Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết ai có lỗi, phân biệt uêchuyu, sx, ănăng 5

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 3

CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT)
AI CÓ LỖI ?
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nghe viết chính xác đoạn 3 của bài: Ai có lỗi. Viết đúng tên riêng người nước ngoài.
- Tìm đúng các từ có vần uêch, vần uyu, âm “s”, “ x”.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ chép bài 3
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Kiểm tra bài cũ (2-3’)
-

Viết bảng: chuyền, dẻo dai, lớn lên

2. Dạy bài mới
a-Giới thiệu bài (1-2’)
b-Hướng dẫn chính tả 10-12’
- GV đọc mẫu lần 1- HS đọc thầm bài
? Tìm tên riêng trong đoạn chính tả (Cô-rét-ti)
? Nhận xét về cách viết tên riêng ấy?

- Viết bảng: Cô-rét-ti, khuỷu tay, sứt chỉ
- HS đọc, phân tích và phân tích tiếng khó
- GV đọc – HS viết bảng con
c. Viết chính tả: (13-15’)
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi, cách cầm bút
- GV đọc - HS viết bài


d. Hướng dẫn chấm, chữa: 3-5’
- Đọc lại 1 lần- HS soát và chữa lỗi
- GV chấm, chữa, nhận xét
e. Hướng dẫn làm bài tập: 5-7’
Bài 2 - HS nêu yêu cầu bài tập, HS đọc mẫu
- HS làm miệng: Tìm từ ngữ chứa tiếng có vần uêch, uyu
Bài 3a - HS nêu yêu cầu - HS làm vở, 1HS chữa ở bảng phụ
- GV chữa bài
3. Củng cố: 1-2’
- Nhận xét giờ họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×