Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh giao dịch công ty liên doanh FnB tại Hà Nội.docx

Phòng giám đốcĐội vận chuyểnPhòng kinh doanhPhòng kế toánPhòng tổ chứcKho hàng
Kế toán tổng hợp
Trưởng phòng kế toán
Kế toán thanh toán, TSCĐ, tiền lương BHXH
Kế toán nợ phải trả, NVL, ngân hàng
Kế toán TP, doanh thu, nợ phải thu, thuế
Thủ quỹ
Chứng từ gốc
Chứng từ tổng hợp
Nhật ký sổ cái
Bảng cân đối phát sinh
Các báo biểu kế toán
Sổ quỹ
Sổ chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
LờI NóI ĐầU
Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay các công ty lớn, nhỏ ra đời
ngày càng nhiều. Mỗi công ty đều tuyển dụng những kế toán viên lành nghề để
có thể giúp công ty quản lý và giám sát về tài chính. Mỗi sinh viên, đặc biệt là
sinh viên chuyên ngành kế toán tài chính đều phải tự trang bị cho mình
những kiến thức về chuyên ngành để có thể hoàn thành tốt công việc sau khi ra

trờng. Nhng bên cạnh đó họ cũng phải trang bị cho mình những kiến thức thực
tiễn để không gặp phải những bỡ ngỡ khi làm việc trong môi trờng kinh doanh
sau này.
Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện, kết hợp lý luận với thực tiễn,
tạo điều kiện cho sinh viên củng cố kiến thức lý luận đã đợc trang bị, bổ sung
kiến thức thực tế về nghề nghiệp của mình và giúp cho sinh viên khi ra trờng có
thể đảm nhiệm ngay công việc đợc giao thuộc chuyên ngành đào tạo tại các đơn
vị thực tế, các sinh viên cần phải thực hiện công tác thực tập tại doanh nghiệp.
Cần phải tìm hiểu, khảo sát công tác tài chính kế toán tại các doanh nghiệp để
hoàn thiện kiến thức của mình.
Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của công tác thực tập em đã chọn công
ty liên doanh FnB chi nhánh giao dịch tại Hà Nội để thực tập và viết chuyên
đề tốt nghiệp cho mình.
Do thời gian thực tập tại công ty cha đợc nhiều nên em cha thể tìm hiểu
đợc kỹ về mọi mặt hoạt động của công ty. Mặt khác do khả năng kết hợp giữa lý
luận và thực tiễn còn hạn chế nên báo cáo tổng hợp của em không thể tránh
khỏi những sai sót nhất định. Em mong nhận đợc sự nhận xét của quý công ty
cũng nh của thầy giáo hớng dẫn để quá trình thực tập của em đợc hoàn thiện
hơn.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của thầy giáo
hớng dẫn cùng cán bộ nhân viên trong chi nhánh giao dịch công ty liên doanh
FnB tại Hà Nội trong thời gian vừa qua để em hoàn thành Báo cáo tổng hợp của
mình.
1
PHầN I
GIớI THIệU TổNG QUAN Về DOANHNGHIệP
I - QUá TRìNH HOạT ĐộNG Và ĐặC ĐIểM KINH DOANH CủA DOANH
NGHIệP
1- Khái quát lịch sử thành lập của doanh nghiệp .
Tên gọi: Chi nhánh giao dịch công ty liên doanh FnB tại Hà Nội
Tên viết tắt: Chi nhánh công ty liên doanh FnB
TRụ Sở: Số 8/20 ĐạI LA, QUậN HAI Bà TRƯNG, Hà NộI
Mã số thuế: 0304107403-001
Số tài khoản: 123100000277712 tại ngân hàng đầu t và phát triển Việt Nam
Chi nhánh Quang Trung
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 042381, Sở kế hoạch và đầu t
thành phố Hà Nội cấp ngày 22 /10/1994
ĐIệN THOạI: 04 6282949 FAX: 04 - 6282948
Quá trình hình thành và phát triển công ty:
Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, với nhiều biến động của


nền kinh tế, nhiều lúc công ty tởng nh không thể duy trì nổi nhng với sự cố
gắng, quyết tâm của tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty, tới nay công
ty liên doanh FnB ngày càng trở nên lớn mạnh và đang là một trong những
công ty có uy tín trên thị trờng.
