Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán 5 thao giảng nhân một số thập phân với một số tự nhiên (26)
XÃ KHẢ CỬU
Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,3 m.

Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
A
1,

1,3 m

1,3 x 3 = ? (m)

Ta có: 1,3 m = 13 dm

m

3

m

3
1,

B

Ta thực hiện phép nhân:

C

x

13
3
39 (dm) = 3,9 m

Vậy: 1,3 x 3 = 3,9 (m)


Cách thực hiện:
* Đặt tính theo cột dọc:
x

* Ví vụ 2: 0,46 x 12 = ?

1,2

x

3
3,6 (m)

0,46
12
92
46
5,5 2

Kết luận
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta
làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có
bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


LUYỆN TẬP:
Bài 1:

a)2,5 x 7;
x

2,5

Đặt tính rồi tính.

b) 4,18 x 5 ;
x

4,18

7

5

17,5

20,90

c) 0,256 x 8 ;
O,256
x
8
2,0 4 8

d)

6,8 x 15
6,8
x
15
34 0
68
1 0 2,0


Bài 2:
Thừa số

3,18

8,07

2,398

Thừa số

3

5

10

Tích

?

?

?


Bài 2:
Thừa số

3,18

8,07

2,398

Thừa số

3

5

10

Tích

9,54

40,35

23,89


Bài 3:

Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong
4 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô mét.

Tóm tắt:
1giờ: 42,6km.
4giờ:

?km.

Bài giải:
Trong 4 giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:
42,6 x 4 = 170,4 (km)
Đáp số: 170,4 km
Thầy và trò lớp 5B chân

thành cảm ơn các thầy cô giáo
đã về dự.
Xin kính chúc sức khỏe các
thầy cô giáo
Thầy và trò lớp 5B chân
thành cảm ơn các thầy cô giáo
đã về dự.
Xin kính chúc sức khỏe các
thầy cô giáo

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×