Tải bản đầy đủ

Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex.doc

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX.
I . Khái quát về sự phát triển của công ty.
1 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2 . Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty.
II . Những đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vận tải
và dịch vụ PETROLIMEX.
1 . Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty
2 . Tình hình hoạt động kinh doanh.
PHẦN II . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX
1 . Kết quả kinh doanh của công ty.
2 . Tình hình doanh thu của công ty.
3 . Hiệu quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh
doanh của công ty.
PHẦN III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU
QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX
I . Những mục tiêu định hướng và phát triển của ngành và công ty :

1 . Mục tiêu về lợi nhuận.
2 . Mục tiêu về thế lực.
3 . Mục tiêu về an toàn.
II . một số giải pháp , kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh
của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX .
* Kết luận
LỜI NÓI ĐẦU
1
Trong giai đoạn hiện nay, sự đổi mới cơ chế kinh tế của nhà nước ta đã tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động vươn lên mạnh mẽ trên thị trường trong
nước, khu vực và trên toàn thế giới, song chính điều đó lại đẩy các doanh nghiệp
vào thế cạnh tranh khốc liệt. Trong môi trường như vậy sự tồn tại và phát triển là
vấn đề sống còn đối với mỗi doang nghiệp, trong đó lợi nhuận là động lực chính,
hướng dẫn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mỗi doang ngghiệp. Để đạt được
chỉ tiêu đó doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả
kinh doanh.
Trong số các doanh nghiệp thành đạt trong kinh doanh phải kể đến công ty
cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX . Trong mấy năm hoạt động dưới hình
thức công ty cổ phần, cùng với sự chuyển mình của đất nước bước sang nền kinh tế
thị trường, công ty là đơn vị kinh doanh với nhiệm vụ chính là cung ứng xăng dầu,
vận tải và sửa chữa xây lắp các công trình xăng dầu. Do vậy việc tiêu thụ được sản
phẩm là điều kiện sống còn, là cơ sở để công ty tồn tại và phát triển.
Từ những kiến thức đã học tại khoa quản trị kinh doanh, trường Đại học Dân
Lập Phương Đông và được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Đinh Ngọc Quyên -
giáo viên khoa quản trị kinh doanh, em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: "Một số
giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dich vụ
PETROLIMEX"
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đinh Ngọc Quyên đã giúp đỡ em hoàn
thành đề án môn học này.
2
PHẦN I : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX là một đơn vị hạch
toán kinh doanh độc lập, có tài khoản và con dấu riêng .
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX có tên giao dịch
quốc tế là:
PTS HA TAY ( Ha Tay Petrlimex Transportation and Service Joint -
Stock Company )
Trụ sở chính của công ty đặt tại: Km 17- Quốc lộ 6, Đồng mai,Thanh
Oai, Hà Tây.


* Chức năng: Làm tổng đại lý cho công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
* Ngành nghề kinh doanh:
+ Kinh doanh vận tải xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu .
+ Kinh doanh xăng dầu, gas và bếp gas vật tư thiết bị chuyên
dùng xăng dầu.
+ Dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị hệ thống công
nghệ cột bơm.
+ Xây lắp, trang trí nội ngoại thất các công trình xăng dầu và các
công trình dân dụng.
I . KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY :
1 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty :
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX là doanh nghiệp
được thành lập dưới hình thức tách một bộ phận của công ty xăng dầu Hà
Sơn Bình
(là xí nghiệp vận tải và dịch vụ) để cổ phần hoá được tổ chức và hoạt động
theo luật doanh nghiệp.
3
Xí nghiệp vận tải và dịch vụ thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
được thành lập theo quyết định số 397/QĐ-TCT ngày 24/09/1999 của tổng
công ty xăng dầu Việt Nam và chính thức hoạt động từ ngày 01/10/1999.
