Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý 4 bài 11 ôn tập 2

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 4

Bài 11 :

ÔN TẬP

A .MỤC TIÊU :
- Chỉ được dãy Hoàng Liên Sơn , đỉnh Phan – xi – păng, các cao nguyên ở Tây
Nguyên , thành phố Đà Lạt trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam .
- Hệ thống lại những đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên , địa hình , khí hậu , sông
ngòi ; dân tộc , trang phục , và hoạt động sản xuất chính của Hoàng Liên Sơn . Tây
Nguyên , trung du Bắc Bộ .
B .CHUẨN BỊ
- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam ..
- Phiếu luyện tập
C . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
I/.Ổn định :

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Hát

II/ Kiểm tra bài cũ
- Đà Lạt có những điều kiện thuận lợi nào để trở - 2 –3 HS trả lời
thànhnơi du lịch nghỉ mát ?
- Tại sao ở Đà Lạt có nhiều hoa quả xứ lạnh ?
- GV nhận xét ghi điểm
III/ Ôn tập
Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân
Bước 1 :Gọi một HS lên bảng chỉ vào vị trí dãy
núi Hoàng Liên Sơn , các cao nguyên ở Tây
- 2 -3 HS lên bảng chỉ vào bản đồ, cả
Nguyên và thành phố Đà Lạt
lớp
Bước 2 :
quan sát .
- GV điều chỉnh phần làm việc của HS cho đúng
Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm
- HS các nhóm thảo luận và hoàn thành câu 2 -


GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 4

SGK
- (HS khá , giỏi )
- GV kẻ sẵn bảng thống kê để HS lên bảng điền
đúng các kiến thức vào bảng thống kê .
Hoạt động 3 : làm việc cả lớp
- Hãy nêu đặc điểm địa hình trung du Bắc Bộ?
- Người dân nơi đây đã làm gì để phủ xanh đất
trống, đồi trọc?
- GV hoàn thiện phần trả lời của HS
IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ :
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà ôn lại các bài đã học

- HS thào luận và hoàn thành câu hỏi
trong SGK .
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả làm
việc nhóm trước lớp .

- Là vùng núi có các đỉnh tròn sườn
thoải ..
- Trồng rừng , cây công nghiệp lâu năm
và cây ăn quả .

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
.....................................................................................................................................
...
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×