Tải bản đầy đủ

Phương pháp làm môi trường dinh dưỡng

Phương pháp làm môi trường dinh dưỡng
Việc pha chế môi trường đòi hỏi phải chính xác và
cẩn thận. Đây là một
trong những khâu quan trọng bậc nhất trong công tác
nghiên cứu vi sinh vật. Nếu
môi trường không đảm bảo yêu cầu và kém phẩm
chất thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả
nghiên cứu.
Các bước chế tạo môi trường dinh dưỡng:
100
a. Pha chế: cân đong thật chính xác từng thành phần
môi trường theo đúng
trình tự hướng dẫn trong tài liệu.
- Đối với môi trường lỏng: cân, đong các chất rồi hoà
tan trong nước.
- Đối với môi trường đặc:
+ Cân agar rồi ngâm vào nước, đung cho tan agar.
+ Cân hoá chất rồi hoà tan trong nước.
+ Trộn dung dịnh hóa chất vào agar đã tan thêm nước
vào cho đủ, khuấy và
đun cho tan đều.

b. Làm trong môi trường:
Môi trường nuôi cấy vi sinh vật cần phải trong, có
như thế mới quan sát vi
sinh vật được một cách dễ dàng. Có thể làm trong
môi trường bằng những cách sau:
Lọc qua bông, vải thưa nhiều lớp hay giấy lọc.
Dùng lòng trắng trứng gà: cứ một lít môi trường dùng
một lòng trắng trứng.
Lấy riêng lòng trắng, cho thêm một lượng nước bằng
nó rồi đánh tan cho đến khi
sủi bọt thì đổ vào môi trường và trộn đều, đun sôi 10
– 15 phút, để lắng rồi lọc.
c. Điều chỉnh pH môi trường.
Mỗi loài vi sinh vật chỉ phát triển trong một khoảng
pH nhất định. Do đó, khi
làm môi trường cần điều chỉnh pH cho thích hợp.
Người ta thường dùng các dung
dịch sau để điều chỉnh pH môi trường: HCl, H2SO4,
NaOH, NaHCO3... có nồng độ
0,1N hoặc 10%.
d. Phân phối môi trường.
Sau khi điều chỉnh pH thì phân phối môi trường vào
các bình cầu, ống
nghiệm đã chuẩn bị từ trước. Riêng đối với hộp petri
nếu không có dụng cụ để giữ
khi khử trùng thì khử trùng môi trường xong mới
phân phối vào các hộp petri.
- Đối với ống nghiệm: nếu dùng môi trường làm
thạch nghiêng thì môi
trường cần được phân phối chiếm ¼ thể tích của ống
nghiệm. Nếu làm thạch đứng
thì lượng môi trường cần được phân phối từ ½ - 1/3
thể tích ống nghiệm.
- Đối với bình cầu hay bình tam giác, lượng môi
trường được phân phối
chiếm ½ - 1/3 thể tích của bình.
- Các thao tác phân phối phải nhanh, gọn, khéo léo để
môi trường không
dính lên miệng dụng cụ hoặc nút bông và việc phân
phối cần thực hiện xong trước
khi môi trường bị đông đặc.
e. Khử trùng môi trường.
Sau khi pha chế xong thì phải khử trùng môi trường.
Có thể khử trùng bằng
một trong 3 phương pháp sau:
* Hấp bằng hơi nước sôi ở áp suất thường.
Đối với các môi trường lỏng không chịu được nhiệt
độ cao thì có thể khử
trùngở nhiệt độ thấp theo kiểu Paxtơ hay kiểu
Tyndan.
- Kiểu Paxtơ: dựa trên cơ sở phần lớn vi sinh vật
không bào tử chết ở 60 –
70OC trong khoảng 15 – 30 phút, hoặc 70 – 80OC
trong khoảng 5 – 10 phút. Như
vậy, theo kiểu này là người ta hấp ở nhiệt độ hơi
nước sôi khoảng 30 – 40 phút.
Khử trùng bằng phương pháp này chỉ có các tế bào
sinh dưỡng bị tiêu diệt, các bào
tử vẫn có khả năng sống sót cho nên phương pháp
này chỉ dùng để khử trùng sữa,
bia và một số thực phẩm khác.
- Kiểu Tyndan: Đây là phương pháp khử trùng triệt
để ở nhiệt độ thấp bằng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×