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng
và Nhà Nước nhằm mục đích huy động vốn để đầu tư đổi mới công nghệ,
nâng cao sức cạnh tranh, cải tiến phương thức quản lý, tạo điều kiện để
người lao động có cổ phần, thật sự là chủ nhân và tham gia quản lý doanh
nghiệp nhà nước. Mục tiêu của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là
nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng
kinh tế và tạo thêm việc làm, hoạt động năng động hơn, tăng thu nhập cho
người lao động.
Xí nghiệp vận tải và dịch vụ trực thuộc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
được Bộ Thương Mại và Tổng công ty xăng dầu Việt Nam quyết định
chuyển thành công ty cổ phần hoạt động theo hình thức quản lý mới, đa
dạng hoá sở hữu, hoạt động năng động hơn hiệu quả hơn.
Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nhà nước được Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 20/04/1995
Căn cứ vào luật doanh nghiệp được quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 12/06/1999
Căn cứ vào nghị định 44/1998 NĐ - CP ngày 29/06/1998 của chính phủ
về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và các
thông tư hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước về công tác cổ phần
hoá.
Căn cứ vào quyết định số 1362/ QB / BTM ngày 03/10/2000 của Bộ
Trưởng Bộ Thương Mại về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành
công ty cổ phần.
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX được chính thức
đưa vào hoạt động 01/10/2000. Công ty có một chi nhánh tại Hoà Bình, có
4
2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 1 tầu bán dầu trên Sông Hồng, 2 cửa hàng bán
Gas.
Do xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về hàng hoá ngày càng tăng
đòi hỏi các doanh nghiệp muốn có vị trí trên thi trường cần có nhiều mặt
hàng chất lượng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
2 . Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty :
Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả công ty cổ phần vận tải và dịch
vụ PETROLIMEX được tổ chức theo nguyên tắc tập chung dân chủ, tôn
trọng pháp luật, thực hiện chế độ thue trưởng quản lý, điều hành kinh
doanh trên cơ sở thực hiện quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân
viên trong công ty. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty gọn nhẹ, tổ chức
điều hành chung mọi hoạt động của công ty là Đại hội đồng cổ đông. Đại
hội đồng cổ đông bầu hội đồng quản trị để quản lý công ty theo nhiệm kỳ,
bầu ban kiểm soát để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và
công tác điều hành quản lý công ty. Hội đồng quản trị bổ nhiện giám đốc
để điều hành hoạt động hàng ngày của công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm
trước hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được
giao. Giúp việc cho gián đốc có phó giám đốc.
* Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty :
5
Ban Kiểm soát Đại hội đồng
cổ đông
Hội đồng quản
trị
Giám đốc Phó Giám đốc
* Cơ sở vật chất kỹ thuật :
Được thành lập từ năm 1999, trải qua 3 năm hình thành và phát triển,
đến nay công ty đã có một chi nhánh đặt tại Hoà Bình, có hai cửa hàng
bán lẻ xăng dầu, một tầu bán dầu trên sông hồng, 2 cửa hàng bán gas. Các
cửa hàng trực thuộc công tyhầu hết được phân bố trên các trục đường
chính nơi có mật độ dân cư qua lại nhiều. Tổng đầu xe hiện có của công ty
là 50 xi téc (390 m
3
phương tiện), 3 xe tải chở DMN và Gas (7,7 tấn
phương tiện).
Xác định được yếu tố quan trọng trước tiên để thu hút khách hàng mua
hàng của doanh nghiệp (công ty) là phải có một cơ sở vật chất kỹ thuật
khang trang, thuận tiện cho việc đến và đi của khách hàng. Chính vì vậy
mà những năm gần đây, đặc biệt là khi nền kinh tế nước ta bước sang nền
kinh tế thị trường, vấn đề cạnh tranh diễn ra vô cùng gây gắt, thì công ty
đã tiến hành nâng cấp và sửa lại một số trang thiết bị đặc biệt là các
phương tiện vận tải chuyên chở xăng dầu để đáp ứng 100 % nhu cầu vận
chuyển của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. Việc làm này đã mang lại hiệu
quả to lớn trong hoạt động kinh doanh của công ty, hiện nay tất cả các cửa
hàng của công ty đã hoàn toàn được nâng cấp, sửa chữa mới để tăng khả
năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.
