+ Tình hình nghiên cứu chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh xe Toyota.
5. Giả thuyết nghiên cứu.
- Độ bền và giới hạn làm việc của hệ thống phanh xe phụ thuộc vào thời gian làm việc của
hệ thống, phụ thuộc vào kết cấu chi tiết.
- Phụ thuộc vào phơng thức sử dụng và vận hành.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu.
- Làm rõ các vấn đề về chuẩn đoán
- Các bớc và thủ tục cần thiết khi tiến hành chẩn đoán.
- Xây dựng các thuật toán chuẩn đoán, phơng pháp đánh giá tình trạng kỹ thuật.
- Quá trình thay đổi các thông số trạng thái của hệ thống xe
- Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng.
7. Phạm vi nghiên cứu.
TIU LUN PPNCK ng Vn Ngha
- Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về cơ sở lý thuyết cho việc tính toán chuẩn đoán về tình
trạng hệ thống phanh xe. Đông thời thực hiện tính toán, kiểm nghiệm trên các ví dụ thực
tế đặc biệt trên hệ thống phanh xe Toyota.
8. Phơng pháp nghiên cứu:
- Phơng pháp nghiên cứu trong luận văn là trên cơ sở quá trình thay đổi thông số trạng thái
của hệ thống phanh Toyota, tiến hành biểu diễn quá trình thay đổi thông số đó.
- Cơ sở khoa học: Trên cơ sở nhiều phơng pháp chẩn đoán khác nhau lựa chọn phơng pháp
chẩn đoán dựa trên cơ sở thay đổi thông số trạng thái để đánh giá tình trạng kỹ thuật của
hệ thống phanh thờng đợc sử dụng khi có nhiều thông tin về trạng thái của hệ thống.
- Cơ sở thực tiễn: Hệ thống phanh xe Toyota là một đối tợng chẩn đoán phức tạp, có nhiều
thiết bị để xác định các thông tin về tình trạng kỹ thuật của hệ thống phanh, áp dụng thuận
tiện cho việc chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của đối tợng.
9. Kết cấu của đề tài.
-Phần I: Mở đầu
-Phần II: Nội dung
Chơng I: Tổng quan về chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh.
Chơng II. Quá trình thay đổi thông số trạng thái của hệ thống phanh xe
Toyota.
Chơng III: Cơ sở xác định sự thay đổi thông số trạng thái.
Chơng IV: Giải bài toán chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh.
Nội dung
Chơng I. Tổng quan về chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh.
1.1.Khái quát về chuẩn đoán.
-Đa ra chỉ dẫn về việc thay thế các cụm, các tổng thành và xác định dự trữ làm việc còn lại
của chúng. Tính toán các chỉ tiêu bất kỳ, đặc trng cho trạng thái đối tợng
TIU LUN PPNCK ng Vn Ngha
- Sử dụng chuẩn đoán hầu nh trong tất cả các ngành khoa học, trong kỹ thuật, trong công
nghệ. Hiện nay chuẩn đoán có thể coi nh một bộ môn khoa học độc lập.
- Nhiệm vụ : Cho biết sự thay đổi tối u các đặc điểm cần chuẩn đoán và thông số chuẩn
đoán. Để lựa chọn tiêu chuẩn cao nhất khi làm việc.
- Các quá trình chuẩn đoán có thể khác nhau phụ thuộc vào đặc trng của quá trình nghiên
cứu và mục đích chuẩn đoán. Qua đó ta thấy chuẩn đoán là môn khoa học nghiên cứu về
tơng lai của hệ thống, có thể biết đợc điều gì xảy ra với hệ thống đó tại thời điểm hiện tại
hoặc một thời điểm cho trớc trong tơng lai.
1.2. Phơng pháp tiến hành chẩn đoán.
Ta chia chuẩn đoán làm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Là giai đoạn nghiên cứu quá trình tại một thời điểm để chẩn đoán,
làm sáng tỏ và chính xác hoá các đặc trng và thông số cấu trúc của quá trình. Sau khi phân
tích, xác định đặc tính và sự thay đổi của các chỉ tiêu đó. Nhờ việc nghiên cứu có sử dụng
các công cụ toán học xác định.
