Tải bản đầy đủ

Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (2)

Giáo án Mỹ thuật 6
Bài 6. Vẽ trang trí
CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ
I.Mục tiêu.
*Kiến thức: - Học sinh thấy được vẻ đẹp của trang trí cơ bản và trang trí
ứng dụng
*Kỹ năng: - Học sinh phân biệt được sự khác nhau giữa trang trí cơ bản
và trang trí ứng
dụng
*Thái độ: - Học sinh biết cách làm bài trang trí
II.Chuẩn bị.
1.Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: - Một số đồ vật có họa tiết trang trí
- Hình ảnh trang trí nội ngoại thất.
- Hình vẽ phóng to ở sách giáo khoa.
Học sinh: - Giấy, ê-ke, thước, bút chì.
2.Phương pháp dạy học.- Vấn đáp, trực quan.
III. Tiến trình dạy học.
1.Tổ chức:
6A…….6B…….6C…….6D…….6E…….6G…….
2.Kiểm tra đồ dùng

3.Bài mới
Thờ
i
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
gian
Hoạt động 1. Hướng dẫn học
I. Quan sát nhận xét.
sinh quan sát nhận xét.
GV. Giới thiệu một vài hình ảnh về HS quan sát tranh ảnh và trả
cách sắp xếp nội, ngoại thất, trang lời câu hỏi
trí hội trường, nhà, chén….và đặt
câu hỏi để HS trả lời.
? Em có nhận xét gì về cách trang trí
cái khăn, gạch, đĩa…
? Màu sắc được thể hiện như thế
nào.
? Các mảng hình sắp xếp có giống
nhau không.
? Em hiểu thế nào là sắp xếp Nhắc

Thiết bị
tài liệu

Hình
ảnh về
trang trí
nội
ngoại
thất..


lại, Xen kẽ, Đối xứng, Mảng hình
không đều.
GV kết luận:Một bài trang trí phải
có bố cục hợp lý, màu sắc hài
hòa….Có 4 cách sắp xếp họa tiết
như sau;
- Cách sắp xếp nhắc lại
- Cách sắp xếp xen kẽ
- Cách sắp xếp đối xứng
- Cách sắp xếp mảng hình không
đều.
Hoạt động 2. Hướng dẫn học
sinh cách trang trí cơ bản.
GV hướng dẫn ở hình minh họa
- Vẽ khung hình kẻ đường trục
- Tìm các mảng hình chính, hình
phụ
- Dựa vào các mảng tìm họa tiết
- Tìm và tô màu ( từ 3 đến 4 màu )

Hoạt động 3. Hướng dẫn HS làm
bài
- GV gợi ý HS và các mảng hình
khác nhau một vài hình vuông
Hoạtđộng 4 Đánh giá kết quả học
tập

HS nghe và ghi nhớ 4 cách
sắp xếp họa tiết:
+ Nhắc lại
+ Xen kẽ
+ Đối xứng
+ Mảng hình không đều

II. Cách tiến hành bài trang
trí cơ bản.
HS quan sát và ghi nhớ
Hình
minh
họa cách
trang trí
HS làm bố cục mảng hình ở
hình vuông

HS trả lời câu hỏi củng cố


- GV đặt câu hỏi để củng cố kiến
thức cho học sinh những ND chính
? Nêu các cách sắp xếp họa tiết
? Cách làm bài trang trí.
GV kết luận
HDVN.
- Làm bài tập trong SGK
- Chuẩn bị bài sau ( một số
hình hộp, hình cầu, giấy,
chì…..)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×