Để đạt đợc những kết quả trên, toàn thể cán bộ công nhân viên trong
công ty đã không ngừng phấn đấu rèn luyện mình để nâng cao trình độ
chuyên môn, tay nghề nhằm đáp ứng nhu cầu của công ty và của khách
hàng. Bên cạnh đó công ty cũng đã chú trọng đến việc đầu t mua sắm máy
móc thiết bị, công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất lao động, công tác
quản lý, đảm bảo chất lợng sản phẩm, tạo môi trờng làm việc thoải mái để
cán bộ công nhân viên phát huy năng lực của mình.
Nhìn chung hiện nay công ty có đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ trẻ,
có chuyên môn cao, năng động, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề đáp
2
ứng đợc yêu cầu sản xuất kinh doanh, sản xuất các sản phẩm có chất lợng
cao, phù hợp, đáp ứng đợc các yêu cầu của khách hàng.
Các đơn vị trong công ty đều do cán bộ quản lý từ 28 tuổi đến 30 tuổi nắm
giữ cơng vị chủ chốt, đây là chủ trơng lãnh đạo của công ty nhằm tạo điều
kiện cho cán bộ trẻ tuổi có cơ hội phát huy năng lực, sở trờng của mình. Với
một mô hình tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, bố trí đúng ngời, đúng việc nên cán
bộ công nhân viên trong công ty đều yên tâm công tác đem tâm huyết của
mình để phục vụ cho sự nghiệp phát triển của công ty.
2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp .
Công ty có chức năng sản xuất và kinh doanh mặt hàng bàn chải đánh
răng và cốc giấy.
Công ty tự chủ sản xuất kinh doanh trong phạm vi pháp luật quy đinh,
không ngừng nâng cao và mở rộng sản xuất kinh doanh, tự bù đắp chi phí, tự
trang trải vốn, thực hiện nghĩa vụ đóng góp đầy đủ cho ngân sách nhà nớc.
Mở rộng liên kết kinh tế với các cơ sở kinh doanh thuộc các thành phần
kinh tế, mở rộng và hợp tác kinh tế với nớc ngoài.
Đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả, vận chuyển kịp
thời những mặt hàng chiến lợc đến những địa bàn trọng điểm. Đáp ứng tốt
nhất nhu cầu về hàng hoá cho khách hàng, cho các đại lý bán buôn, bán lẻ.
Bảo đảm và phát triển nguồn vốn của công ty giao cho. Hệ thống quản
lý chặt chẽ, hoạch định những chính sách phù hợp với công ty để công ty
luôn giữ thế chủ động trong kinh doanh.
Thực hiện phân phối theo lao động và công bằng xã hội, chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên, bồi dỡng nâng cao trình
độ văn hoá, khoa học kỹ thuật cho nhân viên.
Tổ chức tốt công tác bảo vệ công ty, bảo vệ sản xuất và giữ gìn an ninh
chính trị, trật tự an toàn trong công ty, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.
3. Đối tuợng và địa bàn kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh ngoài việc bán hàng trực tiết đến tay
ngời tiêu dùng , công ty còn bán buôn hoặc thông qua các nhà phân phối . Đối
3
tợng chủ yếu mà công ty hớng tới là công nhân viên chức , học sinh, sinh viên
những ngời có thu nhập thấp và trung bình . Bởi vì những sản phẩm mà công ty
đa ra phù hợp với túi tiền của họ, công ty rất chú trọng đến chất lợng cũng nh
giá thành sản phẩm làm sao đến tay ngời tiêu dùng một cách hợp lý nhất. Mặc
dù vậy , công ty cũng đang từng bớc phát triển mặt hàng cao cấp phục vụ ngời
có thu nhập cao và tiến tới xuất khẩu ra nớc ngoài .
Hiện nay, thị trờng chủ yếu của công ty là miền Nam. Trong mấy năm gần
đây công ty đã từng bớc chú trọng thị trờng miền Bắc, tiến tới xuất khẩu ra nớc
ngoài. Sản phẩm của công ty đã đợc ngời tiêu dùng nội địa tin tởng và đã từng
bớc chiếm giữ đợc thị phần trong nớc.
4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Chi nhánh công ty liên doanh FnB là một doanh nghiệp chuyên sản xuất
kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nh : bàn chải đánh răng , cốc giấy các loại
.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh ngoài việc bán hàng trực tiết đến
tay ngời tiêu dùng , công ty còn bán buôn hoặc thông qua các nhà phân phối .