* Vốn điều lệ của công ty : 6 tỷ đồng Việt Nam
+ Tỷ lệ vốn nhà nước là 30% vốn điều lệ = 1.800 triệu đồng .( chia làm
18.000 cổ phần )
6
Phòng
TCHC
Phòng KD Phòng
QLKT
Phòng KT
Đội xe
Đội công
trình
Xưởng sửa
chữa
Các CHXD
+ Tỷ lệ vốn cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp là 35%
vốn điều lệ = 2.100 triệu đồng .(chia làm 18.900 cổ phần bán cho người
lao đọng
trong doanh nghiệp , còn 1.300 cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao
động nghèo trả chậm )
+ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đố tượng khác ngoài doanh nghiệp là 35%
vốn điều lệ = 2.100 triệu đồng .
Trị giá 01 cổ phần thống nhất là : 100.000 đồng
II . NHỮNG ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX
Chức năng chủ yếu của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ
PETROLIMEX là cung ứng nhiên liệu xăng dầu cho các cá nhân tổ chức,
thực hiện xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng ô tô, vật tư thiết bị kinh
doanh xăng dầu, sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị hệ thống công nghệ
cột bơm, công trình kiến trúc và các dịch vụ khác, xây lắp, trang trí nội
ngoại thất các công trình xăng dầu và các công trình dân dụng.
Tuy mới thành lập công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX
đã xây dựng và trưởng thành vượt qua nhiều khó khăn thử thách trong nền
kinh tế thị trường, công ty đã không ngừng phát triển.
1 . Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ
PETROLIMEX
Sản lượng tiêu thụ là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh rõ nét
tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp. Sản phẩm của doanh nghiệp là nơi
chứa đựng chi phí và việc tiêu thụ sản phẩm sẽ mang lại doanh thu cho
doanh nghiệp qua đó quyết định lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Sản lượng tiêu thụ mặt hàng của công ty
( số liệu do phòng kinh doanh cung cấp)
7
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2001 Năm 2002 %
Kinh doanh vận tải m
3
. km 11.652.092 11.788.301 101,169
kinh doanh xăng dầu m
3
9.556 11.579 121,17
* Về kinh doanh vận tải: do được thừa kế hoạt động của xí nghiệp vận tải
và dịch vụ cho nên công ty có thị trường đầu ra về vận tải tương đối ổn
định. Công ty thực hiện nhiệm vụ vận tải xăng dầu, DMN và gas cho toàn
bộ công ty xăng dầu Hà Sơn Bình và cho xã hội. Công ty được Tổng công
ty xăng dầu Việt Nam và công ty xăng dầu Hà Sơ Bình ưu đãi về giá cước
và thị phần vận tải. Do đó năm 2002 sản lượng vận tải có mức tăng trưởng
1,169% so với năm 2001, tuy mức tăng trưởng không cao nhưng góp phần
nâng cao hiệu quả kinh doanh chung của công ty vì đây là một trong hai
mặt hàng chính của công ty. Năm 2003 công ty dự kiến mở rộng thêm thị
trường vận tải cho Lai Châu.
* Về kinh doanh xăng dầu: Đây là một thị trường đầy tiềm năng và kinh
doanh có hiệu quả, với kinh nghiệm trong công tác tổ chức kinh doanh
xăng dầu và phát huy lợi thế của việc kinh doanh vận tải xăng dầu kết hợp
với bán buôn chuyển thẳng xăng dầu. Hiện tại công ty có 2 cửa hàng bán
lẻ xăng dầu: Cửa hàng Đồng mai và thuê cửa hàng xăng dầu Quất động
thường tín. Các cửa hàng được phân bố trên các trục đường có mật độ dân
cư qua nhiều. Năm 2002 sản lượng tiêu thụ xăng dầu tang 21,17% so với
năm 2001. Đây là mức tăng trưởng có tính đột phá góp phần nâng cao hiệu
quả kinh doanh chunh của công ty. Năm 2003 công ty dự kiến đầu tư cửa
hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Tây (1CH), Hà Nội (1CH), Hoà Bình
(1CH). Và đưa tàu bán dầu trên lòng hồ Sông Đà.