Giai đoạn 2: Là giai đoạn chẩn đoán, giai đoạn này phải xác định đợc sự thay đổi
các đặc tính cho phép và đặc tính ban đầu của các thông số. Tiến hành đo đạc chúng và
lựa chọn phơng pháp chẩn đoán.
Giai đoạn 3: Là giai đoạn kết thúc, thờng có ba bớc:
Bớc 1:

Chẩn đoán
các đặc tính và các thông số của các phần tử một cách độc lập với
nhau.
Bớc 2: Tiến hành tổng hợp các chẩn đoán riêng.
Bớc 3: Kết hợp theo một quy tắc nhất định và các quá trình chẩn đoán cho toàn bộ
quá trình nghiên cứu chung. Với bớc này phải thực hiện các công việc chuẩn hoá các kết
quả chẩn đoán. Kiến tạo các kết quả ở một dạng xác định, thuận tiện cho việc khái quát
việc chẩn đoán cho các đặc tính khác nhau. Kết thúc việc chẩn đoán bằng cách tổng hợp
các kết quả về sự thay đổi đặc tính.
- Chuẩn đoán đợc nghiên cứu với phơng pháp biện chứng. Nghiên cứu một quá trình, một
hiện tợng trong mối quan hệ phức tạp, nhiều về đa dạng và các mâu thuẫn cần giải quyết.
- Trong kỹ thuật. Việc chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của hệ thống phanh dựa trên cơ sở
phân tích các h hỏng của nó, lựa chọn lập luận theo kết quả phân tích các thông số cấu
trúc và thông số chuẩn đoán..
- Quá trình thay đổi trạng thái có thể gồm 3 dạng:
TIU LUN PPNCK ng Vn Ngha
a) Thay đổi các thông số trạng thái mà không thay đổi chất lợng các phần tử.
b) Thay đổi các thông số trạng thái đồng thời thay đổi chất lợng các phần tử.
c) Thay đổi các thông số trạng thái đồng thời thay đổi chất lợng hệ thống phanh.
Trong mối quan hệ theo thứ tự này phải xây dựng đợc các hàm thông số trạng thái
của các phần tử. Trên cơ sở này tìm mối quan hệ giữa các hàm thay đổi các thông số trạng
thái với các xác suất h hỏng của các phần tử của các hệ thống phanh.
Khó khăn của việc điều chỉnh quá trình thay đổi trạng thái kỹ thuật của hệ thống
phanh là thiếu các phơng pháp vạn năng, làm đơn giản việc đánh giá thây đổi các thông số
trạng thái. Hỏng hóc của các công cụ kỹ thuật và không có phép dự báo các h hỏng độ
bền lâu,dự trữ độ làm việc của các phần tử.
Nhiệm vụ: Khi tiến hành chuẩn đoán cần
- Xây dựng mô hình toán học thay đổi các thông số trạng thái kỹ thuật của hệ thống phanh
có tính đến các yếu tố cơ bản đợc đặc trng bởi các giá trị ngẫu nhiên và xác định.
- Hoàn thiện các cơ sở xác định trạng thái động học của hệ thống phanh xe Toyota có sử
dụng mô hình toán học biểu diễn quá trình thay đổi các thông số.
-
Hoàn thiện cơ sở lý thuyết
chẩn đoán
tình trạng kỹ thuật của hệ thống phanh đồng thời sử
dụng mô hình toán biểu diễn quá trình thay đổi các thông số.
- Xác định quy tắc và phơng pháp xác định độ lệch cho phép tối u của các thông số trạng
thái của hệ thống phanh.
- Giải quyết vấn đề chẩn đoán với hàng loạt các chỉ tiêu khai thác tối u của hệ thống
phanh.
Thuật toán chuẩn đoán.
