Tải bản đầy đủ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC
THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Q = 2000M
3
/NGÀY ĐÊM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
SVTH: LÊ VĂN TUẤN
GVHD: Th.S LÊ THỊ KIM OANH
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Ngày 18/06/2009
Nội dung trình bày
Nội dung của khóa luận tốt nghiệp
1
Giới thiệu khu vực thiết kế
2
Giới thiệu các thông số và phương án thiết kế
3
GVHD: Th.S LÊ THỊ KIM OANH
SVTH: LÊ VĂN TUẤN
Nội dung của khóa luận tốt nghiệp


Nội dung của khóa luận tốt nghiệp

Thu thập các số liệu về quy hoạch tổng thể của công
ty Tô Châu;

Tính toán mạng lưới thoát nước mưa và nước thải
cho công ty.

Lựa chọn các phương án xử lý và tính toán thiết kế
trạm xử lý nước thải cho công ty;

Tính toán kinh tế và lựa chọn phương án tối ưu;

Viết bài thuyết minh và trình bày bản vẽ;
1
GVHD: Th.S LÊ THỊ KIM OANH
SVTH: LÊ VĂN TUẤN
Giới thiệu khu vực thiết kế
o
Tên gọi công ty: CÔNG TY CỔ
PHẦN TÔ CHÂU
o
Địa chỉ: 1533 Quốc lộ 30, Khóm
4, Phường 11, Thành Phố Cao
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
o
Sản phẩm chính của công ty là cá tra phi lê, cá basa phi lê.
o
Công suất nhà xưởng: 12.000 tấn/ năm
- Cá Tra: 90%
- Cá Basa: 10%
2
Hình 1 Công ty Cổ phần Tô Châu – Đồng Tháp.
GVHD: Th.S LÊ THỊ KIM OANH
SVTH: LÊ VĂN TUẤN
ST
T
Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả
TCVN 5945 –
2005 Cột A
1 pH 6,5 6 – 9
2 SS mg/l 482 50
3 COD mg/l 1871 50
4 BOD mg/l 1620 30
5 Nitơ tổng mg/l 138 15
6 Phospho tổng mg/l 18,2 4
7 Dầu tổng mg/l 86,5 10
8 Coliform mg/l 43 10
4
5 x10
3
××
Nguồn: Phòng thí nghiệm công ty TNHH xử lý CTCN và TVMT Văn Lang
Thành phần nước thải chế biến cá Tra, Basa tại công ty Tô Châu
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản
với Q = 2000 m
3
/ngày đêm.
GVHD: Th.S LÊ THỊ KIM OANH
SVTH: LÊ VĂN TUẤN
Giới thiệu các thông số và phương án thiết kế
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×