Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài chính tả nghe viết ai có lỗi, phân biệt uêchuyu, sx, ănăng 4

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 3

CHÍNH TẢ
NGHE – VIẾT : AI CÓ LỖI?
I/ Mục tiêu:
a)

Kiến thức:

- Nghe viết chính xác đoạn 3 của bài “ Ai có lỗi”.
- Viết đúng tên riêng của người nước ngồi.
- tìm đúng các từ có vần uênh, vần uyu.
b)

Kỹ năng: Rèn Hs nghe viết đúng. Tránh viết thừa, viết thiếu từ.

c)

Thái độ: Giáo dục Hs có ý .

II/ Chuẩn bị:

* GV: Bảng phụ viết nội dung BT3.
Vở bài tập.
* HS: VBT, bút.
II/ Các hoạt động:
1.

Khởi động: Hát.

2.

Bài cũ:

- GV mời 3 Hs lên viết bảng :ngọt ngào, ngao ngán, hiền lành, chìm nổi, cái
liềm.
- Gv nhận xét bài cũ
3.

Giới thiệu và nêu vấn đề.
Giới thiệu bài + ghi tựa.

4.

Phát triển các hoạt động:


* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs nghe - viết.

PP: Phân tích, thực hành.

- Mục tiêu: Giúp Hs nghe - viết đúng bài chính
tả vào vở.
• Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị.
- Gv đọc một lần đoạn văn viết chính tả.

Hs lắng nghe.

- Gv yêu cầu 2 –3 HS đọc lại đoạn viết.

2- 3 Hs đọc đoạn viết.

- Gv hướng dẫn Hs nhận xét. Gv hỏi:

Eân-ri-cô ân hận khi bình
tĩnh lại. Nhìn vai áo
bạn sức chỉ, cậu
muốn xin lỗi bạn
nhưng không đủ can
đảm.

+ Đoạn văn nói điều gì?

+ Tên riêng trong bài chính tả?

Cô-rét-ti.

+ Nhận xét về cách viết tên riêng nói trên?

Viết hoa chữ cái đầu tiên,
đặt dấu gạch nối giữa các
chữ. Vì tên riêng của người
nước ngồi.

- Gv hướng dẫn Hs viết bảng con : Cô-rét-ti,
khuỷa tay, sứt chỉ.
• Hs chép bài vào vở.
- Gv đọc thong thả từng câu, mỗi câu đọc từ 2
đến 3 lần.
- Gv theo dõi, uốn nắn.
• Gv chấm chữa bài.
- Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì.
- Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài).
- Gv nhận xét bài viết của Hs.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập.
- Mục tiêu: Giúp hs làm đúng bài tập trong
VBT.

Hs viết vào bảng con

Học sinh nêu tư thế ngồi.
Học sinh viết vào vở.
Học sinh sốt lại bài.
Hs tự chữ lỗi.
PP: Kiểm tra, đánh giá, trò
chơi.


+ Bài tập 2:
- Gv cho Hs nêu yêu cầu của đề bài.

Hs đọc yêu cầu đề bài.

- GV chia bảng thành 4 cột, chia lớp thành 4
nhóm. Mời các nhóm chơi trò tiếp sức.
- Gv và Hs nhật xét bốn nhóm

Hs trong nhóm thi đua viế
từ chứa tiếng có vần
uêch/uyu.

- Gv chốt lại:

Cả lớp viết vào VBT.

Nguệch ngoạc, rỗng tuếch, bộc tuệch, khuếch
khốc, trống huếch trống hốc.
Khuỷa tay, khuỷa chân, ngã khuỵa, khúc
khuỷa.
+ Bài tập 3:Chọn từ điền vào chỗ trống.
- Gv mở bảng phụ đã viết sẵn.

Hs đọc yêu cầu đề bài.

- Gv chia lớp thành 2 nhóm. Đại diện hai nhóm
lên trình baỳ.

Nhóm 1 làm bài 3a.

- Gv nhận xét, sửa chữa.
- Gv chốt lại:
Câu 3a) : Cây sấu, chữ sấu ; san sẻ, xẻ gỗ, xắn
tay áo, củ sắn.

Nhóm 2 làm bài 3b.
Hs nhận xét.

Câu 3b) : Kiêu căng, căn dặn ; nhọc nhằn, lằng
nhằng, ; vắng mặt, vắn tắt.
Cả lớp sửa bài vào VBT.

5.

Tổng kết – dặn dò.

-

Về xem và tập viết lại từ khó.

-

Nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×