Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý 4 bài 11 ôn tập

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 4
Địa lí:
BÀI 11: ÔN TẬP
I.MỤC TIÊU :
- Chỉ được dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, các cao nguyên ở Tây Nguyên,
thành phố Đà Lạt trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.
- Hệ thống lại những đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sống ngòi; dân
tộc, trang phục và hoạt động sản xuất chính của Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du
Bắc Bộ.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bản đồ tự nhiên VN .
- PHT (Lược đồ trống) .
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.Ổn định:
2.Kiểm tra bài cũ:
- Đà Lạt có những điều kiện thuận lợi nào - HS trả lời câu hỏi .
để trở thành Thành phố du lịch và nghỉ - Cả lớp nhận xét, bổ sung .

mát?
-Tại sao Đà Lạt có nhiều rau, hoa, quả xứ
lạnh ?
GV nhận xét ghi điểm .
3.Bài mới :
a.Giới thiệu bài:

TaiLieu.VN

- HS nhắc lại tựa bài.

Page 1


- GV ghi tựabài lên bảng.
b.Giảng bài:
* Hoạt động 1: Làm việc cả lớp
- GV phát PHT cho từng HS và yêu cầu
HS điền tên dãy núi Hoàng Liên Sơn , các
cao nguyên ở Tây Nguyên và thành phố
- HS điền tên vào lược đồ .
Đà Lạt vào lược đồ .
- GV cho HS lên chỉ vị trí dãy núi Hoàng - HS lên chỉ vị trí các dãy núi và cao nguyên
Liên Sơn , các cao nguyên ở Tây Nguyên trên BĐ.
và thành phố Đà Lạt trên bản đồ Địa lí tự - HS cả lớp nhận xét, bổ sung.
nhiên VN.
- GV nhận xét và điều chỉnh lại phần làm
việc của HS cho đúng .
* Hoạt động2: Làm việc nhóm 2

- HS các nhóm thảo luận và điền vào bảng
- GV cho HS các nhóm thảo luận câu hỏi : phụ .
+Nêu đặc điểm thiên nhiên và hoạt động
của con người ở vùng núi Hoàng Liên Sơn
và Tây Nguyên theo những gợi ý ở bảng .
(SGK trang 97)
Nhóm 1: Địa hình, khí hậu ở Hoàng Liên
Sơn Tây Nguyên .
Nhóm 2: Dân tộc, trang phục, lễ hội ở
Hoàng Liên Sơn và Tây Nguyên .
Nhóm 3: Trồng trọt, chăn nuôi, nghề thủ
công .
Nhóm 4: Khai thác khoáng sản, khai thác
sức nước và rừng .
- Đại diện các nhóm lên trình bày .
- GV phát cho mỗi nhóm một bảng phụ. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Các nhóm tự điền các ý vào trong bảng .
- Cho HS đem bảng treo lên cho các nhóm

TaiLieu.VN

Page 2


khác nhận xét.
- GV nhận xét và giúp các em hoàn thành
phần việc của nhóm mình .
* Hoạt động 3: Làm việc cả lớp

- HS trả lời .

- GV hỏi :

- HS khác nhận xét, bổ sung.

+ Hãy nêu đặc điểm địa hình trung du Bắc
Bộ .
+ Người dân nơi đây đã làm gì để phủ
xanh đất trống, đồi trọc .
GV hoàn thiện phần trả lời của HS.
4.Củng cố :

- HS thi đua lên đính .

- GV cho treo lược đồ còn trống và cho - Cả lớp nhận xét.
HS lên đính phần còn thiếu vào lược đồ .
- GV nhận xét, kết luận .

- HS cả lớp .

5.Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị trước
bài : “Đồng bằng Bắc Bộ”.
- GV nhận xét tiết học .

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×