* Các mặt hàng kinh doanh khác :
+ Kinh doanh vật tư thiết bị chuyên dùng xăng dầu, thiết bị phụ tùng ô
tô, xây lắp trang trí nội ngoại thất công trình xăng dầu: Đây là lĩnh vực
8
kinh doanh mới có sự cạnh tranh cao. Trước mắt công ty chỉ phục vụ nhu
cầu của công ty và khu vụ trên địa bàn công ty đóng. Công ty cổ phần tổ
chức cửa hàng kinh doanh vật tư dưới hình thức làm tổng đại lý, bán ký
gửi, nhập khẩu. Năm 2002 kinh doanh vật tư đạt 60,335 triệu đồng tăng
21% so với năm 2001. Đây là dấu hiệu đáng mừng chứng tỏ công tác tổ
chức tiêu thụ sản phẩm của công ty đã có nhiều tiến bộ, vì trong thời gian
qua mặt hàng này có sự cạnh tranh rất lớn. Tuy mức tăng trưởng tăng so
với năm 2001 nhưng công ty đã không đạt được kế hoạch đề ra về kinh
doanh vật tư thiết bị phụ tùng .
+ Kinh doanh xây lắp, cải tạo, sửa chữa: công ty chủ yếu phục vụ nội bọ
ngành. Công ty cổ phần có đội công trình chuyên làm nhiệm vụ sửa chữa,
cải tạo và xây lắp công trình, có kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động (Kể
từ khi thành lập công ty xăng dầu Hà Sơn Bình) với đội ngũ cán bộ công
nhân viên đủ điều kiện chỉ đạo thi công các công trình xăng dầu và các
công trình dân dụng.
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là công ty có nhu cầu đầu tư mới, nâng cấp
cải tạo công trình khá lớn, đặc biệt là phát triển mạng lưới cửa hàng xăng
dầu. Năm 2002 doanh thu kinh doanh xây lắp tăng 4,58% so với năm
2001. Công ty dự kiến doanh thu năm 2003 tăng 10% so với năm 2002
(Doanh thu năm 2003 là 1.320 triệu đồng).
Bảng tỷ lệ % HTKH tiêu thụ hàng hoá của công ty cổ phần vận tải và
dịch vụ PETROLIMEX
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2001 Năm 2002
KH TH % KH TH %
Sản lượng vận tải m
3
.Km 14.000.000 11.652.092 -16,7 14.170.00011.788.301 -16,8
Sản lương xăng dầu m
3
6.800 9556 40,5 10.000 11.579 15,8
Kinh doanh vật tư 1000đ 400.000 60.335 -84
9
Kinh doanh xây lắp 1000đ 600.00 1.720.000 186 2.280.000 1.798.715 -21
Từ bảng phân tích số liệu trên ta thấy, trong năm 2001 hầu hết các mặt
hàng kinh doanh không hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra,
riêng có sản lượng xăng dầu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch với
mức là 15,8%. Tuy không hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra nhưng so
với năm trước thì các chỉ tiêu kinh tế đều tăng. Chứng tỏ công tác tiêu thụ
sản phẩm của công ty được tiến hành rất tốt, góp phần không nhỏ trong
việc nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. Đến năm 2002 có một số
mặt hàng sản lượng tiêu thụ không hoàn thánh các chỉ tiêu kế hoạch đề ra,
cụ thể là: Sản lượng vận tải giảm 16,8%, kinh doanh vật tư giảm 84%,
kinh doanh xây lắp giảm 21%. Điều này chứng tỏ công tác nghiên cứu, dự
báo thị trường của công ty hoạt động chưa mấy hiệu quả, làm ảnh hưởng
đến hiệu quả kinh doanh chung của toàn công ty. Bên cạnh đó có mặt hàng
bán lẻ xăng dầu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
2 . Tình hình hoạt động kinh doanh :
* Doanh thu tiêu thụ : Doanh thu là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, nó
quan hệ mật thiết với sản lượng tiêu thụ hàng hoá và giá bán hàng hoá.