- Giả sử một đối tợng cụ thể khi đo đạc tại thời điểm t có đợc các kết quả cụ thể gọi là véc
tơ chẩn đoán, véc tơ dấu hiệu w. Véc tơ các dấu hiệu w là thành phần của không gian chẩn
đoán hay là không gian các dấu hiệu W.
- Giả sử véc tơ w(t) đo tại thời điểm t
1
, t
2
, ... t
k
đợc kết quả w
1
, w
2
, ...w
k
. Để

cho gọn quy ớc
T
k
= {t
1
, t
2
, ..., t
k
} và w(T
k
)= {w
1
, w
2
, ...w
k
}. Trên cơ sở một số quy luật, theo kết quả quan
sát w(T
k
) sẽ đa ra các chẩn đoán trong khoảng (T
k
ữ t). Quá trình chẩn đoán này có thể
viết gọn là w(t/T
k
).
- Xuất phát điểm của dự báo dựa trên khái niệm chẩn đoán kỹ thuật. Giả sử trong không
gian W lấy miền

biểu diễn trạng thái còn khả năng làm việc của đối tợng. Khi đó nếu t
< t
k
thì đối tợng còn khả năng làm việc. Có thể khai thác đối tợng đến khi t
k+1
> t
k
. Nếu khi
tất cả t t/ T
k


.
- Nếu mỗi điểm trong không gian W cho một xác xuất mất khả năng làm việc
TIU LUN PPNCK ng Vn Ngha
- Để giải quyết vấn đề đó phải đo đợc với khối lợng lớn đặc biệt khi đối tợng gồm
nhiều loại và phức tạp. Để khắc phục điều đó ngời ta sử dụng không phải không gian
các dấu hiệu mà là không gian trạng thái của đối tợng.
- Không gian trạng thái U đợc chọn sao cho trạng thái của đối tợng tại mỗi thời điểm t có
thể cho một véc tơ u(t). Khi đó phơng trình vi phân biểu diễn sự thay đổi trạng thái có
dạng :
( )
aquf
dt
du
,,
=
ở đây: q(t) Là véc tơ biểu diễn các tác động bên ngoài.
a- Là véc tơ các thông số của đối tợng.
Mối quan hệ giữa u và w có dạng: w = G(u,n,b)
ở đây: n(t)- Véc tơ của các nhiễu của hệ thống đó.
b- Véc tơ gồm các thông số của hệ thống đo, có thể là một
vài thông số của đối tợng ảnh hởng đến mối quan hệ giữa u và w.
- Nếu cho miền là miền trạng thái cho phép trong không gian trạng thái U thì sử dụng
công thức trên sẽ tìm đợc giá trị u(T
k
) tơng ứng với các giá trị đo đạc w(T
k
) và dự báo đợc
u(t) trên đoạn (t
k
, t
k+1
). Để dự báo độ bền lâu sử dụng quy luật: đối tợng có thể khai thác
đến thời điểm t
k+1
nếu u(t) khi tất cả t (t
k
, t
k+1
).
- Giá trị thực của sự dự báo độ bền lâu rõ ràng có tính xác suất. Véc tơ q(t) và véc tơ nhiễu
n(t) thờng là đại lợng ngẫu nhiên theo t. Khi đó u(t) là một quá trình ngẫu nhiên và xác
suất làm việc không h hỏng là:
P(t/T
K
) = P[u(v) ; v (t
K
, t/w(T
K
)]
Chơng II. Quá trình thay đổi thông số trạng thái của hệ thống phanh xe
Toyota.
2.1. Các yếu tố ảnh hởng đến quá trình thay đổi thông số của hệ thống phanh xe
Toyota.
Có rất nhiều yếu tố ảnh hởng đến sự thay đổi thông số trạng thái trong các quá trình
thực. Các yếu tố đó có thể phân chia thành hai nhóm chính.
- Nhóm các yếu tố bên trong hay là ảnh hởng của chất lợng sản phẩm khi chế tạo
tại nhà máy (yếu tố kết cấu).
- Nhóm các yếu tố khai thác hay là các yếu tố bên ngoài.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×