II - Hệ THốNG Tổ CHứC Bộ MáY QUảN Lý HOạT ĐộNG SảN XUáT KINH
DOANH CủA CÔNG TY
Là một doanh nghiệp thơng mại, việc xây dựng cơ cấu tổ chức cho công
ty là công việc rất quan trọng, nó là nền tảng để cho công ty phát triển, liên
quan đến kết quả kinh doanh của công ty. Vì vậy công ty rất chú trọng đến cơ
cấu tổ chức sao cho hợp lý.
1. Cơ cấu tổ chức hiện tại:
Cơ cấu tổ chức trong công ty gồm:
- Bộ máy lãnh đạo : gồm 3 đồng chí .
+ Một giám đốc
+ Hai phó giám đốc
- Tiếp đó là các phòng chức năng: phòng tổ chức, phòng kế toán,
phòng kinh doanh, đội vận chuyển, kho hàng.
4
Sơ đồ tổ chức:
Phòng phó giám đốc

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
- Trong đó :
+ Giám đốc công ty : là đại diên pháp nhân của công ty, chịu trách nhiệm
về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thực hiện nghĩa vụ đối với
Nhà nớc. Giám đốc công ty đứng đầu bộ máy lãnh đạo của công ty, đa ra các
chiến lợc sản xuất kinh doanh và các quyết định cuối cùng.
+ Một phó giám đốc thờng trực phụ trách công tác tài chính, thanh tra bảo
vệ nội bộ, kho bãi, chế độ bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy .
+ Một phó giám đốc công ty phụ trách mảng kinh doanh, là ngời đa ra các
chiến lợc kinh doanh, nắm bắt thông tin về giá cả, cùng giám đốc đa ra những
quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh .
- Phòng kế toán tài chính:
+ Tham mu, giúp giám đốc quản lý tài sản, tài chính, tiền tệ theo quy định.
+ Thực hiện quyết toán tháng, quý, năm và các hoạt động sản xuất kinh
doanh kịp thời. Cập nhật sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và hạch toán kết
quả sản xuất kinh doanh của công ty.
5
+ Quản lý vật t nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất, quản lý kho tàng,
xuất, nhập và quyết toán vật t hàng hoá, điều độ kế hoạch sản xuất.
+ Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về tài chính phục vụ các hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty.
- Phòng tổ chức- hành chính:
+ Tham mu cho ban lãnh đạo công ty về tổ chức bộ máy, quy hoạch cán
bộ, bố trí nhân sự, đề bạt các chức danh lãnh đạo và quản lý.
+ Quản lý lao động, tiền lơng, định mức lao động, đơn giá sản phẩm. Tổ
chức thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến ngời lao động.
+ Quản lý công văn, giấy tờ sổ sách hành chính, con dấu. Thực hiện công
tác văn th, lu trữ, bảo mật, sao chép tài liệu theo quy định. Đảm bảo an ninh, an
toàn về ngời, tài sản, an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ .
+ Theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế của công ty.
+ Quản lý nhà xởng, vật t, máy văn phòng, xe ôtô điện nớc và thực hiện các
công tác hành chính, quản trị trong Công ty.
- Phòng kinh doanh thơng mại:
+ Khai thác thị trờng, đề xuất các biện pháp về kinh doanh, tiêu thụ và giá
bán sản phẩm.
+ Xúc tiến công tác thơng mại, khai thác tìm kiếm đơn hàng sản xuất kinh
doanh.
+ Tổ chức thực hiện các hợp đồng, đơn hàng kinh doanh thơng mại và tiêu
thụ sản phẩm. Đôn đốc thực hiện các hợp đồng sản xuất kinh doanh.
+ Xây dựng và quản lý các hợp đồng sản xuất kinh doanh. Lập các chứng
từ, thủ tục giao nhận và thanh toán hàng hoá.
+ Tham mu, giúp ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng
các quy đinh của Nhà nớc về quản lý hàng hoá.
+ Đội vận chuyển: có nhiệm vụ luôn sẵn sàng đa hàng đến nơi khách hàng
yêu cầu, giao hàng và nhận các hoá đơn có liên quan, trong lúc giao hàng có
trách nhiệm bảo quản hàng hoá.
- Kho hàng: có nhiệm vụ nhận hàng, xuất hàng và bảo quản hàng hoá.
