Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán 5 thao giảng nhân một số thập phân với một số tự nhiên (22)

NĂM HỌC 2013 - 2014

GV : NGUYỄN THƠ VĂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B


Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2009
Toán
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
a) Ví dụ 1 : Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng
nhau,mỗi cạnh dài 1,2m.Hỏi chu vi của hình tam giác đó
bằng bao nhiêu mét ?

1,2

P=?m

1,2m

m


B

( m) )
1,2 x 3 = 3,6
?(m
Ta có : 1,2m = 12dm
12
x
3

1, 2

m

A

C

36(dm) = 3,6m
Vậy : 1,2 x 3 = 3,6 (m)


Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2009
Toán
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Ta đặt tính :
1, 2
x
3
3, 6

Thực hiện phép nhân như nhân các số tự
nhiên
Phần thập phân của số 1,2 có một chữ
số,ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một
chữ số kể từ phải sang trái


Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2009
Toán
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
b) Ví dụ 2 : 0,46 x 12 = ?
0,46
x
12
92
46
5, 5 2

Thực hiện phép nhân như nhân các số tự
nhiên
 Phần thập phân của số 0,46 có hai chữ
số,ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ
số kể từ phải sang trái


Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2009
Toán
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta
làm như sau :
- Nhân như nhân các số tự nhiên
- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có
bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2009
Toán
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
1) Đặt tính rồi tính :
a)
c)
d)
b) 0,256
2,5
6,8
4,18x x7
15
x58


Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2009
Toán
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô
đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?


Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2009
Toán
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Đặt tính rồi tính : 1,23 x 3 = ?
A

B

1,23
x
3

1,23
x
3

3,69

36,9

Ai đúng ? Ai sai ? Vì sao sai ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×