Qua mấy năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, công ty cổ
phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX liên tục hoàn thành vượt mức kế
hoạch chỉ tiêu lợi nhuận. Năm 2002 lợi nhuận của công ty là 1.141 triệu
đồng, đạt 142% so với kế hoạch năm 2002 và tăng 25% so với năm 2001.
Năm 2003 công ty dự kiến lợi nhuận có thể đạt được là 1.150 triệu đồng,
tăng 1% so với năm 2002. Điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của
công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX rất có hiệu quả. Để đạt
được kết quả này chủ yếu phụ thuộc vào lưu lượng phương tiện đi lại trên
địa bàn và được công ty xăng dầu Hà Sơn Bình bảo hộ thị phần cước vận
tải tạo nguồn cho hai tỉnh Hoà Bình và Sơn La. Các dịch vụ sửa chữa xây
10
lắp của công ty chủ yếu làm cho công ty xăng dầu Hà Sơn Bình và phục
vụ nội bộ công ty.
Bảng chỉ tiêu lơi nhuận qua các năm 2001-2002
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2000 Năm 2001
KH TH % KH TH %
Lợi nhuận Trđ 680 913 134 1.168 1.141 97,7
Tốc độ tăng trưởng % 125
Biểu đồ thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận 2000-2001
III . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX
1 . Kết quả kinh doanh của công ty :
Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường là tìm
kiếm lợi nhuận, sản xuất kinh doanh ổn định và có xu hướng gia tăng
trong các năm tiếp theo. Nhiệm vụ chính của công ty cổ phần vận tải và
11
0
200
400
600
800
1000
1200
n¨m 2000 n¨m 2001
lîi nhuËn
dịch vụ PETROLIMEX là kinh doanh xăng dầu và vận tải xăng dầu phục
vụ các tỉng lân cận (Hoà Bình , Sơn la).
Sau hai năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, công ty cổ phần
vận tải và dịch vụ PETROLIMEX đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu tài
chính. Giá trị tổng sản lượng đều tăng, nghĩa là sản lượng tiêu thụ hàng
hoá tăng, năng suất vận tải tăng.
Công ty đã chú trọng vào việc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ xung
thường xuyên và các nguồn vốn cố định, vốn lưu động. Với quyền tự chủ
về tài chính trong cơ chế quản lý mới, công ty cổ phần vận tải và dịch vụ
PETROLIMEX đã sử dụng các nguồn vốn hiện có để lựa chọn phương án
kinh doanh tổng hợp để đạt được kết quả cao nhất. Lợi nhuận mà công ty
đạt được đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đây là điều kiện đảm bảo
cho sự tồn tại và phát triển của công ty trong nền kinh tế thị trường.
* Kinh doanh xăng dầu :
+ Sản lượng : Tiêu thụ sản phẩm la điều kiện sống còn của mỗi doanh
nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Thực hiện tiêu thụ sản phẩm, các
doanh nghiệp mới hoàn thành các quá trình kinh tế của sản xuất kinh
doanh. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh
của từng doanh nghiệp.
Biểu bảng sản lượng doanh thu kinh doanh xăng dầu
(số liệu do phòng kinh doanh công ty cung cấp)
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2000 Năm 2001 (01/00)% Năm2002
Sản lượng m
3
9.556 11.579 121,17 12.00
Doanh thu Trđ 43.276 45.779 105,78 41.065
Qua biểu bảng về sản lượng tiêu thụ xăng dầu ta thấy về tổng thể sản
lượng xăng dầu bán ra của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ
12

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×