6
2. Mô hình quản lý và hoạt động của phòng kế toán.
* Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán:
Là phòng nghiệp vụ vừa có chức năng quản lý, vừa có chức năng đảm bảo
cho nên mục đích hoạt động của nó là thúc đẩy mọi hoạt động của công ty. Do
quy mô của công ty là tơng đối lớn nên công ty chọn hình thức tổ chức kế toán
vừa tập trung vừa phân tán.
* Nhiệm vụ cụ thể của phòng là:
- Tham mu cho giám đốc về công tác đảm bảo và quan lý tài chính hiệu
quả của công ty.
- Thực hiện tốt chế độ tiền lơng, thởng, các chỉ tiêu về phúc lợi cũng nh
các chi phí khác cho các thành viên trong công ty.
- Mở đầy đủ các sổ sách và hệ thống kế toán, ghi chép hạch toán đúng, đủ
theo chế độ hiện hành.
- Quản lý chặt chẽ tiền mặt tồn quỹ, cũng nh số tiền còn lại của công ty
trên tài khoản tại ngân hàng, đôn đốc việc thanh toán.
- Giúp giám đốc kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính với các đơn vị cơ
sở trong công ty.
- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm và tổng quyết
toán với đơn vị cấp trên và cơ quan nhà nớc theo chế độ hiện hành.
- Kế toán trởng: là ngời tổ chức điều hành công tác kiểm toán và tài chính,
tham mu tài chính cho giám đốc, đôn đốc giám sát kiểm tra và xử lý mọi nghiệp
vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, tổ chức hạch toán kế toán tổng hợp và các thông tin tài chính của công
ty thành báo cáo có ý nghĩa giúp cho việc xử lý và ra quyết định của giám đốc
đợc chính xác.
- Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ tập trung toàn bộ báo cáo của các đơn vị
nhỏ hơn, lập thành một báo cáo tổng hợp để trình lên kế toán trởng.
Từ đây, tổ chức bộ máy kế toán chia ra thành hai bộ phận cụ thể. Đó là bộ phận
kế toán chi tiết và bộ phận kế toán tổng hợp
+ Bộ phận kế toán chi tiết bao gồm các bộ phận nhỏ nh sau:
7
- Kế toán theo dõi vật t, tài sản cố định, thành phẩm: phải mở theo dõi chi
tiết trong loại vật t vật liệu, sau đó phân loại tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh có liên quan đến nguyên vật liệu, tài sản cố định, để từ đó đối chiếu với các
bảng kê đã lập với kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ và kế toán tổng
hợp (221,213,155,152)
- Kế toán theo dõi chi phí giá thành sản phẩm: chi tiết tài khoản 133, 136,
3387,154,621,627.
- Kê toán tiền mặt, tiền lơng, tiền gửi ngân hàng, công nợ các khoản phải
thu: có nhiệm vụ phân loại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến tiền
mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ phải thu, phải trả. Lập bảng kể tổng hợp sau
đó thông qua bộ kế toán chi tiết đối chiếu với kế toán tổng hợp. Kế toán mở chi
tiết các tài khoản: 111,112,131,331.
+ Bộ phận kế toán tổng hợp bao gồm:
- Tổng hợp kiểm tra: đây là bộ phận có nhiệm vụ tổng hợp đối chiếu, kiểm
tra toàn bộ các báo cáo của các bộ phận chi tiết, từ đó báo cáo lên kế toán tổng
hợp để trình lên kế toán trởng.
- Kế toán tài chính: bộ phận này có nhiệm vụ lên kế hoạch tài chính, để từ
đó tham mu tài chính cho giám đốc.
Hình thức kế toán của công ty:
- Phòng kế toán của công ty đợc tổ chức theo hình thức tập trung, nằm dới
sự chỉ đạo trực tiếp của ban lãnh đạo công ty điều hành trực tiếp theo hình thức
trực tuyến nhằm đảm bảo thông tin đợc cung cấp kịp thời và thông suốt, là công
cụ quản lý của giám đốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phòng kế toán gồm 6 ngời:
+ 01 Trờng phòng kế toán : phụ trách chung.
+ 01 Kế toán tổng hợp.
+ 01 Kế toán thanh toán, tài sản cố định, tiền lơng, bảo hiểm xã hội.
+ 01 Kế toán công nợ phải trả, nguyên vật liệu, ngân hàng.
+ 01 Kế toán TP, doanh thu, phải thu, thuế và kiêm thủ quỹ.
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×