Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN
I . Mục Tiêu :
-Đọc lưu loát toàn bài, giọng thông báo rõ ràng, rành mạch, phù hợp với nội
dung văn bản.
-Hiểu các ý chính của bài: nguyên nhân rừng bị tàn phá;thành tích khôi phục
rừng; tác dụng của rừng ngập mặn.
II .Đồ dùng học tập:
ảnh rừng ngập mặn trong SGK.
III . Hoạt động dạy và học :
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đọc bài Vườn chim, TLCH
2. Dạy bài mới
a .Giới thiệu bài :
Giới thiệu tranh –giới thiệu bài mới
(SGVtr 256 )
b. Bài mới :
HĐ1 :Luyện đọc đúng
Cả lớp đọc thầm theo
-Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài

-GV chia 3đoạn
đoạn 1:…sóng lớn
đoạn 2:….Cồn Mờ(Nam Định)
đoạn 3: còn lại
-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
Luyện đọc từ khó :quai đê, lấn biển,
Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai
xói lở, và các danh từ riêng
-Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2
Giải nghĩa từ khó :rừng ngập mặn ,
-Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , quai đê, phục hồi, ….
đổi đoạn cho nhau )
HS hoạt động theo nhóm
-GV đọc mẫu cả bài
HĐ2:Tìm hiểu bài:
Cả lớp đọc thầm theo
đoạn 1
Câu 1 SGK ?
+..do chiến tranh, các quá trình quai
đê, lấn biển, làm đầm nuôi tôm ..làm
mất đi một phần rừng ngập mặn.
+Hậu quả: lá chắn bảo vệ đê không
còn, đê điều dễ bị xói lở, bị vỡ khi có
gió, bão, sóng lớn


đoạn 2
Câu 2SGK ?
đoạn 3
Câu 3SGK ?
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
-Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc
-Thi đọc đoạn 3
-Luyện đọc theo nhóm
- Gọi HS đọc bài
-Em hãy nêu ý chính của bài ?
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học

+..vì các tỉnh này làm tốt công tác
….
..đê điều
+...phát huy tác dụng bảo vệ vững
chắc đê biển; tăng thu nhập cho
người dân nhờ lượng hải sản tăng
nhiều ; các loài chim nước trở nên
phong phú.
Lớp NX sửa sai
ý 2 mục ITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×